ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/09/2009

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Περιβάλλον
 το φυλλάδιο σε μορφή pdf

Για το περιβάλλον και την οικολογία

. Σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, βιώνουμε μια πρωτοφανή οικολογική κρίση. Βιώνουμε τις κλιματικές αλλαγές, την καταστροφή των δασών, την επέκταση των πόλεων και την εξαφάνιση των ελεύθερων χώρων, την ανεξέλεγκτη ρύπανση, τον περιορισμό της βιοποικιλότητας...

Κύριες αιτίες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι το νεοφιλελεύθερο, καπιταλιστικό πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης και η απόλυτη κυριαρχία της αγοράς και του κέρδους.

Τα τελευταία χρόνια, το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησαν πιστά οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε εξαιρετικά σπάταλο και καταστροφικό. Οι επιλογές αυτές μακροπρόθεσμα υποθηκεύουν το μέλλον, απαξιώνοντας τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της.

Στην περίοδο της διακυβέρνησης ΝΔ:

 • Παραβιάστηκε κάθε έννοια νομιμότητας, με τις παραχωρήσεις δημόσιου φυσικού πλούτου σε μεγαλοεπιχειρηματίες και την Εκκλησία.
 • Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθυστερεί, ενώ προωθούνται σχέδια και… σενάρια για λιθάνθρακα και πυρηνικά.
 • Οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί απαξιώθηκαν πλήρως και επεκτάθηκαν οι περιβαλλοντικές παραβιάσεις και αυθαιρεσίες κάθε είδους.
 • Υπάρχει πλήρης αδράνεια ή και εγκληματικές αποφάσεις για τα δάση, τις προστατευόμενες περιοχές, τον αιγιαλό.
 • Η χωροταξική πολιτική που εκπονήθηκε προδιαγράφει μια νέα γενικευμένη επίθεση στο φυσικό περιβάλλον και τον αστικό χώρο.

Το ΠΑΣΟΚ, που διεκδικεί να επανέλθει στην εξουσία, προβάλλει το «όραμα» της «πράσινης ανάπτυξης»...

Θυμόμαστε ωστόσο την καταστροφική για το περιβάλλον πρόσφατη κυβερνητική θητεία του: Τα «μεγάλα έργα» της Ολυμπιάδας, την προσπάθεια κατάργησης του άρθρου 24, τις ιδιωτικοποιήσεις για την «αξιοποίηση» δημόσιου πλούτου. Ουσιαστικά, το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε το σημερινό εχθρικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διατήρησε και αύξησε η ΝΔ.

Φαίνεται και σήμερα ότι η «πράσινη ανάπτυξη», εκτός από ωραία λόγια, περιλαμβάνει την ίδια πολιτική: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το «δασοκτόνο» νόμο 3208/03, δείχνει διγλωσσία σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την αγορά ενέργειας και έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου, προωθεί την επιχειρηματική αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων κ.ά.

Οι λύσεις στα οικολογικά προβλήματα δεν μπορεί να δοθούν από εκείνους που τα προκάλεσαν, από τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα κερδοσκοπικά ΜΜΕ. Οι λύσεις δεν μπορεί να δοθούν μέσα από μια, δήθεν ουδέτερη, πολιτική συναίνεσης με το δικομματισμό.

Να αντιστρέψουμε την οικολογική κρίση με τα κινήματα των πολιτών - με την αριστερά

Σήμερα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αναπτύσσονται ενεργές κινήσεις πολιτών για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει και συμπαραστέκεται στους αγώνες των πολιτών, που αναδεικνύουν πολλά -«μικρά» και μεγάλα- οικολογικά ζητήματα, αναμετρώνται με ισχυρά συμφέροντα, διεκδικούν λύσεις.

O ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει θέση, στη Βουλή και στους αγώνες:

 • ενάντια στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος
 • για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων
 • ενάντια στην εισαγωγή του λιθάνθρακα και τη ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή
 • για τον έλεγχο των βιομηχανικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
 • ενάντια στα μεγάλα φράγματα και την ιδιωτικοποίηση του νερού
 • για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες
 • για την υπεράσπιση των πάρκων και των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα
 • για την προστασία της υγείας από κεραίες και ενάντια στη ρύπανση κάθε μορφής

Με τη δράση του, ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε απέναντι σε μεγάλα και επώνυμα οικονομικά συμφέροντα και ήταν η μόνη δύναμη που ανέλαβε το πολιτικό κόστος της αντιπαράθεσης μαζί τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η οικολογία δεν είναι μόδα, δεν είναι άχρωμη, δεν είναι γενικώς «ουδέτερη»…

Είναι  καθημερινή πράξη, προτάσεις και αγώνας για μια καλύτερη ζωή!

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖA:

Για την ενέργεια

 • Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και άμεση στροφή στην εξοικονόμηση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποκεντρωμένη βάση, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και με σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Οριστική απόρριψη των σχεδίων για εργοστάσια λιθάνθρακα και πυρηνικής ενέργειας και προσανατολισμός της δημόσιας ΔΕΗ στην καθαρή ενέργεια και όχι στην αγοραπωλησία «δικαιωμάτων ρύπανσης» στα διεθνή χρηματιστήρια.

Για τον φυσικό πλούτο

 • Απόλυτη προστασία για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του δασολογίου. Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης. Ανασυγκρότηση των υπηρεσιών δασοπροστασίας σύμφωνα με τα διακομματικά πορίσματα της Βουλής.
 • Νέα πολιτική για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Εξοικονόμηση του νερού με έμφαση στον αγροτικό τομέα. Ήπιες παρεμβάσεις με έργα μικρής κλίμακας. Απόρριψη των μεγάλων φραγμάτων και της ιδιωτικοποίησης του νερού.
 • Έκδοση ρυθμιστικών σχεδίων και κανονισμών για τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, θέσπιση θαλάσσιων περιοχών απόλυτης προστασίας από την αλιεία μεγάλης κλίμακας.
 • Απόρριψη του -χρεοκοπημένου διεθνώς- μοντέλου της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης και των γηπέδων γκολφ. Προώθηση εναλλακτικών μοντέλων τουρισμού, σε σύνδεση με τους ιδιαίτερους πόρους και την ικανότητα κάθε περιοχής.
 • Αυστηρός έλεγχος και περιορισμός των δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν υπέρμετρα το περιβάλλον: βιομηχανίες, μεταλλεία, αυτοκινητόδρομοι, κεραίες κ.ά.

Για τα αστικά κέντρα

 • Ανάσχεση της άναρχης επέκτασης των αστικών κέντρων και διάσωση των τελευταίων αδόμητων χώρων μέσα στις πόλεις. Αναπλάσεις των ελεύθερων χώρων και εξασφάλιση εκτάσεων για χώρους πρασίνου, ήπιας αναψυχής και άθλησης.
 • Αναβάθμιση του σιδηροδρόμου και των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ιδιαίτερα σταθερής τροχιάς. Εφαρμογή πολιτικής για «πόλεις χωρίς αυτοκίνητα». Όχι στην κατασκευή αυτοκινητόδρομων που έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των αστικών απορριμμάτων. Απόρριψη της καύσης και της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης αποβλήτων. Όχι στη χωροθέτηση μονάδων αποβλήτων σε επιβαρυμένες περιοχές.

Για τη δημοκρατική θωράκιση του περιβάλλοντος

 • Κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου και ίδρυση ανεξάρτητου υπουργείου Περιβάλλοντος, με οργανωτική υποστήριξη και επαρκείς πόρους.
 • Συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, θωράκιση και αναβάθμιση των Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος και των μηχανισμών δικαστικού ελέγχου.

ΣΥΡΙΖΑ

 για τον οικολογικό μετασχηματισμό

 για τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι το κέρδος

Για την αντιμετώπιση της πολύπλευρης οικολογικής και κοινωνικής κρίσης απαιτούνται ριζικές ανακατατάξεις στο κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης. Χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, χρειάζονται συγκρούσεις.

Αρνούμαστε μια «πράσινη ανάπτυξη» σαν αυτή που προβάλλουν τα κυρίαρχα κόμματα, οι πολυεθνικές και τα ΜΜΕ. Οι λύσεις δεν μπορεί να δοθούν από όσους ευθύνονται για τη σημερινή υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα από την «περιβαλλοντικά ευαίσθητη» οικονομία της αγοράς. Δεν μπορεί να δοθεί μέσα από την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της φύσης.

Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικός στόχος είναι ο συνολικός οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας:

Η προάσπιση του δημόσιου φυσικού πλούτου και των βασικών κοινωνικών αναγκών.

Η ριζική ανασυγκρότηση της παραγωγής με βάση τις αρχές της αειφορίας.

Η προώθηση τοπικών εξειδικεύσεων και της ισόρροπης ανάπτυξης στην περιφέρεια.

Η δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας με αντικείμενο το περιβάλλον.

Η ενθάρρυνση νέων μορφών συλλογικής οργάνωσης της παραγωγής, π.χ. συνεταιρισμοί.

Η αποκέντρωση και ο δημοκρατικός και κοινωνικός έλεγχος της ανάπτυξης.

Για ένα πραγματικά οικολογικό μοντέλο ανάπτυξης, που θα βάζει μπροστά τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και όχι το κέρδος, χρειάζονται μαζικοί κοινωνικοί αγώνες, συμμετοχή των πολιτών, αλλά και ένας ριζικά διαφορετικός πολιτικός συσχετισμός.

Είναι στο χέρι μας!

ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός στη Βουλή και τους αγώνεςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ