ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

02/11/2009

Αδιαφανής ο τρόπος πληρωμής των ασφαλτομιγμάτων στα Δημόσια Έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Ερώτηση Ν.Τσούκαλη προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΔυσμενείς εντυπώσεις σε σχέση με τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και την ποιότητα των έργων, έχει προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιμέτρηση και πληρωμή των ασφαλτομιγμάτων που διαστρώνονται για την αποκατάσταση των φθορών και ανωμαλιών των οδοστρωμάτων.

Συγκεκριμένα σε όλες τις υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας η επιμέτρηση των ασφαλτομιγμάτων γίνεται κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο του Αναλυτικού Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) το οποίο έχει εγκριθεί με την Δ17α/01/93/ ΦΝ. 437 /1-10-2004  απόφαση  τ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Σύμφωνα με την παρ.8.2 της Π.Τ.Π. Α265 ορίζεται ότι :

«8.2 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.  Προς εύρεσιν του βάρους του ενσωματομένου  ασφαλτομίγματος θα χρησιμοποιηθούν πλάστιγγες αυτομάτου ζυγίσεως, αρίστης καταστάσεως λειτουργίας,  μεγάλης ακριβείας και αντοχής του οδικού τύπου.  Αι πλάστιγγες δέον να καταγράφουν επί καρτελλών και   ταινίας ελέγχου αυτομάτως το βάρος του ζυγιζομένου  ασφαλτομίγματος. Αι πλάστιγγες ζυγίσεως θα  προσκομίζωνται επί τόπου και θα εγκαθίστανται υπό του Αναδόχου άνευ ουδεμιάς επιβαρύνσεως του  Δημοσίου, εις τας εκάστοτε οριζομένας υπό της  Υπηρεσίας Επιβλέψεως θέσεις, δοθέντος ότι άπασαι αι  δαπάναι (προμήθειαι και εγκατάστασις των πλαστίγγων  προς λειτουργίαν, κατασκευή θαλάμου ζυγίσεως, τυχόν   νέαι επανεγκαταστάσεις τούτων εις ετέρας   καθοριζομένας υπό της Υπηρεσίας εκάστοτε θέσεις   κλπ.) περιλαμβάνονται εις τα γενικά έξοδα και όφελος   του Αναδόχου.»

Εθιμικώ  δικαίω στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, απολύτως καμία, εργοληπτική επιχείρηση, δεν προσκομίζει επί τόπου του έργου πλάστιγγα ζυγίσεως, τα δε ασφαλτομίγματα ζυγίζονται στα εργοστάσια παρασκευής των ασφαλτομιγμάτων των εταιρειών που είναι συνήθως και οι εργολάβοι των έργων.

Επειδή,  η πιο πάνω τακτική έχει οδηγήσει, σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα και στην έκδοση ζυγολογίων που εκδίδονται από πρόγραμμα με  εκτυπωτές ακίδων, ή την υποβολή στην υπηρεσία ψευδών ζυγολογίων για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, έχουν  δημιουργηθεί έντονες αμφιβολίες για την ποιότητα κατασκευής των εργασιών αυτών αλλά και για τη διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. 

Επειδή η αυτονόητη προσπάθεια εφαρμογής του νόμου εκ μέρους της ΔΕΣΕ είχε σαν αποτέλεσμα την άσκηση απειλών και τη συκοφάντηση υπαλλήλων  της υπηρεσίας εκ μέρους μερίδας των εργοληπτών,

Ερωτάται  ο κ. Υπουργός: 

1.    Τι προτίθεστε να πράξετε ούτως ώστε να πιστοποιείται με διαφανή και αξιόπιστη μέθοδο η πραγματική ποσότητα ασφαλτομίγματος, για τη διαστρωμάτωση των οδών;

2.    Εάν προτίθεστε να προβείτε σε ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να διακριβωθεί ο βαθμός διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος ΤσούκαληΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ