ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/06/2010

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Ε.Α,μμανατίδου για "επιστροφή επιδοτήσεων πυρόπληκτρων βιοκαλλιεργητών"ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΝ

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Συζήτηση Επίκαιρων Ερωτήσεων

Η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου έχει ως εξής:

«Από τον Δεκέμβρη του 2009 με έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, του γνωστού ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να προβούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους με τα αρχεία πληρωμών των ΠΣΕΑ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε δικαιούχους γεωργο-περιβαλλοντολογικών ενισχύσεων έχουν χορηγηθεί κρατικές ενισχύσεις για απώλεια αντιστάθμισης εισοδήματος ή και ενισχύσεις ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.

Εγείρεται με αυτό τον τρόπο θέμα ασυμβατότητας μεταξύ των δύο επιδοτήσεων.

Ως γνωστόν, οι ενισχύσεις σε πυρόπληκτους καλλιεργητές χορηγούνται με γενικό στόχο τη μερική κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος και τη συνέχιση της καλλιέργειας, ενώ η ενίσχυση από το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας στοχεύει αφενός στην κάλυψη του αυξημένου κόστους που εμφανίζει η βιολογική παραγωγή-τεχνική και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος, έναντι της συμβατικής.

Σε απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλιστα επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κανενός είδους ασυμβατότητα μεταξύ των δύο επιδοτήσεων.

Επειδή οι «υπό αναίρεση επιδοτούμενοι» συνεχίζουν την καλλιέργεια σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας επωμιζόμενοι πάντα το αυξημένο κόστος, όταν μάλιστα οι βιοκαλλιεργητές εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι για το έτος εφαρμογής το 2008. Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:

           1. Θα ανακληθεί το εν λόγω έγγραφο και θα επαναξιολογηθεί η όλη διαδικασία, ώστε να μην πληγούν οι καλλιεργητές, αφού δεν υπάρχει κανενός είδους ασυμβατότητα μεταξύ των δύο επιδοτήσεων;»

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση του 2008 δόθηκε η δυνατότητα στους αγρότες, που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, να υποβάλουν αιτήσεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με βάση τις αιτήσεις αυτές και με σχετικές αποφάσεις των Νομαρχών πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από τριμελείς επιτροπές με την παρουσία παραγωγών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις όπου τα πορίσματα αυτοψίας κατέγραφαν τη φυσική καταστροφή παρέχονταν οι εξής δυνατότητες:

Πρώτον, σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του συνόλου της ενταγμένης έκτασης των μόνιμων φυτειών ο παραγωγός μπορούσε να επιλέξει τη λήξη της σύμβασης χωρίς να του επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις, καθώς η επιδότηση μπορεί να δοθεί μόνο σε φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Και το να μην επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις σημαίνει, κυρίως, ότι δεν ζητήθηκε σε καμία περίπτωση από τους παραγωγούς να επιστρέψουν τις ενισχύσεις, που είχαν λάβει τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε ένα ευρώ από το πενταετές πρόγραμμα.

Δεύτερον, σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής μέρους της ενταγμένης έκτασης των μόνιμων φυτειών ο παραγωγός μπορούσε, εφόσον το επιθυμούσε, να ζητήσει τη τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης και να περιοριστεί στο παραγωγικό μέρος για το υπόλοιπο της πενταετίας, χωρίς να επιβληθούν ούτε εδώ οι σχετικές κυρώσεις για αυτό το έτος.

Τρίτον, σε περιπτώσεις όπου οι καταστροφές υπερέβαιναν το 50% της ενταγμένης έκτασης δινόταν η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούσαν οι παραγωγοί, να διακόψουν τη σύμβασή τους, χωρίς τις σχετικές κυρώσεις και χωρίς να επιστρέψουν ενισχύσεις που είχαν πάρει τα προηγούμενα χρόνια.

Και τέταρτον, σε περίπτωση μερικής ή ολοσχερούς καταστροφής ετήσιων καλλιεργειών ο αγρότης είχε το δικαίωμα να συνεχίσει με το ίδιο καθεστώς: αυτό, δηλαδή, της αρχικής σύμβασης για το υπόλοιπο της πενταετίας, χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις. Άλλωστε στις ετήσιες καλλιέργειες δεν τίθεται θέμα τροποποίησης της σύμβασης γιατί, μετά την αναγνώριση της καταστροφής από την πυρκαγιά, καλύπτεται η πληγείσα καλλιέργεια τη συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο και μόνο από την επόμενη καλλιεργητική χρονιά ο δικαιούχος αγρότης οφείλει και πάλι να τηρήσει το εγκεκριμένο καλλιεργητικό σχέδιο.

Κατά τον κοινοτικό έλεγχο που έγινε το Νοέμβριο του 2009 ζητήθηκε από τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πραγματοποιηθούν διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα αρχεία του ΕΛΓΑ και του ΠΣΕΑ, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη καλλιεργητών που δεν τήρησαν την προβλεπόμενη από την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2008 διαδικασία. Εάν, δηλαδή, ζήτησαν και ενισχύθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το σύνολο της ενταγμένης έκτασης στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας για το 2008 αποκρύπτοντας το γεγονός ότι είναι πυρόπληκτοι και έλαβαν γιʼ αυτό κρατική ενίσχυση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η καταβολή κρατικών και κοινοτικών ενισχύσεων για το ίδιο αντικείμενο, δεν επιτρέπεται. Σε συνέχεια της απάντησης των κοινοτικών ελεγκτών στάλθηκαν έγγραφα προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους διασταυρωτικούς αυτούς ελέγχους και να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, όσον αφορά το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο το επικαλείστε, κυρία συνάδελφε, σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ των δύο επιδοτήσεων, θέλω να σας πω ότι αυτό ισχύει μόνο για το έτος που συντελέστηκε η πυρκαγιά, δηλαδή, για το 2007, όπου πράγματι καταβλήθηκε στους δικαιούχους και η ενίσχυση για τη βιολογική καλλιέργεια και η αποζημίωση του ΠΣΕΑ .

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιχαήλ Καρχιμάκη.

Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αγαπητή κυρία Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.

Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.

ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υφυπουργέ, να σας θυμίσω ότι την ίδια ερώτηση, ως απλή ερώτηση την κατέθεσα στις 16 Μαρτίου του 2010 και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν μου απάντησε, γιʼ αυτό την επανέφερα ως επίκαιρη ερώτηση.

Θέλω να σας πω ότι οι βιοκαλλιεργητές δεν έχουν κανένα πρόβλημα στους διασταυρωτικούς ελέγχους. ʽΌμως εδώ τίθεται ένα σοβαρότατο ζήτημα.

Τα γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα δεν στοχεύουν μόνο στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, απαλλαγμένων από διάφορα χημικά, όπως είναι φυτοφάρμακα, λιπάσματα, αλλά και στην ελαχιστοποίηση επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα παραπάνω χημικά. Έτσι, οι πυρόπληκτες περιοχές και όσοι ασχολήθηκαν με τη βιολογική γεωργία –και μιλάμε για δενδρώδεις καλλιέργειες, οι οποίες δεν είχαν καταστραφεί ολοσχερώς- μπήκαν στην αντιστάθμιση της ζημιάς, δηλαδή στα ΠΣΕΑ. Και βεβαίως, κανένας δεν ενημέρωσε τους παραγωγούς κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους στα ΠΣΕΑ ότι η ενδεχόμενη λήψη κρατικής ενίσχυσης είναι ασύμβατη με τις επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και ότι συνεπάγεται την απένταξη του καλλιεργητή από το εν λόγω πρόγραμμα, πόσο μάλλον που η εν λόγω Οδηγία επιφυλάσσει ισοπεδωτική αντιμετώπιση σε όλους τους πυρόπληκτους βιοκαλλιεργητές, ανεξάρτητα από το είδος και το ποσοστό  της ζημιάς ή το ύψος του ποσού που έλαβαν. Άλλωστε, οι δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές ουδέποτε απέκρυψαν στοιχεία και αποδέχονται  τους ελέγχους, όπως είπα πιο μπροστά, σύμφωνα και με τη δήλωση που έχουν υπογράψει κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης με τις τοπικές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κύριε Υφυπουργέ, αναφερθήκατε στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακριβώς αυτό που αναφέρει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι: «Αν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα γεωργο-περιβαλλοντικά προγράμματα είναι ασύμβατα με τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση από ζημιογόνα γεγονότα, όπως οι πυρκαγιές, σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει καμία διάταξη στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να προβλέπει τέτοιου είδους ασυμβατότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού 1974/2006, τα κράτη-μέλη δύνανται να κάνουν δεκτές σοβαρές φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές, ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις και να παραιτούνται συνεπακολούθως από την αίτηση επιστροφής εν όλω ή εν μέρει της ενίσχυσης, παραδείγματος χάρη, της γεωργο-περιβαλλοντικής ενίσχυσης που έλαβε ο δικαιούχος».

Αυτά απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αναφέρεται πουθενά αυτό που είπατε εσείς για τον ίδιο χρόνο της πυρκαγιάς, για το 2007. Εδώ όμως έχουμε βιοκαλλιεργητές, έχουμε ανθρώπους που συνεχίζουν τη βιολογική γεωργία. Έχουμε ανθρώπους, οι οποίοι βοηθούν στο περιβάλλον και όχι μόνο στη φυτική παραγωγή. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχετε απλήρωτους από το 2008. Αυτοί λοιπόν συνεχίζουν να είναι σε ένα καθεστώς ομηρίας και αυτή τη στιγμή καλούνται να δώσουν πίσω χρήματα των ενισχύσεων, με τα οποία συνεχίζουν την παραγωγή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί το Υπουργείο. Θα πρέπει λοιπόν το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 1503/1996, στις 2.12.2009, να αποσυρθεί και να επαναπροσδιοριστεί, να αποσαφηνιστεί προς τις Διευθύνσεις Γεωργίας ακριβώς τι εννοείτε και ότι δεν υπάρχει ασυμβατότητα σε αυτά που ανέφερα παραπάνω.

Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνετε άμεσα για να συνεχίσουν οι βιολογικές δενδρώδεις καλλιέργειες την παραγωγή τους.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούμε την κ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου.

Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός για τρία λεπτά.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):  Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Η κυρία συνάδελφος, αναφερόμενη στο θέμα, το οποίο ερωτά, είπε κάποια στιγμή ότι δεν ενημέρωσε κανείς. Εγώ έχω να σας πω το εξής: Ότι ο πλέον πυρόπληκτος Νομός της χώρας, η Ηλεία, με ανθρώπινες απώλειες και ανυπολόγιστες καταστροφές, εφάρμοσε όλα τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί σήμερα να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα, το επιχείρημα που σας μεταφέρεται ότι δεν ενημέρωσε κανείς -δεν λέω ότι το υιοθετείτε, πληροφορίες έχετε- δεν ισχύει. Όμως σε άλλους Νομούς, σκεπτόμενοι μικροπολιτικά και κοντόφθαλμα, οδήγησαν τους παραγωγούς στο να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για να ωφεληθούν τη διπλή αποζημίωση, παρά το γεγονός ότι δόθηκε άτυπη παράταση για την εξέταση των αιτήσεων για δικαιούχους που είχαν υποστεί ζημιά από την πυρκαγιά. Πρέπει επίσης, να επισημάνω ότι με βάση τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις του προγράμματος, οι παραγωγοί που δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή προσπαθούν με πρόθεση να παραπλανήσουν, είτε αποβάλλονται από το πρόγραμμα και τα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα είτε αποκλείονται από το σύνολο των δράσεων του μέτρου.

Τι ζητάμε, δηλαδή, σήμερα; Να επιβραβεύσουμε την αυθαιρεσία;

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑNAΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν είπα κάτι τέτοιο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Να επιβραβεύσουμε όσους προσπάθησαν να εξαπατήσουν το κράτος, εισπράττοντας διπλές αποζημιώσεις; Να συντηρήσουμε τη νοοτροπία του ατομισμού σε βάρος του συνόλου των εντίμων αγροτών και των φορολογούμενων πολιτών; Μήπως τελικά τέτοιες δεν ήταν οι πρακτικές που μας οδήγησαν στα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα και στην κρίση των αξιών της κοινωνίας μας;

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑNAΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αλλού το βάζετε το θέμα.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):  Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και το σύνολο της Κυβέρνησης, δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμβιβαστούμε με αυτά τα φαινόμενα. Είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε απέναντι σε αυτά, για να μην αναπαράγονται. Είμαστε αποφασισμένοι να ισχυροποιήσουμε το σύστημα ελέγχου. Είμαστε όμως και αποφασισμένοι να σταθούμε δίπλα στους έντιμους παραγωγούς, να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους και να προσφέρουμε τη δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους, χωρίς να εξαρτώνται από πολιτικά τερτίπια, αλλά στη δική τους δύναμη, στο δικό τους καθημερινό αγώνα. Εμείς είμαστε δίπλα τους με τις πολιτικές και την πρακτική που πρέπει, έτσι ώστε να είναι αξιοπρεπείς και περήφανοι.

Όσον αφορά τα θέματα που θέσατε ότι είναι απλήρωτοι, να σας πω ότι έχουν υπογραφεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και δρομολογείται η διαδικασία για όσους δικαιούνται να πάρουν τις ενισχύσεις από τις βιολογικές καλλιέργειες, γενικώς από τα γεωργο-περιβαλλοντικά. Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες και ξεκινούν οι πληρωμές για τα οφειλόμενα. Σας ευχαριστώ.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ