ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/12/2010

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Διπλάσιο κόστος συντήρησης-λειτουργίας της Εγνατίας Οδού από την εταιρεία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ";

Προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤο προηγούμενο διάστημα με σειρά δηλώσεων στα Μ.Μ.Ε σε σχέση με το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας-συντήρησης των 640 χλμ. της Εγνατίας Οδού, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», ο αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος και ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Γ. Μαγκριώτης έδωσαν τρεις εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές κόστους, ο πρώτος 40.000.000 ευρώ, ο δεύτερος 70.000.000 ευρώ και ο τρίτος 100.000.000 ευρώ.

Μετά την εύλογη επισήμανση δημοσιογράφων αλλά και εκπροσώπων διαφόρων φορέων και κινήσεων πολιτών, που το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στα προς εγκατάσταση νέα διόδια δόθηκε απάντηση από τον πρόεδρο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος απάντησε ότι ο ίδιος δεν συνυπολόγιζε το λειτουργικό κόστος της εταιρείας στο ποσό που ανέφερε και ότι επί της ουσίας το συνολικό κόστος συγκλίνει με αυτό του κ. υφυπουργού, ότι δηλαδή τα λειτουργικά έξοδα του μηχανισμού υποστήριξης είναι η διαφορά από το δηλωθέν κόστος των  100.000.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή 60.000.000 ευρώ .

Είναι γνωστό ότι μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία που κράτησε περίπου ένα χρόνο από την ήμερα δημοσιοποίησης του διαγωνισμού 30/03/2010 υπεγράφησαν οι τέσσερις εν σύνολο συμβάσεις πενταετούς διάρκειας για το συνολικό μήκος της Εγνατία Οδού με τον ίδιο επί της ουσίας ανάδοχο με μέση έκπτωση περίπου 51%.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου αν λάβουμε υπόψη ότι το αρχικό ποσό διακήρυξης ήταν 220.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και για τις τέσσερις εργολαβίες, το υπογραφέν τελικό τίμημα συμπεριλαμβανομένου επίσης του αντίστοιχου Φ.Π.Α δεν ξεπέρασε τα 110.000.000 ευρώ. Αν διαιρέσουμε αυτό το ποσό με τον συνολικό συμβατικό χρόνο των πέντε ετών θα διαπιστώσουμε ότι το μέσο ετήσιο συμβατικό κόστος  συντήρησης-λειτουργίας που πρέπει να καταβάλλεται στον ανάδοχο δεν ξεπερνά το ποσό των 22.000.000 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αναφέρουν πως το εργατικό δυναμικό που απαιτείται για τη συντήρηση και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, υπολείπεται από αυτό που προβλέπεται στις συμβάσεις, ενώ η χρηματοδότηση δίδεται στον ανάδοχο για το συνολικό προσωπικό των συμβάσεων. Η απασχόληση λιγότερου προσωπικού από αυτό που προβλέπουν οι συμβάσεις, είναι αυτονόητο ότι δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα στη συντήρηση-λειτουργία της Εγνατίας Οδού και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών αλλά πιθανόν και των ίδιων των εργαζομένων.

Σημειώνουμε δε πως στο υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» επιβλήθηκαν μειώσεις μισθών για περικοπή των δαπανών! Εφόσον ισχύουν τα όσα προηγουμένως αναφέρουμε ότι μας έχουν καταγγελθεί, γίνεται σαφές ότι η πρόκληση από πλευράς της εταιρείας είναι ακόμα μεγαλύτερη!

Τέλος, αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι και καταγγέλθηκε από το σωματείο εργαζομένων μόνιμου προσωπικού είναι η απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας να ανακηρύξει, πέραν του προέδρου & διευθύνοντα συμβούλου, άλλα 3 μέλη του Δ.Σ. ως «Εντεταλμένα», πράγμα που σημαίνει ότι θα λαμβάνουν επιπλέον μηνιαία αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν από τα  έξοδα παράστασης των συνεδριάσεων.

Επειδή δεν δικαιολογείται άγνοια των πραγματικών δεδομένων για τόσο σοβαρά ζητήματα εν μέσω και της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, ενώ το όποιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δρόμου δεν είναι δυνατό να κινείται ως εκκρεμές τη στιγμή μάλιστα που οι δημοσιονομικές συνθήκες περισσότερο από κάθε άλλη φορά, απαιτούν συνετή διαχείριση από μέρους της πολιτείας.

Επειδή η εκτίναξη του κόστους χρήσης των εθνικών οδών έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα να καθίστανται σχεδόν «απαγορευτικές», οι μετακινήσεις των πολιτών και οι μεταφορές εμπορευμάτων, με άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

•    Ποιο είναι το πραγματικό κόστος της συντήρησης-λειτουργίας της Εγνατίας Οδού; Προτίθενται να ελέγξουν άμεσα τη συνέπεια του αναδόχου και όλων όσων πιθανόν εμπλέκονται στη μη ορθή διαχείριση κρατικών κονδυλίων και ποια περαιτέρω μέτρα θα λάβουν;

•    Πόσοι εργαζόμενοι προβλέπονται, βάσει των συμβάσεων, για την ορθή συντήρηση και λειτουργία της Εγνατίας; Έχουν ελέγξει μέσω των αρμόδιων εποπτικών οργάνων πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται τελικά στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.»;

•    Τι μέτρα θα πάρουν, για να καλυφθούν-διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας που αναφέρονται στις συμβάσεις, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στη συντήρηση-λειτουργία  της Εγνατίας Οδού των 640 χλμ. και να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των διερχομένων, ενόψει και της χειμερινής περιόδου που διανύουμε; Θα εξετάσουν εάν η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» παραβιάζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας;

•    Θα ματαιώσει τη λειτουργία νέων διοδίων τα οποία θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών και τη μεταφορά εμπορευμάτων στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά η χώρα;

•    Πώς δικαιολογεί το γεγονός των τριών επιπλέον εντεταλμένων στο Δ.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», όταν η εταιρία περικόπτει μισθούς εργαζομένων και είναι γνωστό πως την περίοδο της παραγωγικής της διαδικασίας είχε μόνον έναν εντεταλμένο και ορθώς, τον  πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε, τέλος, όπως μας καταθέσετε τα κάτωθι αντίγραφα:  

     1ον) Αντίγραφα των τεσσάρων συμβάσεων συντήρησης-λειτουργίας της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»

Α. Του τμήματος από Ηγουμενίτσα μέχρι α/κ Παναγίας

Β. Του τμήματος από α/κ Παναγίας μέχρι α/κ Κλειδί

Γ. Του τμήματος από Κόμβο Κ1 μέχρι α/κ Αγ. Ανδρέα και

Δ. Του τμήματος από α/κ Αγ. Ανδρέα μέχρι Κήπους

2ον)  Αντίγραφα των εγκεκριμένων λογαριασμών Νοέμβρη 2010 των τεσσάρων επίσης εργολαβιών.

3ον) Αντίγραφα των ημερησίων ημερολογίων έργου μιας εργάσιμης ημέρας, της τελευταίας εβδομάδας πάντα, των τεσσάρων εργολαβιών.

4ον) Αντίγραφα των τεσσάρων εγκεκριμένων σχεδίων αποχιονισμού της περιόδου 2010-2011.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές:

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Παναγιώτης ΛαφαζάνηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ