ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

01/03/2013

Άνιση μεταχείριση υπαλλήλων, κατόχων μεταπτυχιακών - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΣύμφωνα με το νόμο 4024/2011, οι  υπάλληλοι του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, μόνιμοι ή ΙΔΑΧ, που διαθέτουν διδακτορικό, τοποθετούνταν μισθολογικά και βαθμολογικά με προσαύξηση 6 ετών. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο οι κάτοχοι συναφούς μεταπτυχιακού αντίστοιχα τοποθετούνταν μισθολογικά και βαθμολογικά με προσαύξηση 2 ετών, χωρίς να μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός της προσαύξησης. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αναγνώριζαν για τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τη συνάφεια με την ειδικότητά τους, εξελίσσονταν βαθμολογικά και έπαιρναν μισθολογικό επίδομα. Επειδή όμως επίδομα έπαιρνε μόνο ο ανώτερος τίτλος σε πολλούς υπαλλήλους που ήταν κάτοχοι και μεταπτυχιακού και διδακτορικού  τα Υπηρεσιακά συμβούλια, αφού δεν υπήρχε συμψηφισμός,  αναγνώριζαν τον ανώτερο τίτλο μιας και αυτός επέφερε μεγαλύτερη βαθμολογική εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη¬γικής 2012-2015» (ΦΕΚ 14Α΄/2.2.2012), μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ¬θρου 28 του ν.4024/2011 προστέθηκε εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμι¬σης. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.» Ως εκ τούτου, όσοι υπάλληλοι είναι ταυτόχρονα κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού δικαιούνται βαθμολογική προώθηση κατά ένα έτος επιπλέον αυτής που προηγουμένως προβλεπόταν .

Υπάρχουν όμως πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, π.χ. εκπαιδευτικοί, που, παρότι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο πριν από την 1/11/2011 με συνάφεια προς την ειδικότητά τους,  δεν επωφελούνται του νόμου 4038/2012, γιατί τα Υπηρεσιακά Συμβούλια  γνωμοδότησαν στη συνέχεια (μετά την 1/11/2011) υπέρ της συνάφειας του προϋπάρχοντος μεταπτυχιακού. Οι διοικήσεις των υπαλλήλων αυτών δεν προβαίνουν σε αλλαγή βαθμολογικής τους  κατάταξης αναδρομικά από 1.11.2011, μετά από οδηγίες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και    Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (έγγραφο με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.19/1030/22845/7.3.2012 ) παρότι το μεταπτυχιακό και πριν το 2011 έχει εκδοθεί και συνάφεια με την ειδικότητα έχει. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και    Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θεωρεί ότι ο επιπλέον ένας χρόνος πρέπει να θεωρηθεί πλεονάζοντας χρόνος του υπαλλήλου, εντός του ίδιου βαθμού και δεν πρέπει να προσμετρηθεί στη βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου αναδρομικά από 1.11.2011 επειδή οι αποφάσεις αναγνώρισης της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων ελήφθησαν μετά την 1.11.2011.  Αυτό όμως δημιουργεί άνιση μεταχείριση γιατί   υπάλληλοι με τα ίδια ακριβώς προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία εμφανίζονται να  έχουν ένα βαθμό διαφορά.

Με βάση τα προαναφερθέντα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι μέτρα θα λάβει για να αρθεί η αδικία σε βάρος των υπαλλήλων που, παρότι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο πριν από τη 1/11/2011 συναφή με την ειδικότητά τους, αυτό δεν τους αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά, αναδρομικά από 1.11.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024, σε παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, έναντι του νόμου, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαρία Κανελλοπούλου

Αναστάσιος Κουράκης

Δημήτριος Στρατούλης

Παναγιώτα Δριτσέλη

Θεανώ Φωτίου

Γεώργιος ΠάντζαςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ