ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Aσυμβίβαστο και σύγκρουση συμφερόντων Προέδρου Δ.Σ. ΕΤΑΑ που κατέχει παράλληλα και τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας ΑττικήςΠολλά τα ερωτηματικά που εγείρονται αναφορικά με την τοποθέτηση αλλά και την εν συνεχεία υπηρεσία του κου Σελλιανάκη Αντωνίου ως Προέδρου Δ.Σ. ΕΤΑΑ.

Κατʼ αρχήν οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στην υπʼ αρίθμ. 11432/05.06.2013 ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Νάντιας Βαλαβάνη, Ζωής Κωνσταντοπούλου, Νίκου Μιχαλάκη και Θεανούς Φωτίου αναφορικά με ερωτηματικά ως προς την τοποθέτηση του κ. Σελλιανάκη, ουδεμία ουσιαστική απάντηση δόθηκε από τον κ. Υπουργό για τα τιθέμενα ζητήματα και, ειδικότερα:

 α) για την εκ μέρους του παρεμπόδιση αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ περί μη εφαρμογής υπέρογκων αυξήσεων στις εισφορές των μελών του Ταμείου, για την μη διεκδίκηση αποζημίωσης από την τεράστια ζημία (μερικών δισεκατομμυρίων) που έχει υποστεί το Ταμείο, λόγω της γνωστής απομείωσης των αποθεματικών του (λόγω psi) και της μη καταβολής των υποχρεώσεων της Πολιτείας στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης και

 β) για την απόκρυψη ενώπιον της  Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τη συζήτηση περί της προτάσεως ορισμού του κ. Σελλιανάκη ως Προέδρου του  ΕΤΑΑ, της προηγούμενης απομάκρυνσής (παύσης) του  από τη θέση του Προέδρου του ΟΕΚ  οκτώ  μήνες μετά την τοποθέτηση του από την τότε Υπουργό Εργασίας και, μάλιστα, με έντονα επικριτικά σχόλια για την αποτυχία του στη θέση αυτή, απόφαση που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας που απέρριψε τη σχετική αίτηση ακύρωσης του κ. Σελλιανάκη (ΣτΕ 1784/2012).

Ειδικότερα, με την υπʼ αρίθμ. 90022/οικ.24818/1412 απάντηση του κ. Υπουργού ουσιαστικά δεν απαντήθηκε κανένα εκ των ερωτημάτων μας, αλλά ο Υπουργός περιορίσθηκε στην αναφορά στη νόμιμη διαδικασία  επιλογής των Προέδρων και Διοικητών  Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ωσάν οι ερωτώντες βουλευτές, αλλά και εκείνοι που δεν ψήφισαν υπέρ του κ. Σελλιανάκη (7 επί συνόλου 15), να μην γνώριζαν τον Νόμο και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι γνωστό και έχει κριθεί νομολογιακά ότι τέτοιου είδους απαντήσεις στοιχειοθετούν άρνηση απάντησης. Εν προκειμένω, συνιστούν άρνηση υποβολής του Υπουργού στον προβλεπόμενο δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο κ. Σελλιανάκης συνεχίζει να δημιουργεί αρνητικά σχόλια για τον τρόπο που ενεργεί ως δημόσιος λειτουργός. Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος Α 5 του Ν.3655/2008, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα  Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α) είναι πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ 1915/2013 ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α κ.Σελλιανάκης έχει ορισθεί Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Τράπεζας Αττικής, μη εκτελεστικός μεν, αλλά με εκτελεστικές αρμοδιότητες, αφού ορίζεται ότι ειδικώς ο κ. Σελλιανάκης θα ασκεί τα εκ του άρθρου 14 του Καταστατικού της Τράπεζας καθήκοντα και αρμοδιότητες και, επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των σχέσεων της Τράπεζας με Οργανισμούς Φορείς Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς και με τα πάσης φύσεως ασφαλιστικά ταμεία και θα εισηγείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη διενέργεια των σχετικών αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη Τράπεζα μετέχει στους διαγωνισμούς του Ταμείου (επιλογή διαχειρίστριας Τράπεζας, προθεσμιακές καταθέσεις κλπ.), με αποτέλεσμα να υπάρχει πέραν του ασυμβιβάστου με την ιδιότητα του Δημοσίου Λειτουργού και σύγκρουση συμφερόντων και ενδεχόμενη έλλειψη αμεροληψίας, αφού ο κ. Σελλιανάκης (όπως και ο Α΄Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας κ. Γαμβρίλης) μετέχουν στις ψηφοφορίες, επηρεάζοντας, τελικά, το αποτέλεσμα.

Τέλος και σύμφωνα με τη σελίδα 148 του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής (της οποίας το ΕΤΑΑ κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών) ο Πρόεδρός της και Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ έλαβε μεικτές αποδοχές και αποζημιώσεις περίπου 280.000 ευρώ (!!!!!), ενώ το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων των μελών των Δ.Σ. της Τράπεζας και των θυγατρικών της ανήλθε στο ποσόν του 1.500.000 ευρώ περίπου για το 2012.

Κατόπιν αυτών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

•    Γνώριζε ή όχι όταν έφερε την πρόταση διορισμού του κ. Σελλιανάκη στη θέση του Προέδρου του ΕΤΑΑ στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, ότι ο ανωτέρω είχε απομακρυνθεί από τη θέση του Προέδρου του ΟΕΚ και τους λόγους της απομάκρυνσης; Αν ναι, για ποιο λόγο παρασιώπησε το γεγονός αυτό; Αν όχι, πώς κρίνει την έλλειψη σχετικής ενημέρωσης του ιδίου και της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής εκ μέρους του κ. Σελλιανάκη;

•    Είναι εν γνώσει του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας η ιδιότητα και επαγγελματική απασχόληση του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α. στην Τράπεζα Αττικής και, σε θετική περίπτωση, έχει δοθεί σχετική άδεια (από τον Υπουργό ή από άλλο όργανο) να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες;

•    Είναι γνωστές στο Υπουργείο οι αποδοχές του κ. Σελλιανάκη από την Τράπεζα καθώς και οι λοιπές παροχές, όπως παροχή πιστωτικής κάρτας, ΙΧ αυτοκινήτου κλπ.;

•    Είναι θεμιτό και  νόμιμο στην παρούσα δραματική οικονομική συγκυρία, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων να διατηρεί δύο θέσεις και να αμείβεται γι αυτές, όταν μάλιστα υπάρχει σαφές ασυμβίβαστο και σύγκρουση συμφερόντων;

•    Τηρείται η αρχή της αμεροληψίας όταν σε ψηφοφορίες στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, που αφορούν διαγωνισμούς τραπεζικών υπηρεσιών, μετέχουν και επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας Αττικής;

•    Είναι θεμιτό και νόμιμο, όταν έχουν θεσπισθεί τόσα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα εις βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, οι διοικητές των Ασφαλιστικών Ταμείων, να λαμβάνουν τέτοιες παχυλές αμοιβές και να είναι διπλοθεσίτες;

•    Έχει ελεγχθεί ή πρόκειται να ελεγχθεί από το Υπουργείο αν οι υπηρεσίες αυτές που παρέχει και οι αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στον κ. Σελλιανάκη στην Τράπεζα είναι συμβατές με την ιδιότητά του ως Προέδρου ΝΠΔΔ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ευγενία Ουζουνίδου

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σταύρος Κοντονής

Θανάσης ΠετράκοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ