ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/12/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σκανδαλώδεις αναθέσεις καθαρισμού δημοσίων κτιρίων σε εταιρίες με χρέη στο δημόσιο και διαπιστωμένη αντεργατική συμπεριφορά

Προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Εθνικής Άμυνας - ΥγείαςΣτην υπ΄αρ. πρωτ. 12921/1259/15-7-2013 ερώτησή μας για την εταιρία καθαρισμού ΦΑΣΜΑ ΑΕ, είχαμε παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την εταιρία και τονίσαμε ότι θα έπρεπε να έχει κηρυχτεί έκπτωτη βάσει του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. Οι καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν και από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο στην απάντησή του αναφέρει ότι διαπιστώθηκε οφειλή δεδουλευμένων σε 111 εργαζόμενους το μήνα Απρίλιο 2013, σε 175 εργαζόμενους για το μήνα Μάιο 2013 και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα ύψους 45.000 ευρώ. Ενώ ο κ. Υπουργός Υγείας δεν έχει απαντήσει έως σήμερα στην ίδια ερώτηση για τον καθαρισμό του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», ούτε και για τους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν σε όλα τα νοσοκομεία όπως του ζητήθηκε, έρχονται στο φως καινούρια στοιχεία για ανάθεση στη ΦΑΣΜΑ ΑΕ του καθαρισμού των χώρων του 401 ΓΣΝΑ.

Σε επιστολή της η Παναττική Ένωση Καθαριστριών & Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ) αναφέρει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις 30-8-2013 κατακύρωσε εκ νέου τον ανοικτό διαγωνισμό με αρ. 26/09 για τον καθαρισμό των χώρων του 401 ΓΣΝΑ, στην εταιρεία «ΦΑΣΜΑ ΑΕ» σε συνέχεια της αρχικής κατακύρωσης που έγινε την 19-6-2010.  Αντίθετα, με την υπ’αριθμ. 12/27-7-2012 Πράξη του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Αγρινίου-Μεσολογγίου, η προσφορά της εταιρείας ΦΑΣΜΑ δεν έγινε δεκτή για αντίστοιχο διαγωνισμό των ανωτέρω Νοσοκομείων, διότι «…στην εν λόγω εταιρεία έχουν επιβληθεί οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’αριθμ. 11/26-4-2012 συνεδρίαση του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ και ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΗΜΜΑΤΑΣ…». Παράλληλα η εταιρία ΦΑΣΜΑ ΑΕ εξακολουθεί να καθαρίζει ως εργολάβος το νοσοκομείο ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΗΜΜΑΤΑΣ, όπως και  άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα για το 401 ΓΣΝΑ, η ΠΕΚΟΠ συνεχίζει τις καταγγελίες της, επισημαίνοντας ότι από την αρχική κατακύρωση (απόφαση 19-6-2010) μέχρι την επανάληψη της διαδικασίας (14-6-2013) μεσολάβησε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ το άρθρο 23 ΠΔ 118/07  ορίζει ότι: «Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.…. 5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος…». Δημιουργούνται λοιπόν εύλογα ερωτήματα για την πάροδο μίας ολόκληρης τριετίας χωρίς να εκτελεστεί το υπόψη έργο, όπως επίσης και για το αν τηρήθηκαν στη δεύτερη κατακύρωση οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ.68 Ν.3863/2010.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και με πρόσφατη ερώτησή του καταγγείλει τις συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους  στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. Προκύπτουν όμως παράλληλα τεράστια ερωτήματα και για τη νομιμότητα των διαγωνισμών ανάθεσης καθαρισμού δημόσιων κτιρίων σε αυτές τις εταιρίες, δεδομένου ότι πέραν των υπολοίπων παραβάσεων, πολλές από αυτές είναι οφειλέτες στο ΙΚΑ, με απλήρωτες εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός Εργασίας:

1.    Εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην εταιρία ΦΑΣΜΑ ΑΕ, είναι και οφειλέτης του ΙΚΑ; Εάν ναι, πώς χορηγούνται ασφαλιστικές ενημερότητες για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς;

Με βάση τα παραπάνω επανερωτάται ο κ. Υπουργός Υγείας:

1.        Για ποιο λόγο δεν έχει καταγγελθεί μέχρι σήμερα η σύμβαση εργασίας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών «ΦΑΣΜΑ Α.Ε», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 και για ποιο λόγο η διοίκηση του Νοσοκομείου δεν έχει εφαρμόσει το νόμο; Για ποιο λόγο μια εταιρεία, υπόλογη για παραβίαση του εργατικού δικαίου και με χρέη προς το Δημόσιο, δραστηριοποιείται και σε άλλα νοσοκομεία; Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε άμεσα για το εν λόγω θέμα;

2.        Διενεργήθηκε Ενιαίος Διαγωνισμός από το Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων που υπάγονται στη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ; Ποια ήταν τα αποτελέσματα;

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για τη διερεύνηση των καταγγελιών της ΠΕΚΟΠ; Γιατί κατακύρωσαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου εκ νέου τον ανοικτό διαγωνισμό με αρ. 26/09 για τον καθαρισμό των χώρων του 401 ΓΣΝΑ, στην εταιρεία «ΦΑΣΜΑ ΑΕ», ενώ θα έπρεπε να έχει κηρυχθεί έκπτωτη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μητρόπουλος Αλέξης

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου ΔέσποιναΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ