ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/02/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων: Απαράδεκτο είναι το γεγονός εξωτερικός «Σύμβουλος» να αξιολογεί τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τους υπόλοιπους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘ
Η εφαρμοζόμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική εσωτερικής υποτίμησης και δημοσιονομικής πειθαρχίας υλοποιείται, πέραν όλων των άλλων, για την παραχώρηση πτυχών του κοινωνικού κράτους στο ιδιωτικό -  παρασιτικό κεφάλαιο. Η χρήση Κοινοτικών Πόρων (καθώς σε ότι αφορά το ερωτώμενο «έργο», όπως διαβάζουμε στο εν λόγω Τεύχος Προκήρυξης, είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» και αφορά Οριζόντια Πράξη, η οποία επιμερίζεται στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. : «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών – Α.Π. 1, 2, 3») και εν γένει των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει στη διάθεσή του το Ελληνικό Δημόσιο για την προώθηση παρασιτικών λειτουργιών ιδιωτικών συμφερόντων έξω από τις ανάγκες των πολιτών, είναι μία ακόμη ένδειξη ότι η μνημονιακή διαχείριση δεν πρόκειται να ιεραρχήσει σε κανένα ζήτημα τις άμεσες κοινωνικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, στα χέρια ιδιωτών παραχωρείται, διά του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η χάραξη πολιτικής στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας. Σύμφωνα με το υπ’  αριθμ. 338/15-01-2014 Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατοχύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά (προσδιορίζεται στις 60.000 € προ ΦΠΑ) και με θέμα την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διαδικασία Αξιολόγησης Εποπτευόμενων Φορέων του», προβλέπεται ότι ο ανάδοχος θα καθορίσει «πολιτικές, στόχους, αρμοδιότητες» όπως επίσης και «ανακατανομή προσωπικού» με στόχο αυτοί οι οργανισμοί «να καταστούν περισσότερο λειτουργικοί, αποτελεσματικοί και αποδοτικοί».

Οι φορείς/δομές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα «αξιολογηθούν» είναι  οι εξής: 1. Δημόσιες Βιβλιοθήκες, 2. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, 3. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 4. Γενικά Αρχεία Κράτους, 5. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Στην Επιστολή-Καταγγελία για τον εν λόγω Διαγωνισμό του Συλλόγου Υπαλλήλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών που κοινοποιήθηκε στον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Η εύλογη απορία που προκύπτει είναι πώς το κράτος αποφασίζει να αναθέσει μια δουλειά που είναι δική του υποχρέωση σε εξωτερικό συνεργάτη και μάλιστα με βασικό κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά; Άραγε ποιος θα είναι αυτός ο ανάδοχος του έργου που έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε αξιολόγηση φορέων του δημοσίου και ταυτόχρονα θα ξέρει πώς πρέπει να δουλεύουν οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία, ένας οργανισμός υποτροφιών, ένας οργανισμός πιστοποίησης προσόντων και ένα ίδρυμα νεολαίας και διά βίου μάθησης; Από πότε ένας μάνατζερ το μόνο που έχει να εξετάσει είναι αν μια υπηρεσία είναι οικονομικά συμφέρουσα για το κράτος μετρώντας υπαλλήλους και κόστος λειτουργίας χωρίς να εξετάσει την κοινωνική αναγκαιότητα  ύπαρξής της θέτοντας ταυτόχρονα υπό αμφισβήτηση το δημόσιο χαρακτήρα που αυτή πρέπει να έχει σύμφωνα με τις συντεταγμένες υποχρεώσεις ενός ευνομούμενου κράτους;[…] Σύμφωνα με τα οργανογράμματα, έτσι όπως ορίζονται στον Ν. 3149/2003, προβλεπόταν για κάθε Δημόσια Βιβλιοθήκη 7 θέσεις, για κάθε Δημόσια Κεντρική 12 θέσεις και εάν επρόκειτο για Ιστορική προστίθεντο 2 επιπλέον θέσεις. Στην υποθετική περίπτωση που όλες οι θέσεις των υφιστάμενων δημοσίων βιβλιοθηκών ήταν καλυμμένες, θα εργάζονταν σε αυτές 482 υπάλληλοι. Ωστόσο, το Υπουργείο κατά το 2013 προχώρησε σε δύο διαφορετικές φάσεις σε κατάργηση κάποιων οργανικών θέσεων, χωρίς να ακολουθήσει την ίδια πολιτική για κάθε βιβλιοθήκη. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να μειωθούν οι οργανικές θέσεις σε 335 και να υπάρχει πλέον μία τελείως ανομοιόμορφη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα οργανογράμματα των βιβλιοθηκών. Από την άλλη, οι υπάλληλοι που εργάζονται σήμερα στις δημόσιες βιβλιοθήκες είναι μόνο 146 (με τον αριθμό συνεχώς να μειώνεται καθώς πολλοί υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται), εκ των οποίων οι 85 μόνιμοι και οι 61 ΙΔΑΧ. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο μέσος όρος υπαλλήλων ανά βιβλιοθήκη είναι 3, ενώ υπάρχουν 9 βιβλιοθήκες που δεν έχουν καθόλου προσωπικό και λειτουργούν με υπαλλήλους με διάθεση ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, ο συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς τη μισθοδοσία) και για τις 46 βιβλιοθήκες βλέπουμε να έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 2009 είχαν δοθεί 627.300 ευρώ, το 2010 δόθηκαν 653.000, το 2011 δόθηκαν 357.350, το 2012 δόθηκαν 390.000 και το 2013 έφτασαν τις 466.000 ευρώ, δηλ. ένας μέσος όρος 10.000 ευρώ για να λειτουργήσει μια  υπηρεσία και να καλύψει όλα τα λειτουργικά της έξοδα.

Επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ίδια την παραγωγή της πολιτιστικής πολιτικής, καθώς και την ασφάλεια αυτής.

Επειδή χρησιμοποιούνται μονίμως προς παρασιτικές δραστηριότητες τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν απομείνει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επειδή προωθείται συνεχώς η υποβάθμιση της λειτουργίας όλων των κοινωνικών δημόσιων δομών και η σταδιακή υποκατάσταση αυτών από «λιμνάζοντα» ιδιωτικά κεφάλαια.

Επειδή η μνημονιακή διαχείριση θέλει να αγνοεί το σημαντικό κοινωνικό ρόλο που επιτελούν οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες στις τοπικές κοινωνίες.

Επειδή ένας πραγματικός επανασχεδιασμός της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των κρατικών δομών και των εποπτευόμενων θα αναδείκνυε μόνο τις παραλείψεις και τα σφάλματα του ίδιου του κράτους, ήτοι των πολιτικών προϊσταμένων του παρελθόντος και του παρόντος.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ.Υπουργός

•    Προτίθεστε να ακυρώσετε την υφιστάμενη ενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης (η οποία δυνητικά έχει εκκινήσει από τις 04/02/2014) των δημόσιων βιβλιοθηκών και των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΠΑΙΘ;

•    Έχει οριστεί ο εξωτερικός αξιολογητής και έχουν καταγραφεί τυχόν ενστάσεις για τον ορισμό αυτού;

•    Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω εξωτερική αξιολόγηση για την κατάργηση δημοτικών βιβλιοθηκών εφόσον προκύψουν τέτοιες «συμβουλές» από αυτήν;

•    Κρίνετε ότι είναι εύλογο μία ιδιωτική εταιρεία ή επιχείρηση να «συμβουλεύει» μέσα σε δύο μήνες την ελληνική πολιτεία για το τι πρέπει να πράξει για την αναδιάταξη της λειτουργίας των δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΠΑΙΘ;

•    Ποια είναι η συνάφεια των φορέων αυτών που έχει αναλάβει να αξιολογήσει σε δυο μήνες η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο;

•    Τι σημαίνει να καταστούν περισσότερο αποδοτικά τα Γενικά Αρχεία του Κράτους όπως αναφέρεται στους Στόχους του Έργου;

•    Τι προτίθεστε να πράξετε για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των βιβλιοθηκών που συνάδει με την ανάσχεση της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των δημοσίων βιβλιοθηκών;

•    Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να προχωρήσετε στην όποια διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης των δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη, την πείρα των ίδιων των υπαλλήλων αυτών, διότι με αυτό τον τρόπο στηρίζεται η ιστορία, η γνώση και τα δημοκρατικά κεκτημένα της κοινωνίας μας;Οι ερωτώντες βουλευτές

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

Θεανώ Φωτίου   

Γιώργος Πάντζας

Μαρία Κανελλοπούλου

Αναστάσιος Κουράκης

Ιωάννης Αμανατίδης


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ