ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/04/2014

Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών. Τροπολογία στο άρθρο 35 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57)ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας»

Θέμα: "Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών. Τροπολογία στο άρθρο 35 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57)".


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


1. Σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και λειτουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών, ήδη από το 18ο αι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρώτη χώρα, όπου επετράπη η αποτέφρωση νεκρών, ήταν η Γαλλία (1789), ενώ ακολούθησε η Βρετανία (1884), η Γερμανία (1934) και η Ισπανία (1945).  Στη  χώρα μας το θέμα ρυθμίσθηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 35 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α’ 57) και κατ’ εξουσιοδότηση αυτού από το π.δ. 31/2009 (Α΄ 49), και την Κ.Υ.Α. 20232/2010 (Β’ 745/2010). Παρά ταύτα, δεν έχει καταστεί δυνατή η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ), εξ αιτίας προβλημάτων τεχνικού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία έγινε προσπάθεια να αντιμετωπισθούν έως σήμερα με αποσπασματικές ρυθμίσεις.


2. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην διαμόρφωση ενός ενιαίου και σταθερού νομοθετικού πλαισίου, στο οποίο θα στηριχθούν οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους που θα αποφασίσουν την ίδρυση και λειτουργία ΚΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα προβλέπουν ήδη στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (άρθρο 75 κεφ. ΙΙ παράγραφος 8 του ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 4144/2013). Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, κρίθηκε  σκόπιμη η παραπομπή στην υφιστάμενη και δοκιμασμένη νομοθεσία που ρυθμίζει τα σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χωρίς μεταποίηση του άρθρου 17§3 του ν. 3982/2011, “Απλοποίηση της Αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις“ (ΦΕΚ Α’ 143).  Η  σχετική νομοθεσία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει είναι οικεία στις αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας, οι οποίες θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν σωστά τις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ που θα αποφασίσουν τη δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης σε περιοχές εντός ή και εκτός σχεδίου πόλεως.  Πάντως, για την αναγκαία οικονομία κλίμακας, προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ πρώτου βαθμού, ακόμη και η εγκατάσταση των εν λόγω Κέντρων εκτός των διοικητικών ορίων ενός ΟΤΑ.


3. Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από την κινητήρια ισχύ της απαιτούμενης μηχανολογικής εγκατάστασης, η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι χαμηλής όχλησης, δεδομένου ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον από πλευράς εκπομπών θορύβου και λοιπών ρύπων.  Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ιδρύονται σε  κεντρικά σημεία των πόλεων. Παρόλα αυτά, με την προτεινόμενη ρύθμιση, αποκλείεται η εγκατάσταση Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου των υφισταμένων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως.

4. Περαιτέρω, με σκοπό την επίλυση των ιδιαίτερα έντονων προβλημάτων που δυσκολεύουν την λειτουργία κυρίως των κοιμητηρίων των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, και, ιδιαίτερα, εκείνων που ανακύπτουν μετά την εκταφή με την αναζήτηση χώρων για την φύλαξη των οστών, προβλέπεται η δυνατότητα των ΟΤΑ πρώτου Βαθμού και των νομικών προσώπων τους που διαχειρίζονται κοιμητήρια να ιδρύουν εντός αυτών μονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών, με την ίδια διαδικασία.


5. Τέλος, για λόγους ασφάλειας δικαίου, καταργούνται οι προϊσχύσασες ρυθμίσεις, εκτός από εκείνες που ρυθμίζουν τις προδιαγραφές ίδρυσης των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.   


Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως ακολούθως:


Άρθρο 1

Το άρθρο 35 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α’ 57) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η αποτέφρωση νεκρών πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η ίδρυση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου  βαθμού σε χώρο ιδιοκτησίας τους, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και εκτός των διοικητικών ορίων τους,  ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ,  μετά από άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης. Η άδεια χορηγείται από την Περιφέρεια, εντός των διοικητικών ορίων της οποίας πρόκειται να ιδρυθεί το ΚΑΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011, “Απλοποίηση της Αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις“ (ΦΕΚ Α’ 143). Για την εφαρμογή των τελευταίων αυτών διατάξεων, τα ΚΑΝ κατατάσσονται στην κατηγορία  των μηχανολογικών «εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών» χαμηλής όχλησης του άρθρου 17 παράγραφος 3 του ν. 3982/2011.

2.  Η ίδρυση και λειτουργία ΚΑΝ, εντός των ορίων υφισταμένων γενικών πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων, επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται από τα άρθρα 234, 235, 236, 237, 238 και 239 του π.δ. της 14-7/27-7-1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 4 έως 10 του π.δ. της 23-2/6-3-1987 «Κατηγορίες περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ Δ’ 166)]. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α’ 68).

3. Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστου ΚΑΝ ρυθμίζονται με τον Κανονισμό ΚΑΝ, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια

4. Με την διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών από ΟΤΑ πρώτου βαθμού ή από τα νομικά πρόσωπά τους,  εντός των νομίμως λειτουργούντων από αυτούς κοιμητηρίων».


Άρθρο 2

1. Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός 60 ωρών από τον θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν, πέραν των απαιτουμένων κατά το άρθρο 32 του ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» (ΦΕΚ Α’ 143) δικαιολογητικών και τα εξής:

(α) Έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σωρού του. Αν ο θανών δεν κατέλιπε τέτοια δήλωση ή σημείωμα, έγγραφη δήλωση του/της συζύγου αυτού ή του/ης εν ζωή συντρόφου του θανόντος με τον/ην οποίο/α  ο τελευταίος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης κατά τα προβλεπόμενα από το  άρθρο 1 ν. 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 240) ή, τέλος, των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.

(β) Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερευνήσεως και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Το γνήσιο της υπογραφής του ιατροδικαστή πιστοποιείται είτε από αρμόδια δημόσια αρχή της κατοικίας ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματός του είτε από τον ιατρικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος.

2. Στην ληξιαρχική πράξη της προηγουμένης παραγράφου  σημειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αποτέφρωσης. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32,33,34,36,38 και 39 του ν. 344/1976.

3. Για την αποτέφρωση οστών νεκρού απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας ή τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία,  τη συντήρηση και την ευταξία του οικείου  κοιμητηρίου, σύμφωνα με το εδάφιο στ του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87). Η κατά τα ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από έγγραφη συναίνεση των αναφερομένων στο εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του παρόντος προσώπων.


Άρθρο 3

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου,  κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου το άρθρο  2, οι παράγραφοι 3,4,5 και 6 και 7  του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. 2032/10-5-2010 «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων αποτέφρωσης νεκρών» (ΦΕΚ Β’ 745) . Τα άρθρα 1, 3 και 9, οι παράγραφοι 1,2 και 9 του άρθρου 4, καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 8 της ίδιας υπουργικής απόφασης καταργούνται.


Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

(α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 24),

(β) Η παράγραφος 17 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ Α’ 249) και

(γ) το π.δ. 31/2009 «Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών» (ΦΕΚ Α’ 49).

Αθήνα, 3-4-2014

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

Βούτσης Νίκος

Κουράκης Αναστάσιος

Αλεξόπουλος Απόστολος

Αποστόλου Βαγγέλης

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Αμμανατίδου Ευαγγελία

Ουζουνίδου Ευγενία
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ