ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

01/09/2014

Να γίνει άρση της επιστράτευσης των εργαζομένων της ΔΕΗΑΕ του ΑΔΜΗΕ ΑΕ και του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ήταν έργο της κυβέρνησης, ώστε να δικαιολογηθεί η αθλιότητα της επιστράτευσης 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τους Υπουργούς

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Να γίνει άρση της επιστράτευσης των εργαζομένων της Δ.Ε.Η.Α.Ε του Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε. και  του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. διότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΓΕΝΟΠ Δ.Ε.Η. ήταν έργο της κυβέρνησης, ώστε να δικαιολογηθεί η αθλιότητα της επιστράτευσης

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, ο ΑΔΜΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κήρυσσε Πορτοκαλί Συναγερμό, με βάση το Άρθρο 75 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ), εξ αιτίας της απεργίας στην οποία είχαν προβεί οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, αντιτιθέμενοι στο «ξεπούλημα» της επιχείρησης στα ιδιωτικά συμφέροντα, από τη συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Ο Συναγερμός αυτός, με νέα ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, έπαψε να βρίσκεται σε ισχύ την 7η Ιουλίου 2014.

Το Άρθρο 75 του ΚΔΕΣΜΗΕ ωστόσο, δεν προβλέπει συναγερμούς (οποιουδήποτε χρώματος). Περιγράφει όμως τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος, τις οποίες όμως ο Διαχειριστής δεν τήρησε. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ δεν ανακοίνωσε ποτέ  αν τελικά έγιναν περικοπές καταναλωτών, όπως τα περισσότερα ΜΜΕ ισχυρίζονται. Αν πράγματι έγιναν με τη δικαιολογία στήριξης του Δικτύου λόγω έλλειψης ισχύος, ο ΑΔΜΗΕ όφειλε να ενημερώσει, πόσες ήταν αυτές και ποιες ώρες έγιναν.

Επιπλέον, η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ όφειλε να ενημερώσει αν έλαβε εντολές από το Διαχειριστή για περικοπές και πόσες ήταν αυτές. Ούτε όμως αυτό συνέβη.

Η ένοχη σιωπή των Διοικήσεων της  ΔΕΗ Α.Ε. του ΑΔΜΗΕΑ.Ε. και  του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  , εξηγείται από το γεγονός ότι τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ (όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει από την ιστοσελίδα του), για την κρίσιμη ημέρα της 3ης Ιουλίου 2014, αποκαλύπτουν το μέγεθος της απάτης που στήθηκε σε βάρος του ελληνικού λαού.

Προκύπτει λοιπόν από την ανάλυση των στοιχείων του ίδιου του ΑΔΜΗΕ, για την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, ότι:

Η πρόβλεψη φορτίου που είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα ο ΑΔΜΗΕ και εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα του στο διάγραμμα, την επίμαχη μέρα για τις κρίσιμες ώρες αιχμής, ήταν οι ακόλουθες:

ώρα 19.00     6850 MW

ώρα 20.00     7160 MW

ώρα 21.00     7290 MW

ώρα 22.00     7550 MW

ώρα 23.00     7240 MW

ώρα 24.00     6860 MW

Αυτά ήταν, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, τα προβλεπόμενα φορτία που έπρεπε να εξυπηρετηθούν.

Για την εξυπηρέτηση των φορτίων αυτών, ο ΑΔΜΗΕ είχε στη διάθεσή του τα παρακάτω:

Διαθέσιμη Λιγνιτική παραγωγή   

με βάση τη δηλωμένη διαθεσιμότητα του παραγωγού  ΔΕΗ

Μον Νο  3   ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου      280  MW

Μον Νο  5   ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου      355  MW

Μον Νο  1   ΑΗΣ   Καρδιάς              270  MW

Μον Νο  3   ΑΗΣ   Καρδιάς              280  MW

Μον Νο  3   ΑΗΣ  Μεγαλόπολης       270  MW

Σύνολο:  1.455 MW

Διαθέσιμη  Υδροηλεκτρική παραγωγή  

Με βάση τη δηλωμένη διαθεσιμότητα του παραγωγού  ΔΕΗ

ΥΗΣ  Κρεμαστών        400 MW

ΥΗΣ  Καστρακίου        240 MW

ΥΗΣ  Στράτου 1         150 MW

ΥΗΣ  Στράτου 2            5 MW

ΥΗΣ  Πολυφύτου        360 MW

ΥΗΣ  Σφηκιάς             310 MW

ΥΗΣ  Ασωμάτων         110 MW

ΥΗΣ  Αώου                 230 MW

ΥΗΣ  Λάδωνα               60 MW

ΥΗΣ  Πλαστήρα          110 MW

Σύνολο: 1.975 MW

Διαθέσιμη Αιολική παραγωγή    

Σύνολο ΑΠΕ: 300 MW (μετεωρολογική  πρόβλεψη επιτυχής )

Διαθέσιμη θερμική παραγωγή Φ/Α  ΔΕΗ και Ιδιωτών παραγωγών

Με βάση τη δηλωμένη διαθεσιμότητα των παραγωγών (ΔΕΗ και Ιδιώτες)

ΘΗΣ  Ηρων  1                               145  MW

ΘΗΣ  Ηρων  2                               420 MW

ΕΛΠΕΝΤΙΣΟΝ  ΘΕΣ/ΚΗΣ                 370 MW

ΑΗΣ Αλιβερίου Μον Νο 5                410 MW

ΑΗΣ Λαυρίου   Μον Νο 5                365 MW

ΘΗΣ  Κόρινθος Power                    420 MW

PROTERGIA CC                             420 MW

ΘΗΣ Αλουμινίου                            320 MW

ΘΗΣ  Θίσβη                                  415 MW

ΣΥΝΟΛΟ: 3.285 MW

Προγραμματισμένες  Εισαγωγές  Ενέργειας 

Με βάση τις προγραμματισμένες εισαγωγές ενέργειας από τις βόρειες διασυνδέσεις,  τη μέρα Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, εισέρχονται στo σύστημα 1000 MW ανά ώρα, για όλο το 24ωρο.   

ΣΥΝΟΛΟ: 1.000 MW

Με βάση τα παραπάνω και με μια απλή άθροιση προκύπτει ότι, ο ΑΔΜΗΕ είχε στη διάθεσή του, για την κάλυψη του φορτίου της χώρας για όλο το 24ωρο, Συνολική Ισχύ, από Παραγωγή και Εισαγωγές, 8.005 MW.

Η ισχύς αυτή κάλυπτε προφανώς τις προβλεπόμενες ανάγκες φορτίου για ολόκληρη την ημέρα, αφήνοντας επιπροσθέτως μεγάλη εφεδρεία για περίπτωση απώλειας κάποιας μονάδας, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να υπάρξει έκτακτη εισαγωγή ενέργειας από το εξωτερικό.

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, για τις επίμαχες ώρες της αιχμής, δηλαδή από 20.00 έως 24.00 προκύπτει ότι, τόσο η πρόβλεψη φορτίου όσο και το τελικό φορτίο που ζητήθηκε από το Σύστημα, ήταν κατά πολύ μικρότερα από αυτό που είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει ο διαχειριστής. Συγκεκριμένα, για την πιο δύσκολη ώρα αιχμής, τις 22.00, η διαθέσιμη ισχύς ήταν 8005 MW, όταν η πρόβλεψη έδειχνε 7550 MW. Προέκυπτε δηλαδή και ένα περίσσευμα για εφεδρεία, 455 MW. Δεδομένου μάλιστα ότι η πρόβλεψη φορτίου ήταν απόλυτα επιτυχής από τις πρώτες ώρες της ημέρας, είναι πλήρως τεκμηριωμένο τεχνικά ότι και στη νυχτερινή αιχμή θα ήταν το αναμενόμενο. Η ισχύς συνεπώς για να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα, ήταν υπερεπαρκής.

Παρά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν ότι το σύστημα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς περικοπές, με εντολή της κυβέρνησης έπρεπε οι περικοπές αυτές να «κατασκευαστούν», ώστε να δικαιολογηθεί το κλίμα πανικού που η ίδια προσπαθούσε να δημιουργήσει, με στόχο να προχωρήσει τελικά στο απαράδεκτο μέτρο της επίταξης των εργαζομένων.

Η καμπύλη φορτίου της 3ης Ιουλίου 2014 είναι αποκαλυπτική και άκρως επεξηγηματική, αφού για τις ώρες αιχμής 20.00 έως 24.00, το πραγματικό φορτίο συστήματος δεν ακολουθεί την καμπύλη πρόβλεψης, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη φυσιολογική ημέρα – με μια ενδεχόμενη απόκλιση της τάξης των 50-100 MW – αλλά εμφανίζει μία αδικαιολόγητα μεγάλη απόκλιση. Η απόκλιση αυτή είναι το παράνομα κομμένο φορτίο και υπολογίζεται ως ακολούθως:

Ώρα          Πρόβλεψη       Πραγματικό      Περικοπή

20.00           7160                 6953                 107

21.00           7290                 6967                 323

22.00           7550                 7046                 504

23.00           7240                 6824                 416

24.00           6880                 6583                 297

Με βάση τα ανωτέρω, και επειδή:

Η Κυβέρνηση, χωρίς κανένα φραγμό εντιμότητας και αξιοπιστίας, αλλά εθισμένη  στην παραποίηση της πραγματικότητας και της αλήθειας, με ψέματα και εκβιασμούς, προχώρησε χωρίς ενδοιασμούς στην αδικαιολόγητη και απαράδεκτη επίταξη των εργαζομένων στη ΔΕΗ, επικαλούμενη την προστασία των πολιτών από τις ενδεχόμενες τάχα διακοπές που θα προκαλούσε η απεργία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Το βίαιο αυτό μέτρο καταστολής της επίταξης των  εργαζομένων που η Κυβέρνηση αποφάσισε, στηρίχτηκε στη μαύρη προπαγάνδα των τάχα εκτεταμένων διακοπών  που οι “πειθαρχημένες“ ηγεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. του ΑΔΜΗΕΑ.Ε. και  του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,    σκόπιμα κατασκεύασαν, στηρίζοντας με τη συμπεριφορά τους αυτή, την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, καταπατώντας ταυτόχρονα, κάθε έννοια τεχνικής τεκμηρίωσης  και  υπερβαίνοντας τα όρια της ποινικής ευθύνης που πλέον φέρουν.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Γιατί κατά τις ώρες αιχμής 20.00-24.00 της 3ης Ιουλίου 2014 και ενώ μεγάλες περιοχές της χώρας ήταν βυθισμένες στο σκοτάδι λόγω των περικοπών, μία σειρά μονάδες παραγωγής κρατούσαν εσκεμμένα χαμηλότερο φορτίο από αυτό που θα μπορούσαν να αναλάβουν ώστε να καλύψουν όλη την αναμενόμενη ζήτηση, στερώντας ουσιαστικά το Σύστημα από περίπου 530MW; Πιο συγκεκριμένα, γιατί η Μονάδα Νο 1 ΑΗΣ Καρδιάς είχε μόνο 170MW και όχι 270MW που είχε τη δυνατότητα, γιατί η Μονάδα Νο 3 ΑΗΣ Καρδιάς παρείχε μόνο 195MW αντί για 270 MW; Γιατί η Μονάδα ΥΗΣ Ασωμάτων παρείχε μόνο 60MW αντί για 100 MW; Γιατί η Μονάδα ΥΗΣ Σφηκιάς παρείχε μόνο 160MW αντί για 300 MW που μπορούσε; Γιατί η Μονάδα ΥΗΣ Αώου παρείχε μόνο 40MW αντί για 240 MW που μπορούσε; Υπήρχε σχετική εντολή; Εάν ναι, από ποιον δόθηκε και γιατί; Εάν όχι, γιατί ο ΑΔΜΗΕ δεν τις κάλεσε να παραγάγουν στο ύψος φορτίου που είχαν τη δυνατότητα; Υπήρχε σχετική δήλωση τεχνικής αδυναμίας ανάληψης του φορτίου από τη ΔΕΗ;

2.    Προτίθενται να προχωρήσουν στην άμεση ανάκληση της επιστράτευσης των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και  του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία στηρίχτηκε στην πλέον προκλητική παραποίηση στοιχείων και τεχνικών δεδομένων;

3.    Προτίθενται να αναζητήσουν και καταλογίσουν ευθύνες για τις αδικαιολόγητες διακοπές ρεύματος που βύθισαν μεγάλες περιοχές της χώρας στο σκοτάδι;


Αιτούμεθα να κατατεθεί στη Βουλή

Το σύνολο των εγγράφων που, κατά την κυβέρνηση, αποδεικνύουν την αναγκαιότητα επίταξης των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και  του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε την 4η Ιουλίου 2014


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Πετράκος Θανάσης


Λαφαζάνης Παναγιώτης


Ουζουνίδου  Ευγενία


Μητρόπουλος  Αλέξης


Στρατούλης Δημήτρης


Αλεξόπουλος Απόστολος


Γελαλής  Δημήτρης


Καφαντάρη Χαρά


Σταθάς Γιάννης


Χαραλαμπίδου Δέσποινα


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ