ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/10/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Συστηματική απαξίωση της Μαρίνας Αλίμου από την ΕΤΑΔ Α.Ε. και παραχώρησή της από το ΤΑΙΠΕΔ με εξευτελιστικό τίμημα. Φαρωνικοί όροι δόμησης και «προίκα» το Δημοτικό Κολυμβητήριο για τον υποψήφιο επενδυτή 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους Υπουργούς:

•    Οικονομικών

•    Εσωτερικών

•    Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

•    Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

•    Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

•    Τουρισμού

•    Ναυτιλίας και Αιγαίου


Θέμα: «Συστηματική απαξίωση της Μαρίνας Αλίμου από την ΕΤΑΔ Α.Ε. και παραχώρησή της από το ΤΑΙΠΕΔ με εξευτελιστικό τίμημα. Φαρωνικοί όροι δόμησης και  «προίκα» το Δημοτικό Κολυμβητήριο για τον υποψήφιο επενδυτή»


Βάσει της υπ’ αρ. 218/13-8-2012 -ΦΕΚ Β’ 2322/13-08-2012- Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε  και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακι¬νήτων εντός της χερσαίας ή/και της θαλάσσιας ζώνης  του Τουριστικού λιμένα (μαρίνας) Αλίμου.


     Η Μαρίνα Αλίμου αποτελεί αναμφισβήτητα το  ''φιλέτο'' των υπό εκποίηση τουριστικών λιμένων της χώρας μας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τουριστικό λιμένα της Βορειοανατολικής Μεσογείου, με συνολική έκταση λιμενολεκάνης 240 στρεμμάτων, ενώ το ακίνητο εντός του οποίου αναπτύσσεται η χερσαία ζώνη του λιμένα καλύπτει συνολικά  επιφάνεια 209,816 στρ. και διαθέτει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό ελλιμενισμού σκαφών (άνω των 1.000 θέσεων ανάλογα με τον τύπο πρόσδεσης των σκαφών), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι επαγγελματικά σκάφη προς ενοικίαση (ναύλωση), ενώ η πληρότητά της αγγίζει το 100%. Η σταθερή λιμενική υποδομή της Μαρίνας (εξαιρουμένων των πλωτών) περιλαμβάνει 4 προβλήτες μήκους 160 μέτρων και πέντε προβλήτες μήκους 180 μέτρων ο καθένας, καθώς και έναν κεντρικό προβλήτα μήκους 125 μέτρων.

Μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα προκαλεί ο διαγωνισμός που προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της πρώτης ομάδας τουριστικών λιμένων (επενδυτικό σχέδιο Νηρηίδες), η οποία περιλαμβάνει εκτός από τη Μαρίνα Αλίμου, το τουριστικό αγκυροβόλιο Νέας Επιδαύρου, μέρος του λιμένα Ύδρας και μέρος του λιμένα και του τουριστικού καταφυγίου του Πόρου.

            Το τίμημα με το οποίο επιχειρείται να… αξιοποιηθεί το «διαμάντι» της Μαρίνας Αλίμου, όπως προκύπτει είναι απολύτως εξευτελιστικό, καθώς ορίζεται στα 50.000.000 ευρώ για τα 240 στρέμματα λιμενολεκάνης  και τα 209,816 στρ. χερσαίας έκτασης που θα εκχωρηθούν στους ιδιώτες. Από τα 50.000.000 ευρώ τα 20.000.000 ευρώ προβλέπεται ότι θα επενδυθούν για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Κι έτσι αυτό που μένει ως αποτίμηση για τα 209,816 στρ. χερσαίας έκτασης και 250 στρ. παράκτιας ζώνης είναι 30.000.000 ευρώ. Δηλαδή…143 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο χερσαίας έκτασης!!!


Σε μείζονα θέματα αναδεικνύονται επίσης ότι, στην υπό παραχώρηση χερσαία έκταση των 209,816 στρεμμάτων συμπεριλαμβάνονται και τα 13 παραχωρημένα στρέμματα στον Δήμο Αλίμου, όπου βρίσκονται το Δημοτικό Κολυμβητήριο με το Αναψυκτήριο αλλά και οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου.To υπερσύγχρονο Κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών είναι σε πλήρη λειτουργία και φιλοξενεί αθλητικούς συλλόγους υδατοσφαίρισης (Ν.Ο.Κ., Εθνική ομάδα) και δημότες όλων των ηλικιών, ενώ αντίστοιχα αποτελεί πηγή εσόδων για τον Δήμο

 Από την δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) τον Αύγουστο του 2013, διαπιστώνεται ότι, προβλέπονται, εκτός άλλων, έως και χρήση ελικοδρομίου, ενώ διπλασιάζονται οι υπάρχοντες όροι δόμησης. Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο προβλέπει  σημαντική αύξηση των όρων δόμησης σε σχέση με τα ισχύοντα, σύμφωνα με τα Π.Δ./1990 και Π.Δ./2004. Συγκεκριμένα ο συντελεστής κάλυψης ανέρχεται έως και 40%  από το ισχύον 10-15% και η μέγιστη επιτρεπόμενη εκμετάλλευση στο σύνολο των ζωνών επεκτείνεται έως τα 18.520 τ.μ. από τα 9.000 τ.μ που ισχύουν σήμερα! Στη Ζώνη 1 προτείνεται υπόστεγο φύλαξης σκαφών επιφάνειας 7.160 τ.μ. και ύψους 10μ !


      Oι κάτοικοι αντέδρασαν άμεσα στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση και στις 8-10-2012 κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης, η οποία συζητήθηκε στις 5/4/2013 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ζητούν την ακύρωση της μεταβίβασης της Μαρίνας Αλίμου στο ΤΑΙΠΕΔ.

Ο Δήμος Αλίμου άσκησε την υπ. αριθμόν πρωτ. 4684/13 αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης παραχώρησης, ζητώντας  να εξαιρεθεί από τον χώρο του Τουριστικού Λιμένα, ο οποίος θα διατεθεί προς «αξιοποίηση» στον επενδυτή, η έκταση των 13.522 τμ η οποία έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Αλίμου και σήμερα περιλαμβάνει το Δημοτικό Κολυμβητήριο και αναψυκτήριο και  να χωροθετηθεί - προσδιοριστεί ως : ιδιαίτερη ζώνη ‘Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου’ με χρήσεις αθλητισμού & αναψυχής και με όρους δόμησης που να καλύπτουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου – Αναψυκτηρίου


     Της υπαγωγής της Μαρίνας Αλίμου στο ΤΑΙΠΕΔ, προηγήθηκε η συστηματική απαξίωση της μονάδας  από την πλημμελή άσκηση της διαχείρισης από την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., ώστε σήμερα να διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της, τα οποία συνεπάγονται απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο και  εξυπηρετούν άριστα το στόχο της μείωσης του τιμήματος στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση.


Ειδικότερα:

Εντός του χερσαίου χώρου της Μαρίνας Αλίμου βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων (ναυλώσεων, ναυπηγοεπισκευών) χωρίς να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και χωρίς η Ε.Τ.Α.Δ Α.Ε να εισπράττει κανένα απολύτως έσοδο, ενώ αντιθέτως ζημιώνεται και οικονομικά, αφού στις επιχειρήσεις αυτές παρέχονται όλες οι απαραίτητες για τη λειτουργία τους συνθήκες (ρεύμα, νερό, κλπ).

Η Διοίκηση της εταιρείας προέβη τον τελευταίο χρόνο σε δεκάδες απολύσεις έμπειρου εργατοτεχνικού προσωπικού, με αποτέλεσμα τον τελευταίο χρόνο η Μαρίνα Αλίμου να υπολειτουργεί και να έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας, υγιεινής και απώλειας εσόδων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, η πλήρης κατάργηση τον τελευταίο χρόνο της νυχτερινής βάρδιας ηλεκτρολόγου και ναυτεργάτη σε μια μονάδα που έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά φωτιάς και ναυαγίων ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, ενώ και το σύστημα πυρανίχνευσης της μονάδας αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ βρίσκεται εκτός λειτουργίας από την πρώτη στιγμή εγκατάστασής του, παρά το γεγονός ότι παραλήφθηκε.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, από τον Οκτώβριο 2013 - που απολύθηκαν οι υδροδιανομείς - η μονάδα λειτουργεί χωρίς υδροδιανομέα και έτσι εκτός από τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που δημιουργούνται, δε γίνεται τιμολόγηση των καταναλώσεων των σκαφών, με αποτέλεσμα  η εταιρία να μην εισπράττει από τους ιδιοκτήτες των σκαφών τα ποσά τα οποία αυτή πρέπει να πληρώνει στην ΕΥΔΑΠ και να καταγράφονται ως ζημιές στη λειτουργία της.

Επειδή, η μεταβίβαση των λιμένων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε», εταιρεία με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, χωρίς αντάλλαγμα, συνιστά  λάθρα παραχώρηση της κυριότητας κοινοχρήστων πραγμάτων, όπως ο Λιμένας και η Χερσαία Ζώνη του, που παραβιάζει πλέγμα διατάξεων του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας,


Επειδή, βλάπτεται και με οικονομικούς όρους το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι το Δημόσιο θα στερηθεί πλήρως τα έσοδα που αποκόμιζε από την εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα, ενώ το τίμημα που ορίζεται για την μεγαλύτερη Μαρίνας της χώρας είναι σκανδαλωδώς χαμηλό και προορίζεται να καταβληθεί εντός 10 ημερών από την είσπραξη του στον ειδικό λογαριασμό των δανειστών στην ΤτΕ, δηλ. στην μαύρη τρύπα ενός μη βιώσιμου χρέους,


Επειδή, η έως τώρα εκμετάλλευση της Μαρίνας από την ΕΤΑΔ ΑΕ λειτούργησε υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων που αφήνονται να “λυμαίνονται” ανενόχλητα την Μαρίνα και σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίστηκε η επωφελής αξιοποίηση των υποδομών της Μαρίνας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος,


         Επειδή, η Διοίκηση της ΕΤΑΔ Α.Ε έχει προχωρήσει σε δεκάδες απολύσεις εξειδικευμένου προσωπικού, που η Δικαιοσύνη έχει ήδη αποφανθεί ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ενώ σήμερα απασχολεί μέσω υπεργολαβίας χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους ανεπαρκούς αριθμού και ειδίκευσης, με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας, υγιεινής και απώλειας εσόδων,


         Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ήδη εγκριθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπεται τεράστια αύξηση των ποσοστών κάλυψης, χωρίς τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου και των ισχυόντων σήμερα όρων και περιορισμών δόμησης,


         Επειδή, η «επένδυση» με τους συγκεκριμένους όρους θα προκαλέσει δραματική αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και απειλείται ευθέως η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην παραλιακή ζώνη και η ποιότητα της ζωής των κατοίκων λόγω της υπέρμετρης δόμησης και της εντατικής οικιστικής ανάπτυξης της εν λόγω παράκτιας έκτασης,   

    

         Επειδή, επιχειρείται η απαλλοτρίωση μιας δημόσιας κοινόχρηστης έκτασης, που έχει κατασκευαστεί με δημόσια δαπάνη και εξυπηρετεί λειτουργίες, που έχουν τεθεί στην άμεση διάθεση για χρήση του κοινού, όπως για παράδειγμα του Δημοτικού  Κολυμβητηρίου, η μετακίνηση του οποίου – όπως προτείνεται από το ΤΑΙΠΕΔ- σημαίνει κατασπατάληση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,


        Επειδή, διακυβεύεται κατά τρόπο άμεσο η προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (εκβολή ρέματος Πικροδάφνης) και των ακτών, 


        Επειδή, για τον ΣΥΡΙΖΑ προέχει η εξυπηρέτηση της κοινωνίας και της χώρας μας και όχι των δανειστών, καθώς και  η προστασία του  αστικού και φυσικού περιβάλλοντος ως δημόσιων - κοινωνικών αγαθών για την διασφάλιση ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών,


Ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί:


1)    Με ποια «μέθοδο λογιστικής» αποτίμησης και επί τη βάσει ποιών «αντικειμενικών» αξιών, κριτηρίων και τιμών κοστολογήθηκε η αναπαλλοτρίωτη κατά το αστικό μας δίκαιο Δημόσια Περιουσία (παράκτιο ακίνητο, λιμενικές υποδομές, υφιστάμενες κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) και καθορίστηκε το ευτελές τίμημα της εκποίησης;

2) Ποια τα έσοδα για την ΕΤΑΔ Α.Ε και το ελληνικό Δημόσιο από την εκμετάλλευση της Μαρίνας σε ετήσια βάση; Ποιο το ύψος των ενοικίων που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο χώρο της Μαρίνας, εισπράττονται αυτά εμπρόθεσμα ;  Ποιες οι ενέργειες της ΕΤΑΔ Α.Ε, ώστε να εισπράττονται έγκαιρα τα τέλη ελλιμενισμού και τα τέλη που οφείλονται από τις επιχειρήσεις  για νερό και ρεύμα; Για ποιο χρονικό διάστημα και σε τι ποσό ανέρχονται οι βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές προς τον Δήμο Αλίμου;

3)  Γιατί στο προτεινόμενο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο της Μαρίνας Αλίμου ακολουθήθηκε η διαδικασία της Στρατηγικής μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι εκείνη της επαναχωροθέτησης αφού ουσιαστικά πρόκειται για εκ νέου χωροθέτηση κτηρίων και δραστηριοτήτων με «φαραωνικούς» συντελεστές κάλυψης και όρους δόμησης  εντός του χερσαίου χώρου της μαρίνας;

 Έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και υπό ποιους όρους η λειτουργία τη Μαρίνας; 

3) α.Σε κάθε περίπτωση, θα εξαιρεθεί από την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου, το Δημοτικό Κολυμβητήριο και Αναψυκτήριο Αλίμου, που έχουν ανεγερθεί με δημόσιους πόρους ;

     β.Θα κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του Δήμου με επίσημες αποφάσεις της Δ.Ε.Α.Δ. και του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ., ώστε κανένας ιδιώτης να μην μπορεί να αμφισβητήσει στο παρόν ή στο μέλλον τα δικαιώματα του Δήμου και των πολιτών στις παραπάνω εγκαταστάσεις ;

4) Ποια μέτρα θα ληφθούν για την προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης ως περιοχής ρέματος – φυσικού πρασίνου και ευαίσθητου οικοσυστήματος, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλέψεις άρθρου 10 παρ. δ του ν. 4179/2013 αναφορικά με την ανέγερση κτηρίων πλησίον του ρέματος;

5) Γιατί η διοίκηση της ΕΤΑΔ Α.Ε. αρνείται, με τη δικαιολογία της επικείμενης ιδιωτικοποίησης να επαναπροσλάβει το έμπειρο και εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό της Μαρίνας, που με δικαστικές αποφάσεις έχει αναγνωριστεί ότι  καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ενώ την ίδια στιγμή προχωράει με αδιαφανείς διαδικασίες σε προσλήψεις για τις ίδιες ακριβώς θέσεις μέσω ιδιώτη-εργολάβου; 

6) Θ’ ακυρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός, ώστε να ματαιωθεί η παράνομη από συνταγματικής άποψης εκποίηση/ξεπούλημα της Μαρίνας Αλίμου;


ΟΙ  ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


Βαλαβάνη Νάντια


Σαμοΐλης Στέφανος


Αλεξόπουλος Απόστολος


Γεροβασίλη Όλγα


Κριτσωτάκης Μιχάλης


Ουζουνίδου Ευγενία


Στρατούλης Δημήτριος


Συρμαλένιος Νίκος


Τσακαλώτος Ευκλείδης
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ