ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/11/2014

Προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΣ για τις Δασικές Υπηρεσίες και ειδικότερα για την κατάργηση των Δασονομείων 


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

- Εσωτερικών

- Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: «Προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΣ για τις Δασικές Υπηρεσίες και ειδικότερα για την κατάργηση των Δασονομείων»


Με αφορμή την κατάθεση προτάσεων και αντιπροτάσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΣ για τις Δασικές Υπηρεσίες, που ενσωματώνει αυτούσια την πρόταση του πορίσματος της επιτροπής Αγγελάκα και για το οποίο όλοι οι Δασικοί Σύλλογοι έχουν καταγγείλει, γίνεται φανερό ότι η Δασική Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων και των επιχειρηματικών συμφερόντων αποδεκατίζεται. Με πρόσχημα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τις διαρθρωτικές αλλαγές, επιδιώκεται η πλήρης αποδιοργάνωση μιας εξαιρετικά σημαντικής υπηρεσίας, η οποία είναι εμπόδιο στα σχέδια παραχώρησης δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες.

Η Δασική Υπηρεσία, παρά την μείωση προσωπικού και χρηματοδότησης, εξακολουθεί να παίζει καίριο ρόλο στην προστασία και διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων της χώρας, ιδιαίτερα σήμερα που το περιβάλλον δέχεται αυξημένες πιέσεις (παράνομη υλοτομία, καταπατήσεις, πυρκαγιές, κ.α.). Το δασικό αντικείμενο αυξήθηκε, από τη στιγμή που η Δασική Υπηρεσία διαχειρίζεται και προστατεύει το 95% περίπου της ελληνικής επικράτειας, επομένως και οι ανάγκες διαχείρισης και προστασίας αυξήθηκαν και δεν μειώθηκαν.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα Δασονομεία ιδιαίτερα αυτά της έδρας του Δασαρχείου, μέσω του προτεινόμενου οργανογράμματος του ΥΠΕΣ, δεν κατατάσσονται σε κανένα οργανωτικό επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο τμήματος) αποτελώντας παγκόσμια πρωτοτυπία με το να μην υπάγονται στο Δασάρχη ή στο Δ/ντή κατά περίπτωση ως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά να προωθείται η υπαγωγή τους στο Τμήμα Δασοπροστασίας(!), όταν ως γνωστόν ασχολούνται με όλο το φάσμα των δασικών αρμοδιοτήτων (προστασία, έργα, διοικητικά, κλπ). Ενδεικτική περίπτωση αυτής της λογικής του υπουργείου είναι Δασονομεία τα οποία ενώ ασχολούνται κατά 90% με τη Διαχείριση (π.χ. Δράμας, Καλαμπάκας, κ.α.) να προωθείται η υπαγωγή τους στο Τμήμα Δασοπροστασίας!

Μια πραγματική μεταρρύθμιση για τις δασικές υπηρεσίες, θα ήταν αυτή που θα έθετε στο επίκεντρο μια νέα πολιτική για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον. Μια πολιτική με στόχο την αειφορική διαχείριση, την προστασία και την ανάπτυξη των δασικών και των εν γένει φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων, με σκοπό αφενός την προστασία της βιοποικιλότητας και την αποτροπή των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και της ερημοποίησης κι αφετέρου την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων των ορεινών και εν γένει μειονεκτικών περιοχών.


Επειδή

-    Το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) εκτός από αδυναμίες, στρεβλώσεις και παθογένειες κατέγραψε εμφατικά τις δραματικές ελλείψεις στις δασικές υπηρεσίες.

-    Η Ομάδα Εργασίας για την αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών (συστάθηκε με την 104586/165/11-02-14 Απόφαση) με το πρόσφατο πόρισμά της επισημαίνει τις ελλείψεις σε όλους του κλάδους του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση με προσωπικό και εξοπλισμό των υπηρεσιών με τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική παραγωγή του προσδοκώμενου έργου.

-    Τα Δασονομεία, με τις τεράστιες κατά χώρο αλλά και καθ’ ύλη αρμοδιότητες στελεχωμένα με ένα μόνο Δασοπόνο, δεν δύνανται να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

-    Η Πολιτεία δεν μπορεί να εθελοτυφλεί και να νίπτει τας χείρας της καθιστώντας υπεύθυνα τα Δασονομεία για την επιτήρηση τεράστιων δασικών εκτάσεων, χωρίς διαβάθμιση σε επίπεδο οργανικής μονάδας, χωρίς στελέχωση, χωρίς το παραμικρό κίνητρο και με τους ελάχιστους υπηρετούντες σ αυτά Δασοπόνους έχοντας τεράστιο φόρτο εργασίας μέσα σε ένα συγκεχυμένο και ασαφές νομικό πλαίσιο και αντιμετωπίζοντας διαρκώς τον κίνδυνο να βρεθούν υπόλογοι, όχι για τις ενέργειές τους, αλλά κυρίως για αυτά που είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ελέγξουν.

-    Η Δασική Υπηρεσία αποδεκατίζεται και αποψιλώνεται σταδιακά από αρμοδιότητες και δασικά αντικείμενα, όπως η άσκηση της θηραματικής πολιτικής, οι δασικοί χάρτες και οι προστατευόμενες περιοχές, καθώς και η προτεινόμενη και πιθανά κατάργηση των Αναδασώσεων και Φυτωρίων. Επίσης, με το νέο νόμο μπορούν να εκχωρούνται ακόμα και σε ιδιώτες τα δασικά κτήρια, δασοφυλάκεια, δασικά φυτώρια, κλπ.

-    Τα Διαχειριστικά Σχέδια για την πλειοψηφία των Δασικών Συμπλεγμάτων έχουν λήξει, σε πολλές περιπτώσεις εδώ και δεκαετίες, και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η σύνταξη νέων, με αποτέλεσμα τα δάση να διαχειρίζονται με Πίνακες Υλοτομίας, οι οποίοι προβλέπουν ως διαχειριστικά μέτρα μόνο τις υλοτομίες, γεγονός που αντιβαίνει στην σύγχρονη επιστημονική αντίληψη περί «δασοπονίας πολλαπλών σκοπών» και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο των δασικών υπαλλήλων.

-    Η θεσμική υποβάθμιση των Δασονομείων σε επίπεδο ενός απλού γραφείου μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας, ενώ η τυχόν υπαγωγή των Δασονομείων έδρας στα τμήματα δασοπροστασίας θα σημάνει περαιτέρω υποβάθμιση.

-    Η ορθή λειτουργία των Δασονομείων αφορά άμεσα, εκτός των άλλων, στην προστασία της δημόσιας δασικής περιουσίας και στη προστασία και ανάπτυξη των δασών, των δασικών εκτάσεων και του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος της Χώρας, η οποία είναι ελλιπής παρά τη συνταγματική επιταγή για συνεχή βελτίωση της προστασίας των δασών, των δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.


Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:

•    Πρόκειται να αναβαθμιστούν τα Δασονομεία σε επίπεδο Τμήματος και να στελεχωθούν με το απαραίτητο δασικό προσωπικό;

•    Πρόκειται να αποτελέσουν αποκεντρωμένες δασικές μονάδες με δική τους έδρα, χωρική ευθύνη και συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με την ίδρυση και λειτουργία ενός Δασονομείου ανά Δημοτική Ενότητα (δηλ. πρώην Καποδιστριακό Δήμο - τηρουμένων των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής δηλ. γεωγραφικών και κοινωνικών συνθηκών και δασικού αντικειμένου), δεδομένου και των επιπλέον αρμοδιοτήτων της αγροτικής ασφάλειας;

•    Πρόκειται να καταργηθούν τα Δασονομεία της έδρας των Δασαρχείων;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη

Κώστας Ζαχαριάς

Αικατερίνη Ιγγλέζη

Θανάσης Πετράκος


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ