ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/11/2014

Η εκποίηση του 10% των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου του ΟΤΕ στα προαπαιτούμενα της τρόικας και το δικαίωμα αρνησικυρίας του ΕΔ σε κρίσιμες αποφάσεις του ομίλου 

Ερώτηση

Προς τους Υπουργούς:

•    Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

•    Οικονομικών

•    Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


Θέμα: Η εκποίηση του 10% των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου του ΟΤΕ στα προαπαιτούμενα της τρόικας και το δικαίωμα αρνησικυρίας του ΕΔ σε κρίσιμες αποφάσεις του ομίλου.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όξυνση του ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών με την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής καθώς και την ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών δικτύων. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι αυτοί οι ανταγωνισμοί επιφέρουν αποτελέσματα και στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Ο διαφαινόμενος σχηματισμός δύο ευρωπαϊκών πόλων στην αγορά, από την μία ο Γερμανικός και Γαλλικός άξονας και από την άλλη ο Αγγλο-Αμερικανικός πρόκειται τα επόμενα χρόνια να μονοπωλήσουν την αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο σύγκρουσης και ανταγωνισμών οφείλουμε να διασφαλίσουμε την θέση και το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με την παρουσία του ΟΤΕ του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα. Όπως είναι γνωστό, από τις 10 Ιουλίου 2011 και μετά, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει μειοψηφικό πακέτο στον ΟΤΕ (Δημόσιο 6% και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4%), ενώ η Deutsche Telekom κατέχει το 40% συν μία μετοχή. Σύμφωνα δε με τη συμφωνία των μετόχων οι μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου προστίθενται σ’ αυτές της Deutsche Telekom προκειμένου η τελευταία η οποία ανήκει στο Γερμανικό Δημόσιο, να ασκεί την διαχείριση του Οργανισμού.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» της 11.11.2014, όπως και στον ηλεκτρονικό τύπο δημοσιεύονται τα 19 προαπαιτούμενα της τρόικας εντός των οποίων αναφέρεται ότι αποτελεί προαπαιτούμενο  της τρόικα η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ με την πώληση του ποσοστού που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΤΕ. Η εκποίηση αυτού του μικρού εναπομείναντος ποσοστού θα αποστερήσει τώρα και στο μέλλον την όποια δυνατότητα παρέμβασης σε ένα τομέα κρίσιμο για την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία αλλά και για την Εθνική Ασφάλεια. Ειδικά για το τελευταίο αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διακόπτης που έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ στις 11/6/2013 ήταν ο ΟΤΕ. Ένας διακόπτης λοιπόν που θα μπορεί να ρίξει μαύρο σε όλες τις ελληνικές τηλεπικοινωνίες θα ανήκει στο γερμανικό δημόσιο. Τέλος, σχετική με τις απαιτήσεις της εκποίησης του 10% είναι η πρόθεση για απόσχιση έργου ή κλάδων από τον ΟΤΕ με τη μεταφορά τους σε άλλες εταιρείες. Είναι προφανές ότι με την εκποίηση αυτή οι εργαζόμενοι θα εκβιαστούν με διάφορους τρόπους προκειμένου να μεταφερθούν στις νέες εταιρείες με αβέβαιο το εργασιακό και μισθολογικό τους μέλλον καθώς εν γένει τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που ασκείται συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα. Μερικά απ’ αυτά είναι η μείωση μισθών, η έξαρση της δανεικής εργασίας μέσω των δουλεμπορικών θυγατρικών OTEPLUS και e VALUE, η καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας και εν γένει της εργατικής νομοθεσίας, η μείωση παροχών, η εντατικοποίηση.

Στα παραπάνω το τελευταίο διάστημα έρχεται να προστεθεί η εξαγγελθείσα απόφαση της διοίκησης για την αποκοπή των CALL CENTERS από τον ΟΤΕ και τη μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων και των 900 περίπου εργαζόμενων της OTEPLUS στην εταιρεία e VALUE. Στην εταιρεία αυτή επικρατούν ακόμη χειρότερες εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες, επικρατεί μόνο ο νόμος του εργοδότη χωρίς την ύπαρξη συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι εργαζόμενοι εκεί βρίσκονται σε μια μόνιμη ανασφάλεια και η διοίκηση επαίρεται για το γεγονός ότι το 35% περίπου των εργαζόμενων κάθε έτος αλλάζει.

Το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει σήμερα μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών, ήτοι 5 εκ των 11 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και διατηρεί με αυτό το ποσοστό το δικαίωμα αρνησικυρίας σε βασικές αποφάσεις που σχετίζονται με στρατηγικά εταιρικά ζητήματα καθώς και ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας και Δημόσιας Τάξης.

Όμως, μέχρι σήμερα στην πράξη, δεν έχει γίνει ουσιαστικά καμία ενέργεια των ορισμένων από το Ελληνικό Δημόσιο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού που να οδηγεί σε προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Η πώληση των θυγατρικών του Οργανισμού στο εξωτερικό και η πώληση της HELLAS SAT για καθαρά εισπρακτικούς λόγους ώστε να εξασφαλιστούν χρηματοροές για την κάλυψη αναίτιων εμπορικών κινήσεων του πρόσφατου παρελθόντος, καθώς και η πολιτική της αποεπένδυσης στα βαλκάνια που έρχεται ως αποτέλεσμα του οικονομικού στραγγαλισμού του ΟΤΕ από την γερμανική Deutsche Telekom με την πώληση των εταιρειών της Globul, της Telecom Bulgaria καθώς και της Telekom Serbia αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα εκχώρησης και μεταφοράς στρατηγικής σημασίας.

Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) στο ΔΣ του ΟΤΕ δεν άσκησε το δικαίωμα αρνησικυρίας που του παρέχει η σύμβαση πώλησης του ΟΤΕ (ΦΕΚ 139 Α’ της 11.7.2008, ν.3676/2008, άρθρο 8 και άρθρο 9) αναφορικά με πώληση στοιχείων του ενεργητικού του ΟΤΕ στα βαλκάνια όπως περιγράφεται στο άρθρο 11/παρ.3/ ν.3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α'/29.1.2008) εφόσον εμπίπτουν σε στρατηγικής σημασίας μεταφορές και εκχωρήσεις. Η απουσία άσκησης των δικαιωμάτων του ΕΔ στην διοίκηση του ΟΤΕ για την διασφάλιση των εθνικών και δημόσιων συμφερόντων του είναι αξιοπερίεργη.

Επειδή ο ΟΤΕ αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μπορεί να παίξει σημαίνοντα ρόλο για την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας στον βαθμό που το ΕΔ διατηρεί το ποσοστό μετοχών και ασκεί ενεργό ρόλο στο ΔΣ του ΟΤΕ στην κατεύθυνση αυτή.

Επειδή έχει διαρρεύσει ότι η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ περιλαμβάνεται στα 19 προαπαιτούμενα της τρόικα.

Επειδή η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση συμβάλει επιπλέον στην καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων και κεκτημένων δίχως να δίδεται η δυνατότητα παρέμβασης του δημοσίου για τα ζητήματα αυτά.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.    Υπάρχει ατζέντα πώλησης του ποσοστού μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στην Deutsche Telekom; Ποια είναι η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στις απαιτήσεις για εκποίηση του εναπομείναντος 10% των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ;

2.    Τα μέλη που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο στο ΔΣ του ΟΤΕ έχουν ενεργό ρόλο στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ΕΔ στις αποφάσεις; Γιατί δεν έχουν ασκήσει τα θεσμοθετημένα δικαιώματα αρνησικυρίας στην πολιτική αποεπένδυσης που ακολουθήθηκε από τον ΟΤΕ αλλά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Εθνική Ασφάλεια της χώρας;

3.    Ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και τι κατευθύνσεις θα δώσει στους εκπροσώπους του δημοσίου εν όψει της απόσχισης των υπηρεσιών CALL CENTERS από τον ΟΤΕ και τη μεταφορά 900 εργαζόμενων σε άλλη εταιρεία;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


Διαμαντόπουλος Ευάγγελος


Γάκης Δημήτριος


Ουζουνίδου Ευγενία


Στρατούλης Δημήτριος


Τσακαλώτος Ευκλείδης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ