ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/11/2014

Η κατάργηση της ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

- Υγείας

- Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Η κατάργηση της ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

Η ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου λειτουργεί από το 1978 έως το 1980 ως μονοετής Σχολή και από το 1980 μέχρι και σήμερα ως διετής Σχολή (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Στην περίοδο των 36 ετών λειτουργίας της, έχουν αποφοιτήσει 1090 μαθητές με άρτια επαγγελματική εκπαίδευση, οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους εργάζονται ως επαγγελματίες σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές Υγείας του Νομού.

Η λειτουργία της Σχολής επιβάρυνε ελάχιστα το Δημόσιο καθώς στεγάζεται σε διώροφο, ιδιόκτητο κτίριο με μεγάλο προαύλιο χώρο, διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή, άρτια  εξοπλισμένα εργαστήρια Νοσηλευτικής και αίθουσες διδασκαλίας, ενώ υπάρχουν μόλις τρεις οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι δύο είναι καλυμμένες με μόνιμο προσωπικό, το οποίο διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα (Παιδαγωγική επάρκεια και Μεταπτυχιακούς τίτλους). Επίσης, η εκπαίδευση ενισχύεται με την εθελοντική διδασκαλία ιατρικών μαθημάτων από τους ιατρούς του ιδίου Νοσοκομείου, χωρίς επιπλέον κόστος.

Με τον Νόμο 4186/2013, με τον οποίο αναδιαρθρώθηκε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την πρόβλεψη νέων φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 17), οι ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών που ιδρύθηκαν με τον Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α) δεν περιλαμβάνονται πλέον στους φορείς που παρέχουν δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (άρθρο 5). Ειδικότερα για τις ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Υγείας, στο άρθρο 46 παρ. 11 του νόμου προβλέπεται η λειτουργία τους έως την 15η  Σεπτεμβρίου 2015. Η με Αρ. Πρωτ. Υ7β/Γ.Π.32458/06/05/2014 εγκύκλιος αναφέρει ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 193) κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2013-2014 έγιναν εγγραφές μαθητών στο Α΄ έτος της ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας οι οποίες λειτουργούν έως την 15η Σεπτεμβρίου του 2015. Μετά τα ανωτέρω προκύπτει ότι δε θα πραγματοποιηθούν εγγραφές στο Α΄ έτος για τη σχολική περίοδο 2014-2015. Οι ΕΠΑ.Σ. θα λειτουργήσουν με τους μαθητές της Β΄ τάξης.»

Σύμφωνα μάλιστα με το Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Υγείας» (άρθρο 71 για τις ΕΠΑ.Σ.), που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, δεν προβλέπεται  η ίδρυση δημόσιου ΙΕΚ της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 παρ. ζ΄ του Ν. 4186/2013, που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείου Βόλου, όπως άλλωστε και σε κανένα άλλο από τα περιφερειακά νοσοκομεία που λειτουργούν ήδη ΕΠΑ.Σ. Δύο μόνο από τις καταργούμενες ΕΠΑ.Σ. προβλέπεται να  αντικατασταθούν από δημόσια Ι.Ε.Κ. που θα ιδρυθούν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός των Αθηνών και Γ. Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, ενώ το προσωπικό των υπολοίπων σχολών θα μεταφερθεί στις οικίες Υγειονομικές Περιφέρειες.

Δεδομένου ότι η κατάργηση όλων των ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών που λειτουργούσαν στα περιφερειακά νοσοκομεία χωρίς πρόβλεψη παράλληλης δημιουργίας δημόσιων Ι.Ε.Κ. δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στην εκπαίδευση βοηθών νοσηλευτών, εξυπακούεται ότι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης βοηθών νοσηλευτών παραδίδεται ουσιαστικά στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Επειδή με την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και στα άλλα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας χωρίς να προβλέπεται ταυτόχρονα η ίδρυση ΙΕΚ δημόσιου χαρακτήρα, αποψιλώνονται οι Περιφέρειες, δεν δίνεται η δυνατότητα για δημόσια παροχή εκπαίδευσης σε μια τόσο δυσμενή οικονομική συγκυρία για την χώρα, ενώ το κενό επαγγελματικής κατάρτισης βοηθών νοσηλευτών καλείται να καλύψει η ιδιωτική εκπαίδευση.

Επειδή η ΕΠΑ.Σ  Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου λειτουργεί με επιτυχία από το 1978, προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών του Νομού και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, διαθέτοντας πλήρη εξοπλισμό και ελάχιστο μόνιμο προσωπικό που επιπλέον συνεπικουρείται εθελοντικά στο διδακτικό του έργο από ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Με ποιον τρόπο θα καλυφθεί το κενό στην κάλυψη των αναγκών του Νομού Μαγνησίας σε νοσηλευτικό προσωπικό, που θα δημιουργηθεί από την κατάργηση της ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου;

2.    Ποιος σχεδιασμός για την δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στον Τομέα της Υγείας προβλέπεται μετά την κατάργηση της ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών Βόλου και των ΕΠΑ.Σ. των υπόλοιπων περιφερειακών νοσοκομείων;


Ο ερωτών βουλευτής

Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ