ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/03/2015

Αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση προστίμων στον τομέα της ρύπανσης των υδάτων«Ψιλά γράμματα» φαίνεται πως αποτελεί η ρύπανση των υδάτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι δε θεωρεί η μείωση στο μισό (από 200 σε 100 ευρώ) του ελάχιστου προστίμου για όσους ρυπαίνουν, με το νόμο που ψήφισε η ελληνική Βουλή το Δεκέμβριο του 2014, παραβιάζει την ενωσιακή Οδηγία για την πολιτική των υδάτων. Από την απάντησή της στη σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου προκύπτει ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί σε καμία ενέργεια.

 

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

 

Τον Δεκέμβριο 2014 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε νομοσχέδιο που τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, με τον οποίο η Ελλάδα είχε μεταφέρει την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο μειώνεται κατά 50% (από 200 σε 100 ευρώ) το ελάχιστο πρόστιμο που επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν τα ύδατα.

Βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος είναι ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει» (άρθρο 191 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με την οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη, η αρχή αυτή έχει ως στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Επίσης, στο άρθρο 23 της οδηγίας για τα ύδατα ορίζεται ότι: «Τα κράτη μέλη ορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται […]. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές».

Ερωτάται η Επιτροπή:

–       Με τη μείωση στο μισό του ήδη χαμηλού ελάχιστου προστίμου για τη ρύπανση των υδάτων, θεωρείται ότι η Ελλάδα μεταφέρει σωστά την οδηγία 2000/60/ΕΚ;

–       Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να διασφαλίσει την τήρηση από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων;

 

Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής (27.2.2015)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2000/60/EΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων[1] τα κράτη μέλη ορίζουν κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβίαση των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την ίδια οδηγία. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες που να δείχνουν ότι η μείωση στην οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής θα καθιστούσε την κύρωση αναποτελεσματική, δυσανάλογη ή ανεπαρκώς αποτρεπτική.

Η Επιτροπή παρακολουθεί αδιαλείπτως τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με τη νομοθεσία της ΕΕ και δεν διστάζει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης.

 

 

[1]     ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ