ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/04/2015

Ερώτηση Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη: Μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής της εταιρείας Fargeco Hellas ΕΠΕ στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών Ηλείας 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

         

Θέμα: Μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής της εταιρείας Fargeco Hellas ΕΠΕ στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών Ηλείας.

 

Η μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών (θέση Μπάστα Καλογεροστάνη) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, λειτουργεί από το 2011 και ανήκει στην εταιρεία Fargeco Hellas ΕΠΕ (ιταλικών συμφερόντων), σε μισθωμένη έκταση ιδιοκτησίας της εταιρίας «Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία ΑΕ», πλησίον της μονάδας αυτής.

Από την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί διαμαρτυρίες κάτοικων της περιοχής, οι οποίοι κατηγορούν την εταιρία ότι η λειτουργία της μονάδας έχει δημιουργήσει προβλήματα και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, λόγω της μόλυνσης που προκαλεί στην περιοχή, κυρίως λόγω της ανυπόφορης δυσοσμίας, για την οποία υποστηρίζουν ότι η εταιρία δεν έχει λάβει τα μέτρα που θα όφειλε και προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η εταιρία από την πλευρά της ισχυρίζεται αφενός ότι η μονάδα αδρανοποίησης συμβάλλει στην οικολογική διαχείριση των υποπροϊόντων σφαγής, σύμφωνα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και αφετέρου ότι καταβάλλει κατά καιρούς κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της. Ισχυρίζεται ότι διαμαρτύρεται μια μικρή μειοψηφία των κατοίκων, η οποία υποκινείται από ανταγωνιστικά προς την εταιρία επιχειρηματικά συμφέροντα. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι δεν έχει καταφέρει να τηρήσει στο παρελθόν τους περιβαλλοντικούς όρους στο ακέραιο, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στην έγκριση και ανανέωσή τους.

Σημειώνεται ότι οι δυο πλευρές (επιτροπή κατοίκων και πολιτιστικός σύλλογος Αγ. Θεοδώρων Λεχαινών «Η πρόοδος» από τη μια και η εταιρία Fargeco από την άλλη) έχουν προχωρήσει σε εκατέρωθεν ένορκες καταθέσεις, μηνύσεις και αγωγές. Το θέμα έχει πάρει κατά καιρούς διαστάσεις και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπου μεταξύ άλλων καταγράφεται και η πρόθεση της εταιρίας να αποχωρήσει από την περιοχή, πρόθεση που οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι καταγγέλλουν ως αναληθή και παραπλανητική.

Εκ μέρους της πολιτείας, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας έχουν διεξαχθεί επανειλημμένα έλεγχοι. Συγκεκριμένα, ελέγχους και αυτοψίες έχει διεξάγει το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ηλείας, το Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (Τομέας Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα Β’) κ.ά.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων έχει διαπιστωθεί κατά καιρούς μια σειρά παραβάσεων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της σχετικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά, στο υπ. αρ. πρωτ. οικ.902/02-04-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, αναφέρονται παραβάσεις κατά τις από 09-04-2012 και 01-10-2012 αυτοψίες, για 50% περίπου υπέρβαση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης δυναμικότητας, για απουσία παρακολούθησης της ποιότητας των αερίων αποβλήτων, για μη σύννομη διαχείριση υγρών αποβλήτων με παροχέτευσή τους στην παρακείμενη μονάδα των «Ηλειακών Βιομηχανικών Σφαγείων ΑΕ» χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στο παρακείμενο ρέμα «Βρουτόρεμα» και για μη διακριτούς χώρους αποθήκευσης του τελικού προϊόντος. Για τις παραπάνω παραβάσεις δεν διαπιστώθηκε στις αυτοψίες ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά καταγράφεται ότι ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επίσης, η υπηρεσία δεν κάνει δεκτούς τους ισχυρισμούς της εταιρίας ότι έσπευσε εκ των υστέρων να συμμορφωθεί όσον αφορά τις ανωτέρω παραβάσεις, ούτε το γεγονός ότι η εταιρία ρίχνει την ευθύνη στις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επιπλέον, στην υπ. αρ. πρωτ. 8126/359976τ.τ./21-01-2015 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ηλείας αναφέρονται τα εξής: οι άδειες λειτουργίας δεν βρίσκονταν στο χώρο λειτουργίας της μονάδας, διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη διάθεση σε παρακείμενο ρέμα υγρών αποβλήτων που διέφευγαν από τη μονάδα, το προς επεξεργασία προϊόν ήταν εκτεθειμένο σε τσιμεντοστρωμένο χώρο δίπλα από το ψυγείο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και όχι σε ψύξη, στο χώρο μπροστά στη μονάδα και πριν την είσοδο του προϊόντος προς επεξεργασία υπήρχε ποσότητα πρώτης ύλης (κόκκαλα, εντόσθια, δέρματα) διασκορπισμένα στον τσιμεντοστρωμένο χώρο, η μεταφορά του υπό επεξεργασία προϊόντος από το χώρο όπου είχε τοποθετηθεί στη μονάδα γινόταν με τον εκφορτωτή χωρίς πινακίδα (με αρ. κυκλ. ΗΑΗ V263 κατά δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας), υπήρχε έντονη δυσοσμία στο χώρο πλησίον της μονάδας και σε διάφορα σημεία του αύλειου χώρου η παραμονή ήταν αδύνατη λόγω της έντονης δυσοσμίας, πίσω από τη μονάδα γινόταν καύση προϊόντος άγνωστης προέλευσης και σύστασης τοποθετημένου σε σωρό απευθείας στο έδαφος και από τα ανωτέρω προκύπτει η ρύπανση και η υποβάθμιση του χώρου από τη λειτουργία της δραστηριότητας. Σωρεία παραβάσεων διαπίστωσε και το Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας στην από 16/02/2015 αυτοψία του, η οποία καταγράφεται στην υπ. αρ. πρωτ. 25227/374 έκθεση επιθεώρησης.

Επισημαίνεται ακόμα ότι στις 23/01/2015, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Δρ .Κων/νος Τριάντης, υπέγραψε επιβολή προστίμων, μετά από εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σε 30 μονάδες μεταξύ των οποίων και η μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής της εταιρείας Fargeco Hellas ΕΠΕ και στην οποία επεβλήθει το πρόστιμο των 29.050 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν παραβάσεις στη λειτουργία της μονάδας θερμικής αδρανοποίησης καθ’ υπέρβαση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης δυναμικότητας, απουσία παρακολούθησης της ποιότητας των αερίων αποβλήτων, μη σύννομη διαχείριση υγρών αποβλήτων και μη διακριτοί χώροι αποθήκευσης τελικού προϊόντος.

           

Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας είναι ζητήματα κομβικά στην υλοποίηση του προγράμματος της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας.

Επειδή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουν δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην κατεύθυνση της τήρησης της νομιμότητας, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι δικαστικές και άλλου είδους αντιδικίες μεταξύ διαμαρτυρόμενων κατοίκων και εταιρίας που προκαλούν αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθενται να ελέγξουν εκ νέου εάν τηρούνται εκ μέρους της εταιρίας Fargeco Hellas ΕΠΕ οι περιβαλλοντικοί όροι και η σχετική νομοθεσία, όσον αφορα τη λειτουργία της μονάδας αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών (θέση Μπάστα Καλογεροστάνη) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας;

2. Ποιες ενέργειες απαιτούνται ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθεί τόσο το δημόσιο συμφέρον, όσο και η υγιής ανταγωνισμός;

3. Γνωρίζουν αν υπάρχει πρόθεση της εταιρίας να αποσυρθεί από τις δραστηριότητές της στην περιοχή, κλείνοντας τη μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ