ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/04/2015

Εισήγηση του Πρόεδρου της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Δημήτρη Γάκη για το σχεδιασμό των δράσεων της Επιτροπής 

 

Προτάσεις που θα στηρίζουν θεσμικά τη νησιωτικότητα, την κοινωνική συνοχή και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των περιφερειών, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένες προτάσεις για τους κύριους άξονες δράσης και θεσμικών παρεμβάσεων της Επιτροπής Περιφερειών με έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, κατέθεσε ο πρόεδρος της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, Δημήτρης Γάκης, την Πέμπτη 23.04.15. Στην εισήγηση του στη συνεδρίαση για τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής Περιφερειών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε τη σημασία του θεσμικού έργου της Επιτροπής στην παρακολούθηση και ενημέρωση της Βουλής για ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Ο Δημήτρης Γάκης, πρότεινε στα μέλη της Επιτροπής να προσανατολιστούν ιδιαίτερα σε θεματικούς «άξονες» - διαπεριφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα και στην ανάδειξη ειδικών ενοτήτων παρεμβάσεων, όπως π.χ. ο τουρισμός, ο πολιτισμός, τα προβλήματα στο τομέα Υγείας στην περιφέρεια, οι κοινές υποδομές. Επίσης, έθεσε στην ατζέντα της Επιτροπής τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των φθινουσών βιομηχανικά περιοχών, με κύριο άξονα τα προβλήματα απασχόλησης, το νέο ΕΣΠΑ και την ιδιαίτερη σημασία του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού στην ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της εισήγησης του προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών, Δημήτρη Γάκη.

***

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της ειδικής μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών.

Αντικείμενο λειτουργίας της Επιτροπής Περιφερειών - η αρμοδιότητα της, η δουλειά μας δηλαδή - είναι να αναδείξουμε τα θέματα των περιφερειών, να προσφέρουμε τη θεσμική βοήθεια και τη στήριξη τους μέσω της ενημέρωσης της Βουλής, αλλά και των αρμοδίων υπουργείων. Με χρήσιμο υλικό και προτάσεις που θα βοηθήσουν στις βέλτιστες επιλογές και στις αποφάσεις τους που αφορούν στις περιφέρειες. Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, μπορεί όμως σε συνεδριάσεις της, όπως και στην έκθεση που υποβάλλει, να καταλήγει σε προτάσεις προς την Κυβέρνηση προς όφελος των περιφερειών. Οι συνεδριάσεις μας πρέπει να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικές δράσεις, προς όφελος των περιφερειών.

Θα ήθελα να μεταφέρω στην Επιτροπή, ορισμένες σκέψεις για τους κρίσιμους άξονες δράσης μας που επεξεργαστήκαμε ως Προεδρείο και θα ήθελα να συζητηθούν και να διευρυνθούν. Πρώτον, παρέμβαση της Επιτροπής με προτάσεις προς την Κυβέρνηση για κάθε νομοσχέδιο που θα αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεύτερον, θεματικές οριζόντιες παρεμβάσεις, όπως π.χ. Πολιτισμός. Να είναι, δηλαδή, παρεμβάσεις που θα αγγίζουν όλες τις Περιφέρειες και όχι μόνο μία χωριστά. Τρίτον. Προτείνουμε να στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο, που θα μας βοηθήσει, σε κάθε Περιφέρεια για τον καλύτερο προγραμματισμό της δουλειάς μας. Τέταρτον, εφόσον είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας, να υποβάλλουμε αιτήματα για ειδικές συνεδριάσεις των περιφερειακών συμβουλίων για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής, που θα μπορούμε να παρακολουθούμε με εκπροσώπηση της Επιτροπής.

Βεβαίως, η ατζέντα θα παραμένει, μονίμως, ανοιχτή για κάθε συνάδελφο που εντοπίζει ένα νέο σοβαρό θέμα και θα θέλει να συμπεριληφθεί, ή για ένα θέμα που οι εξελίξεις και οι γεωγραφικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα επιβάλλουν κάποια στιγμή να το εντάξουμε. Θα το κάνουμε πολύ ευχαρίστως.

Οι περιφέρειες, εκτός από τον κρίσιμο ρόλο τους στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική συνοχή, αποτελούν ένα σημαντικό «εργαλείο» αναπτυξιακής πολιτικής με αυξημένο ρόλο στη διαχείριση του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το νέο ΕΣΠΑ θα μπορεί να αποτελέσει επίσης μια κεντρική θεματική ενότητα, ιδιαίτερα για τη σημασία του στην ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Σαν κύρια κατεύθυνση στον προγραμματισμό μας, αξιοποιώντας φυσικά την πολύτιμη εμπειρία της Επιτροπής αλλά και τον στόχο που θέλουμε να πετύχουμε, να μπορέσουμε δηλαδή να αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάποια θέματα των περιφερειών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, προτείνω να σταθούμε περισσότερο σε θεματικούς «άξονες» - διαπεριφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα και ανάδειξη ειδικών ενοτήτων/παρεμβάσεων, π.χ. τουρισμός, πολιτισμός, Υγεία, κοινές υποδομές. Επίσης, να συζητήσουμε ειδικά για την ανάπτυξη φθινουσών βιομηχανικά περιοχών, – με κύριο άξονα τα προβλήματα απασχόλησης, άλλα ειδικά θέματα κοινωνικής συνοχής και πολιτικής και να ακούσουμε τις περιφερειακές αναπτυξιακές προτάσεις. Θα ήθελα να προτείνω να δούμε θετικά μια ειδική συνεδρίαση για «καινοτομία και έξυπνες ειδικεύσεις», δηλαδή συνέργεια Περιφερειών / ΑΕΙ / έρευνας, που αφορά στο κρίσιμο αυτό θέμα: Ανάπτυξη – Απασχόληση κοινωνική συνοχή, όπως και μια ειδικά συνεδρίαση για τις νησιωτικές περιοχές που είναι πιο ευαίσθητες σε αυτό το θέμα. Φυσικά, όλα τα παραπάνω, με σχεδιασμό, ώστε οι επιλογές μας να καλύψουν γεωγραφικά και θεματικά όλες τις περιφέρειες.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνω η επόμενη συνεδρίαση – που συμπίπτει περίπου χρονικά με την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου και λόγω του ειδικού ρόλου του κλάδου στην περιφερειακή / εθνική οικονομία, να αφορά στον τουρισμό. Ειδικά για τα νησιά μας, για τα οποία ο τουρισμός είναι ο βασικός άξονας στον οποίο στηρίζεται η καθημερινή τους επιβίωση. Να συζητήσουμε για τις τουριστικές προοπτικές και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό των περιφερειών, αλλά και για τα ειδικά ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης που έπρεπε να επιλυθούν και να αντιμετωπιστούν, Με αιχμή την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κυρίως σε μικρούς – νησιωτικούς – τουριστικούς προορισμούς.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ