ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/06/2015

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σχετικά με τις οφειλές προς τους ΟΤΑ παρόδιων ιδιοκτητών από μη καταβληθείσες αποζημιώσεις λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτομίας 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Οικονομικών

- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

- Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

 

Θέμα: «Σχετικά με τις οφειλές προς τους ΟΤΑ παρόδιων ιδιοκτητών από μη καταβληθείσες αποζημιώσεις λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτομίας»

 

Με το Ν. 5269/1931 "περί αδειών οικοδομής κλπ επί ρυμοτομουμένων ακινήτων", όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί, αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα, που, μεταξύ άλλων, καθορίζει τους υπόχρεους αποζημίωσης σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, καθώς και την αναλογία, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού της ανωτέρω αποζημίωσης, και συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, ορίζεται ότι: "Υπόχρεοι προς καταβολήν της αποζημιώσεως δια την απαλλοτρίωσιν ακινήτων καταλαμβανόμενων υπό των υπό του εγκεκριμένου σχεδίου προβλεπομένων χώρων ως κοινοχρήστων, ήτοι οδών, πλατειών, αλσών κλπ, είναι ο δήμος ή η κοινότης και οι ιδιοκτήται, κατά τους ακολούθους όρους και αναλογίας, ενώ «δι` αυτό τούτο το απαλλοτριωτέον οικόπεδον, συνυπόχρεοι καθίστανται ο τ ε Δήμος ή η Κοινότης και οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήται, θεωρουμένων ως τοιούτων των ιδιοκτητών ακινήτων, ων τα οικόπεδα έχουν ή δύνανται να αποκτήσουν δια προσκυρώσεων ή τακτοποιήσεων πρόσωπον επί του εν ω περιλαμβάνεται το απαλλοτριωτέον ακίνητον».

Κατ’ εφαρμογήν του ανωτέρω νομοθετήματος, έχουν λάβει χώρα στο Δήμο Πειραιά και ειδικότερα στην περιοχή των Καμινίων, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις οικοπέδων για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, πλατειών κλπ, με παράλληλη έκδοση πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης και αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών ακινήτων. Μεγάλο μέρος των αποζημιώσεων αυτών αν και καταβλήθηκαν από τον οικείο Δήμο Πειραιά, κατ’ εφαρμογήν δικαστικών αποφάσεων και προκειμένου να χορηγηθούν οι σχετικές άδειες εκτέλεσης εργασιών ή ανέγερσης κτιρίων, εντούτοις δεν εισπράχθηκαν από τους υπόχρεους καταβολής τους, με συνέπεια, σήμερα, να υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές τους, που με τις προσαυξήσεις και τους τόκους ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και την αξία των ακινήτων των υπόχρεων.

Επειδή σε μία περίοδο ακραίας φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, μείωσης των εισοδημάτων, επιβολής άδικων φόρων και χαρατσίων, μείωσης της εμπορικής αξίας των ακινήτων και αδυναμίας μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού να καλύψουν στοιχειώδεις κοινωνικές τους ανάγκες, η διεκδίκηση οφειλών πηγαζουσών από αποζημιώσεις λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτομίας σε παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιφέρει κοινωνικά και οικονομικά δυσβάσταχτες συνέπειες.

Επειδή πέραν των οικονομικών συνθηκών που έχουν αντικειμενικά διαμορφωθεί, το ζήτημα των αποζημιώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών ακινήτων εγείρει μία σειρά πρόσθετους προβληματισμούς. Συγκεκριμένα, στην πλειοψηφία των ανωτέρω περιπτώσεων οι χώροι που προέκυψαν από απαλλοτριώσεις και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως αποτελούσαν κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, για τους οποίους κατά ρητή επιταγή της διατάξεως του άρθρου 28 του Ν. 1337/1983 για την «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη   και σχετικές ρυθμίσεις» δεν οφείλεται καμία αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Οι δε απαλλοτριώσεις έλαβαν χώρα σε λαϊκές συνοικίες του Πειραιά που στερούνταν παντελώς πρασίνου, με αποτέλεσμα να συνιστά ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας να καλύπτει με δικά της έξοδα τέτοιου τύπου ζωτικές ανάγκες.

Επειδή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, ως δικαιούχος των συγκεκριμένων οφειλών, τόσο κατά το παρελθόν με σχετική του απόφαση (υπ’ αριθ 791/2000), που στηρίχτηκε στο ανωτέρω αιτιολογικό, είχε αποφασίσει την προσωρινή ανάκληση των βεβαιώσεων για την είσπραξη των συμμετοχών των παρόδιων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων που προέκυψαν από απαλλοτριώσεις και εφαρμογή του σχεδίου πόλης όσο και πρόσφατα με ομόφωνο ψήφισμά του πρότεινε α) τη διαγραφή των ήδη βεβαιωμένων μέχρι σήμερα οφειλών σε παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων κατά πλήρες κεφάλαιο και προσαυξήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 5269/1931, που προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτομίας σε παρόδιους υπόχρεους ιδιοκτήτες, οι οποίοι επωφελούνται από την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται στην καταβολή στον οικείο Δήμο ποσού το οποίο ο Δήμος κατέβαλε για λογαριασμό τους σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις και β) την κατάργηση, με αναδρομική ισχύ, των διατάξεων του Ν. 5269/1931 σε ό, τι ρυθμίζει σε οφειλές παρόδιων ιδιοκτητών, όπως ισχύουν σήμερα.

Επειδή, ο Δήμος Πειραιά δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση, αλλά παρόμοια κατάσταση επικρατεί σε πληθώρα άλλων δήμων της χώρας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Σε ποιες συγκεκριμένες νομοθετικές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών προς τους ΟΤΑ των ωφελούμενων παρόδιων ιδιοκτητών ακινήτων από μη καταβληθείσες αποζημιώσεις ένεκα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.

Εάν προτίθενται ν’ αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από τους ωφελούμενους παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων και την αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Λεουτσάκος Ευστάθιος (Στάθης)

Σταματάκη ΕλένηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ