ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/07/2015

Χωρίς απαντήσεις και χωρίς πρόσθετους πόρους η Ε.Ε. στη μάχη κατά της ακραίας ανεργίας στην ΕλλάδαΑπάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ερώτηση των ευρωβουλευτών Κ. Κούνεβα, Κ. Χρυσόγονου, Σ. Σακοράφα και Σ. Κούλογλου

Την πεπατημένη της μη απάντησης και της γενικολογίας ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε μια ακόμη ερώτηση ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το καυτό θέμα της ανεργίας. «Δεν υπάρχουν γενικές προτάσεις όσον αφορά την επίσπευση των προγραμμάτων απασχόλησης στην Ελλάδα, ή σε χώρες όπου η ανεργία είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ», λέει το Συμβούλιο απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσε η Κωνσταντίνα Κούνεβα και συνυπογράφουν οι Κ. Χρυσόγονος, Σ. Σακοράφα και Στ. Κούλογλου. Η ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή έρευνα επιστημόνων του ΕΜΠ που απέδειξε ότι η εκτίναξη της ανεργίας των μισθωτών στη χώρας μας «εξαφάνισε» 40 δισ. από το ΑΕΠ της Ελλάδας αλλά και 12 δισ. από το ΑΕΠ των βασικών εμπορικών της εταίρων στην Ε.Ε., καλούσε το Συμβούλιο και την Κομισιόν να απαντήσουν σε δυο συγκεκριμένα πράγματα: πρώτον, αν προτίθενται να δρομολογήσουν έκτακτα προγράμματα κατά της ακραίας ανεργίας και, δεύτερον, αν πιστεύουν ότι χωρίς μαζική επανένταξη των ανέργων μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη.

Το Συμβούλιο (σ.σ. αναμένεται αντίστοιχη απάντηση και της Κομισιόν) απαντά με γενικότητες, ανακυκλώνει ήδη γνωστά πράγματα για τους πενιχρούς πόρους που χορηγούνται μέσω του αμφιλεγόμενου προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» και δεν αφήνει περιθώρια για επιστράτευση έκτακτων πόρων κατά της ακραίας ανεργίας. Κυρίως, όμως, επιβεβαιώνει τη νεοφιλελεύθερη εμμονή ότι για την ανεργία φταίει μόνο το κόστος εργασίας, και ιδιαίτερα η φορολογική της επιβάρυνση. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωζώνη με το ιστορικό ρεκόρ ανεργίας ορίζει ως πολιτική της προτεραιότητα «τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας με στόχο να τονώσει την προσφορά εργασίας και την απασχόληση και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα ως προς τα κόστη και τη κερδοφορία των επιχειρήσεων».

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της ερώτησης των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της απάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

Η ερώτηση των Ευρωβουλευτών:

Θέμα:   Επίδραση της ανεργίας στο ΑΕΠ. της Ελλάδας και των εμπορικών της εταίρων

«Σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η εκτίναξη της ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2014 ευθύνεται για το 65% της συνολικής μείωσης του ελληνικού ΑΕΠ. Ο τετραπλασιασμός της ανεργίας των μισθωτών αφαίρεσε από την ελληνική οικονομία πάνω από 40 δισ. ευρώ και στέρησε από το ΑΕΠ βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας στην ΕΕ σχεδόν 12 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παραγωγής στην Ελλάδα καταγράφεται στον τριτογενή τομέα, ενώ στους εμπορικούς εταίρους της στον δευτερογενή τομέα. Αναλυτικότερα, ετησίως, για κάθε μισθωτό που παραμένει άνεργος, το ελληνικό ΑΕΠ μειώνεται κατά 11.000 ευρώ ενώ το ΑΕΠ των εταίρων της Ελλάδας στην ΕΕ. μειώνεται κατά 3.000 ευρώ.

Με δεδομένες τις ακραίες συνθήκες που δημιουργεί μια ανεργία 26%, ερωτάται το Συμβούλιο:

  1. Προτίθεται να δρομολογήσει έκτακτα προγράμματα ταχείας ανάκτησης θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα με ανεργία πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.;
  2. Πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει ανάκτηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα χωρίς μαζική επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση;»

 

Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

«Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν γενικές προτάσεις όσον αφορά την επίσπευση των προγραμμάτων απασχόλησης στην Ελλάδα, ή σε χώρες όπου η ανεργία είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, οι εργασίες του Συμβουλίου κατά τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην απασχόληση των νέων, ιδίως στις χώρες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα στον τομέα αυτό, όπως η Ελλάδα.

Και τα 28 κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει σχέδια υλοποίησης των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία» και επεξεργάζονται την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους. Οι συννομοθέτες συμφώνησαν πρόσφατα να αυξηθεί η αρχική προχρηματοδότηση που θα διατεθεί από τα ειδικά κονδύλια για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων το 2015 στο 30 % (ήτοι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ), πράγμα που θα συμβάλει στην ταχύτερη κινητοποίηση πόρων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της ικανότητας των εθνικών αρχών όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων.

Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι οικονομικές, κοινωνικές εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές πολιτικές είναι αλληλεξαρτώμενες και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο σφαιρικής προσέγγισης. Οι συντονισμένες μικροοικονομικές και μακροοικονομικές παρεμβάσεις που επικεντρώνονται τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά εργασίας και διασφαλίζουν επαρκή κοινωνική προστασία μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και με τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι προσηλωμένα στην αντιμετώπιση της κρίσης με ολοκληρωμένο τρόπο .

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΕ, το 2014 η οικονομική κρίση επηρέαζε ακόμη την κατάσταση στην αγορά εργασίας όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, εμφανίστηκαν ωστόσο κάποια σημάδια ανάκαμψης. Παρά τις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ορισμένες χώρες, η πρόοδος στην ΕΕ υπήρξε μερική και άνιση. Η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας αυξάνεται και αυτή κατά τα τελευταία έτη. Ως εκ τούτου, η Ευρωομάδα άρχισε τις εργασίες σχετικά με τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, η οποία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την κατανάλωση, να τονώσει την προσφορά εργασίας και την απασχόληση και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα ως προς τα κόστη και τη κερδοφορία των επιχειρήσεων. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα αποτελούν σαφή πολιτική προτεραιότητα».

 

 

 

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ