ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/07/2015

Ερώτηση Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα»Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Το θέμα αφορά τη μετατροπή του φορολογικού καθεστώτος των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων από την κατηγορία «Άλλο ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό» στην κατηγορία «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». Ακολούθως θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Οι Ο.Ε.Β., διακρινόμενοι σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενα στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα όπως αυτός επαναπροσδιορίστηκε για την προκειμένη περίπτωση με την διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 1892/90, όπως η περ. γ. συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.1943/91.

Οι Ο.Ε.Β. αποτελούν Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (άρθρο 6 παρ. 1 νόμου 414/1976) οι οποίοι συνιστώνται βάσει του Ν.Δ. 3881/58 (ΦΕΚ (181 Α’/1958) όπως ισχύει σήμερα, με σκοπό τη Διοίκηση, Λειτουργία και Συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται από το Κράτος. Σημειώνεται ότι επιτελούν δημόσιο και κοινωφελή σκοπό διότι μεριμνούν για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εδαφικών γεωργικών και υδατικών πόρων της Χώρας σύμφωνα με τις συνταγματικές προδιαγραφές του κρατικού σκοπού και του δημόσιου γενικότερου συμφέροντος (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 108/2001).

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους καθορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν τροποποιήθηκε από το νόμο 3852/2010, γνωστό και ως “Καλλικράτη”, ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά σε αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας που ασκούνταν από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι οποίες θα ασκούνται έκτοτε από τους νέους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (οι Τ.Ο.Ε.Β. από τους Ο.Τ.Α. και οι Γ.Ο.Ε.Β. από τις Περιφέρειες).

Οι Ο.Ε.Β. είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι Οργανισμοί – ανταποδοτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – καθώς οι οικονομικοί πόροι τους προέρχονται από τις εισφορές των ωφελούμενων φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων που είναι μέλη τους και εξυπηρετούνται από τη λειτουργία των Εγγειοβελτιωτικών Έργων (άρθρο 15 του Ν.Δ. 3881/58).

Όσον αφορά τη φορολογική τους αντιμετώπιση, μέχρι το προηγούμενο οικονομικό έτος οι Ο.Ε.Β ήταν ενταγμένοι φορολογικά στον κωδικό «Άλλο ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό» με τις νόμιμα προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές. Κατά το τρέχον οικονομικό έτος η μορφή τους μεταβλήθηκε σε «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων», που είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, καθίσταται προφανές ότι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων δεν είναι οργανισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συνεπώς δεν μπορούν να ενταχθούν σε φορολογικό καθεστώς κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε από την υπαγωγή των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στην κατηγορία «Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα» και να διευθετήσει την παραμονή τους στο φορολογικό καθεστώς των Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα όπως αυτό προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λαπαβίτσας ΚωνσταντίνοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ