ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/10/2015

Η πρωτολογία και η δευτερολογία της Χαράς Καφαντάρη σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησής της, για την προστασία του ΥμηττούΕίναι γνωστή η ευαισθησία του Υπουργείου για το οικοσύστημα και γενικότερα για το περιβάλλον και η δική σας προσωπικά για τον Υμηττό.

Ερχόμαστε τώρα να υποβάλουμε μια ερώτηση για την προστασία του Υμηττού, ένα ζητούμενο χρόνων, για το οποίο πολλά κινήματα πολιτών, δημοτικές κινήσεις, ενεργοί πολίτες έχουν αγωνιστεί για την προστασία του και οφείλουμε να πούμε ότι είναι σε ένα σημείο καλύτερο από τους άλλους ορεινούς όγκους της Αττικής.

Ο Υμηττός πραγματικά είναι ενταγμένος, ως γνωστόν, στο δίκτυο «NATURA 2000». Είναι ένα σημαντικό μεσογειακό οικοσύστημα εξαιρετικής σημασίας ουσιαστικά για τη βιοποικιλότητά του, καθώς και για τα είδη πανίδας και χλωρίδας τα οποία φιλοξενεί.

Εκτός αυτών, όμως, είναι ένας σημαντικός παράγοντας ειδικά για την κατάσταση και την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Αττική την εποχή που διανύουμε, με τα προβλήματα και τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, που πιστεύω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα κάποια άλλη φορά είτε σε Επιτροπές είτε εδώ με επίκαιρες ερωτήσεις να συζητήσουμε και γι’ αυτό το ζήτημα και εν όψει της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης του Παρισιού για το κλίμα που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Επανερχόμενη τώρα στον Υμηττό, θα έλεγα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Υμηττού, ως γνωστόν και σε εσάς βέβαια, γύρω στις είκοσι χιλιάδες στρέμματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ έχουν αναγνωριστεί στον Υμηττό τουλάχιστον επτά τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Έχει καταγραφεί -και η Ορνιθολογική έχει σημαντικά στοιχεία σε σχέση με αυτό- η ορνιθοπανίδα του, όπου ουσιαστικά συναντάται το 1/4 όλων των ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας και πολλά απ’ αυτά είναι προστατευόμενα και περιλαμβάνονται στην Οδηγία για τα άγρια πτηνά και στη Σύμβαση της Βέρνης.

Κύριε Υπουργέ, με το Προεδρικό Διάταγμα 187/2011 θεσπίστηκε και χαιρετίστηκε ένα αυστηρότερο καθεστώς ουσιαστικά προστασίας του Υμηττού, αναγνωρίζοντας ότι το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα του 1978 δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τις απειλές τις οποίες δεχόταν και δέχεται ο ορεινός όγκος του Υμηττού.

Εδώ στο καινούριο Π.Δ., το 187/2011, θα ήθελα να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, την αύξηση της πρώτης ζώνης απόλυτης προστασίας γύρω στα εκατό χιλιάδες στρέμματα. Εν τούτοις, όμως, μια σειρά από δήμους πέριξ του Υμηττού –γιατί ξέρουμε ότι πολλοί δήμοι περικλείουν τον ορεινό όγκο του Υμηττού– μια σειρά διαφόρων συμφερόντων και φορέων προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσβάλλοντας αυτό το Π.Δ. 187/2011, λόγω της έλλειψης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της γνωστής ΣΜΠΕ. Και γι’ αυτόν τον λόγο αυτό το θέμα έφτασε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στις τρεις διαστάσεις της, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική.

Μετά από την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων από το ΣτΕ, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι έπρεπε να είχε προηγηθεί της έκδοσης του Π.Δ. η εκπόνηση της Σ.Μ.Π.Ε. και αυτό βέβαια θα οδηγήσει σε ακύρωση του Π.Δ. εντός του επόμενου χρόνου, άμεσα δηλαδή.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, πώς θα αντιμετωπίσετε σαν Υπουργείο το θέμα του Υμηττού, αν ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης ΣΜΠΕ, στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τι ετοιμάζετε για έκδοση νέου Π.Δ. με περισσότερους προστατευτικούς όρους ή αν σκέφτεστε να χαρακτηρίσετε τον Υμηττό ως Εθνικό Πάρκο με έκδοση Π.Δ., βάσει των διατάξεων του ν. 1650/1986. Και μέχρι να γίνει το Π.Δ. και όποιες ενέργειες ετοιμάζετε, τι σκέφτεστε να κάνετε ως Υπουργείο;

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή που δείξατε. Παρακαλώ τον χρόνο που χρησιμοποίησα επιπλέον, αφαιρέστε τον από τη δευτερολογία μου.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Σαφώς, κύριε Υπουργέ, η ευαισθησία του Υπουργείου, υπάρχει –το γνωρίζουμε- σε πάρα πολλά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, από αυτά που απαντήσατε εγώ κρατώ ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η σύνταξη της καινούριας Σ.Μ.Π.Ε. Μας είπατε ότι απλά θα ξεκινήσει. Από την άλλη μεριά, το ότι όντως είναι εν ισχύ αυτή τη στιγμή το προεδρικό διάταγμα σαφώς το γνωρίζουμε, αλλά αυτό μπορεί σε λίγους μήνες, αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα από την πλευρά του Υπουργείου, να μην ισχύει πλέον.

Πάνω σε αυτό εγώ θα ήθελα να πω και να καταθέσω εδώ τον κίνδυνο για την προστασία του Υμηττού. Θα ήθελα να καταθέσω ένα υπόμνημα είκοσι επτά φορέων προς το ΣτΕ, τους Δήμους και τις κρατικές υπηρεσίες. Το καταθέτω εδώ για τα Πρακτικά.

Επίσης, θα ήθελα να βάλω και κάποια ερωτήματα. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή έχετε πάρει κάποια μέτρα σε σχέση με την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στις ζώνες προστασίας του Υμηττού, αναστολή έγκρισης και πραγματοποίησης άλλων έργων; Έχουν ξεκινήσει αυτά; Σκέφτεστε να εφαρμοστεί ο ν. 1650/1986 –όπως ξέρουμε-, που να τον χαρακτηρίζει σαν Εθνικό Πάρκο;

Και εδώ θα ήθελα να βάλω και κάποια άλλα πράγματα, που αφορούν τον Υμηττό φυσικά. Πολλές περιοχές, χαρακτηρισμένες σαν δάση ή δασικές εκτάσεις και υδατορέματα, ιδίως στην νοτιοανατολική πλευρά του Υμηττού αλλά και λοφώδεις προεκτάσεις νοτίως προς τη θάλασσα, παραμένουν εκτός ορίων προστασίας παρόλο που είναι οικολογικά συνεχείς με περιοχές ήδη ενταγμένες στα όρια προστασίας.

Η εκ νέου θέσπιση προστατευτικών μέτρων είναι μια ευκαιρία να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας, καθώς αποτελούν περιοχές που δέχονται σημαντικές οικιστικές πιέσεις. Επιπλέον, μια διευρυμένη ζώνη β΄ θα ενίσχυε την προστασία του Υμηττού, δημιουργώντας μια ουσιαστική περιφερειακή ζώνη στην οποία θα επιτρέπονται περιορισμένες χρήσεις. Υπάρχουν σκέψεις για τέτοιου είδους βελτιώσεις;

Επίσης, υπάρχει θέμα και εξετάζεται –στη συνέχεια αυτού που είπα πριν σε σχέση με τον ν. 1650/1986- περαιτέρω θέσπιση μέτρων προστασίας, όπως εκτεταμένη ζώνη α΄, εκτεταμένη ζώνη β΄, που είπα πριν, χαρακτηρισμός ειδικότερων σημείων ή χαρακτηριστικών ως προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών ή προστατευόμενων τοπίων βάση πάλι του ν. 1650/1986;

Υπάρχει σκέψη να γίνει φορέας διαχείρισης του Υμηττού με βάση τις διατάξεις του ν. 2742/1999;

Και βέβαια, τι σκέφτεστε σε σχέση με τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2005 σχετικά με τα κέντρα υψηλής τάσης εντός των ζωνών προστασίας του Υμηττού; Τι θα γίνει με την οριοθέτηση του δάσους κεραιών στον Υμηττό;

Τι σκέφτεστε σε σχέση με αυθαίρετα κτίσματα και γενικότερα αυτά πώς τα αντιλαμβάνεται το Υπουργείο και πώς πρόκειται να τα εντάξει σε οποιοδήποτε Π.Δ. ή οποιοδήποτε μέτρο ή εφαρμογή νόμου σκέφτεται από εδώ και πέρα να κάνει, με μόνο γνώμονα βέβαια την προστασία του Υμηττού;

Όμως, εδώ θα ήθελα να βάλω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζει ο Υμηττός –το λέω γιατί έχω κάνει ερώτηση από την προηγούμενη θητεία της Βουλής και δεν έχω πάρει απάντηση- και αφορά τη λειτουργία των κοιμητηρίων. Ειδικά αυτή τη στιγμή, μέσα στην Αεροπορική Βάση της Γλυφάδας ουσιαστικά προχωρεί και γίνεται κοιμητήριο μέσα σε προστατευόμενη περιοχή του Υμηττού.

Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις και τις ενέργειες του Υπουργείου.

Ευχαριστώ πολύ.

Το Γραφείο ΤύπουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ