ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

04/11/2015

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Μη έγκαιρη παράδοση του κτιρίου του 2ου Γυμνασίου ΜεσολογγίουΠρος τους κ.κ. Υπουργούς :

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σύμφωνα με το πρακτικό της υπ’αριθμ. 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΙεράς Πόλεως Μεσολογγίου με Αριθμ. απόφασης: 149/2012 πραγματοποιήθηκε η αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στονπροϋπολογισμό, για το έργο “Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου.

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1518/10-4-2012,απόφαση ένταξηςΠράξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου εντάχθηκε προς χρηματοδότηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» για την πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με προϋπολογισμό 4.720.000 ευρώ.

Έπειτα στις 25-2-2014 υπήρξε η 1ηΤροποποίηση της Πράξης "ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ" με κωδικό MIS 373781 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι", σύμφωνα με το οποίο το προς ανέγερση Διδακτήριο του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, περιλαμβάνει 12αίθουσες διδασκαλίας, 2 αίθουσες Πληροφορικής, αίθουσα-εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη, 2 αίθουσες Ξένης Γλώσσας, εργαστήριο Καλλιτεχνικών & αισθητικής αγωγής, εργαστήριο Σχεδίου – Τεχνολογίας, γραφεία καθηγητών, Διευθυντή, υποδιευθυντή, γραμματείας & αρχείου, γραφείο συλλόγου γονέων, Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων (με τους παρελκόμενους χώρους), που θα χρησιμοποιείται καιως γυμναστήριο, ιατρείο, κυλικείο, υπόστεγο (140μ2), καθώς και αποθηκευτικούςκαι λοιπούς βοηθητικούς χώρους.Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 2.533,00 μ2 (1.405,00 στο ισόγειο και1.128,00 στον όροφο), μη συμπεριλαμβανομένων των 172,00 μ2 του υπόστεγου καιτων στεγάστρων των εισόδων. Ήτοι συνολική στεγασμένη επιφάνεια 2.705,00 μ2.

Κατόπιν στις 28-05-2014 πραγματοποιήθηκε η 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ" από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Από το Πρακτικό της 2ης /10-11-2014 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αριθ. απόφασης 4/2014 για την «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου για το έτος 2015» η Ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου χαρακτηρίζεται συνεχιζόμενο έργο με προϋπολογισμό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, 1.638.857.19 ευρώ. Για την περιοχή γύρω από το υπό ανέγερση 2ο Γυμνάσιο συμπεριλαμβάνονταιέργα οδοποιίας μέσω προγράμματος, ΣΑΤΑ 2015, Αγ. Δημητρίου Μεσολογγίου, προϋπολογισμού 29.184,51 ευρώ.

Το παραπάνω έργο στην τελική φάση παράδοσής του, δεν ήταν λειτουργικό και προσβάσιμο, αφού δεν είχαν διαμορφωθεί υποδομές, που αφορούν στην αποχέτευση και στους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου , στις 8 Ιουλίου 2015,ο σύλλογος γονέων του 2ου γυμνασίου Μεσολογγίου εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του, για το γεγονός,της μη έγκαιρης παράδοσης του νέουσχολικούκτιρίου. Υπογράμμισαν, ότι ήταν αδύνατον η νέασχολικήχρονιά, 2015-2016, να βρει τους μαθητές στο παλιό κτίριο, καθώς αυτό είναι επικίνδυνο για την ασφάλειάτους.Το κτίριο που κάνουν ήδη μαθήματα , χρονολογείται από το 1900, έτος κατασκευής καιδεν έχει γίνει καμία συντήρηση, εδώ και πολλά χρόνια.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2015, οι γονείς των μαθητών έστειλαν επιστολή προς το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και το Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου για την κατάσταση, που επικρατεί στο 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου.

Σ΄ αυτή ανέφεραν το αίτημα τους για άμεση μεταφορά στο νέο κτίριο. Στα πιο σημαντικά της σημεία, η επιστολή ανέφερε, ότι το παλαιό κτίσμα δύναται, να χαρακτηριστεί επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία εξαιτίας της παντελούς έλλειψης συντήρησης , η οποία έχει φτάσει σε βαθμό εγκατάλειψης. Από το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου αποκολλούνται συνεχώς τμήματα του επιχρίσματος (σοβάδες) με κίνδυνο, να πέσουν πάνω στους προαυλιζόμενους μαθητές. Με μία μόνο ματιά παρατηρεί κανείς, ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο, που εμφανίζεται σε τμήμα μόνο της όψης αλλά το πρόβλημα εμφανίζεται στο σύνολο του κτιρίου.Η εγκατάλειψη και η παντελήςέλλειψη συντήρησης του κτιρίου, σχεδόν από τη χρονολογία κατασκευής του, καθιστούν το σχολείο άκρως επικίνδυνο για τους νεαρούς μαθητές και για δύο ακόμη λόγους: αφενός εκείνον της συσσωρευμένης υγρασίας και μούχλας, που παρουσιάζει σε τμήματά του και αφετέρου της άθλιας κατάστασης που παρουσιάζουν οι χώροι υγιεινής του.

Στις 19-5-2015, είχε δημοπρατηθεί το έργο οδοποιίας και αποχέτευσης, του 2ου Γυμνασίου, στην περιοχή Αγ. Δημητρίου Μεσολογγίου, συνολικού προϋπολογισμού 106.411 €, που προέρχονταν από πιστώσεις ΣΑΤΑ και Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με δηλώσεις της τωρινής δημοτικής αρχής, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν περίπου τρεις μήνες, οπότε τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016 το 2ο Γυμνάσιο θα έπρεπε, να παραδοθεί στους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Οι παραπάνω δηλώσεις και ισχυρισμοί, διαψεύστηκαν καθώς και τη νέα σχολική χρονιά, οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου, κάνουν μαθήματα ξανά στις παλιές τους αίθουσες. Κύρια αιτία είναι ότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, στις περιμετρικές παρεμβάσεις δρόμων και αποχέτευσης, ώστε να μεταφερθεί το σχολείο και να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε αυτό μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

 

Επειδή, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να είναι η πρωταρχική προτεραιότητα της πολιτείας

 

Επειδή, το παλιό σχολικό συγκρότημα είναι άκρως επικίνδυνο για τους νεαρούς μαθητές

 

Επειδή, η καθυστέρηση στην παράδοση του έργου οξύνει τα προβλήματα για το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του έργου «Ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου»;Υπήρξαν δικαιολογημένες παρατάσεις αυτού του χρονοδιαγράμματος ;

 

  1. Η επιβλέπουσα αρχή διασφαλίζει την ακριβή τήρηση του χρονοδιαγράμματος

  2. Μέχρι το έργο να παραδοθεί υπάρχει αντίστοιχη εποπτεία για τυχόν φθορές , όπως φαινόμενα υγρασίας;

  3. Υπάρχει φύλαξη στο νέο σχολικό κτίριο, για να αποφευχθεί τυχόν «πλιάτσικο» στο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό;

  4. Ο Οργανισμός Σχολικών κτιρίων (Ο.Σ.Κ) μπορεί να αναλάβει την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, για το νέο σχολικό κτίριο, όταν παραδοθεί προς χρήση;


Η ερωτώσα βουλευτής

Τριανταφύλλου Μαρία
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ