ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/11/2015

Κ. Χρυσόγονος: Ανεπαρκής ο έλεγχος διαχείρισης των ευρωπαϊκών ΤαμείωνΤο ζήτημα των σφαλμάτων στη διάθεση κονδυλίων των ευρωπαϊκών Ταμείων, έθιξε με ερώτηση του προς την Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Στην απάντησή της, η Επίτροπος Crețu αρκέστηκε να αναφέρει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και τις συστάσεις που πραγματοποιούνται, παραλείποντας όμως να δεσμευθεί για οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενέργεια προστασίας των κονδυλίων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Τον περασμένο Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπενθύμισε σε έκθεσή του1 ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 287 παράγραφος 1) του απονέμει αρμοδιότητα να ελέγχει όλα τα έσοδα και όλες τις δαπάνες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ύψους 315 δισ. ευρώ.

Στις 15 Σεπτεμβρίου το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε σοβαρά σφάλματα στη διάθεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, συνολικού ύψους 349 δισ. ευρώ, κατά την περίοδο 2007-20132.

Ο έλεγχος της διαχείρισης του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος, ιδίως σε περίοδο όπου οι ευρωπαϊκοί λαοί αναγκάζονται να δεχθούν βαρύτατα μέτρα λιτότητας, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση, αλλά και δικαίωμα, όλων των ευρωπαϊκών οργάνων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς αξιοποιούνται τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διάθεση των χρημάτων των Ευρωπαίων πολιτών την περίοδο 2007-2013;

2. Ποιοι μηχανισμοί θα εξασφαλίσουν τη χρηστή διαχείριση και του τελευταίου ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (σχέδιο Juncker) την περίοδο 2015-2018;

Απάντηση της κας Crețu

εξ ονόματος της Επιτροπής

(20/11/2015)

1. Η Επιτροπή κατανοεί ότι η ερώτηση αφορά την ειδική έκθεση αριθ. 10/20153, η οποία αναφέρεται σε μέρος των κονδυλίων που διατέθηκαν, συνολικού ύψους 349 δισεκατ. ευρώ, και συγκεκριμένα στο μέρος που δαπανήθηκε από τους δικαιούχους του δημόσιου τομέα για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις που έδωσε στις παρατηρήσεις και στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελλείψεις κατά την εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελούν πηγή ανησυχίας για την Επιτροπή, η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα των σφαλμάτων στις δημόσιες συμβάσεις από το 2006.

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή αποδέχτηκε όλες τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου: όσον αφορά ορισμένες από τις συστάσεις αυτές, οι απαιτούμενες δράσεις ήδη υλοποιούνται. Περαιτέρω συστάσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη.

2. Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, ο οποίος περιέχει πολυάριθμες εγγυήσεις και μηχανισμούς που εξασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση των πόρων4.

1 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP15_04/OP15_04_EN.pdf

2 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_10/SR_PROCUREMENT_EN.pdf

3 Ειδική έκθεση αριθ. 10/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προβλήματα στις δημόσιες

συμβάσεις στον τομέα των δαπανών συνοχής της ΕΕ: πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυσή τους»,

που δημοσιεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

4 ΕΕ L 169/1 της 1.07.2015.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ