ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/03/2016

Μεταφορά της έναρξης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από την 1/1/2015 στην 1/1/2016ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Με το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ251/Α/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 34/2013/ΕΕ,  προβλέπεται η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) από 1/1/ 2015. Η έκδοση της Λογιστικής Οδηγίας έγινε με μεγάλη καθυστέρηση, με συνέπεια να παρατηρούνται προβλήματα στην οργάνωση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, όπως είναι η καθυστέρηση προσαρμογής των μηχανογραφικών προγραμμάτων στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται για την τήρηση των Ε.Λ.Π. και η ανεπαρκής κατάρτιση - ενημέρωση των λογιστών φοροτεχνικών στα ΕΛΠ, καθιστώντας την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για το 2015 πρακτικά αδύνατη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και σχετικά αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και οργανώσεων των φοροτεχνών λογιστών, το Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να αναβάλει την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων Ε.Λ.Π.  από 1/1/ 2015 σε 1/1/2016.  Σημειώνεται ότι η νέα  λογιστική οργάνωση δεν επιδρά στην φορολογία και κατά συνέπεια στα έσοδα του προϋπολογισμού.  
Ειδικότερα, προτείνονται οι εξής ενέργειες διευκόλυνσης των επιχειρήσεων.
1)Η κατάσταση διάθεσης αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β6) που καθιερώθηκε για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία να ενσωματωθεί στα φορολογικά έντυπα (Ε3) και να μην αλλάξουν οι ισχύουσες για το 2014 προϋποθέσεις υπογραφής των φορολογικών δηλώσεων από λογιστή. Επίσης να απαλλαχθούν για το 2015 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά από την υποβολή προσαρτήματος (σημειώσεις).   Η πρόταση αυτή απαλλάσσει τους πολύ μικρούς επιχειρηματίες από την ανάγκη υπογραφής όλων των δηλώσεων από λογιστή, όπως απαιτείται από τα ΕΛΠ.
2) Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία να έχουν σαν πρώτο χρόνο εφαρμογής των ΕΛΠ το 2016.  Δηλαδή, να δοθεί παράταση για ένα χρόνο. Φέτος να συντάξουν ισολογισμούς με βάση το ΕΓΛΣ.  Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή είναι συμβατή με το άρθρο 53 της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ, που ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι οι διατάξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση με την Οδηγία εφαρμόζονται για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών ετών που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2016.
3) Τα κοινωφελή ιδρύματα, κληροδοτήματα και λοιπές μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται ή εποπτεύονται  από το δημόσιο ειδικά για το έτος 2015 να θεωρούνται πολύ μικρές οντότητες με απλογραφικά βιβλία.  Τα μη κερδοσκοπικά αυτά ιδρύματα κ.λ.π. σήμερα υποχρεούνται για το 2015 να τηρήσουν διπλογραφικά βιβλία μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ. να συντάξουν κατάσταση ταμειακών ροών, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης κ.α.) πράγμα  πρακτικά αδύνατο άμεσα.
Οι παραπάνω προτάσεις του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ εδράζονται στα καθημερινά προβλήματα των  επιχειρήσεων, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πολύ μικρές.  Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να επιβαρύνει τον τρόπο και το κόστος λειτουργίας τους, μεταφέροντας σε αυτές την επιβάρυνση από την καθυστέρηση εφαρμογής της συγκεκριμένης λογιστικής οδηγίας, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από 1.1.2016 χωρίς κόστος ούτε για την οικονομία, ούτε για το δημόσιο.  Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ