ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/05/2016

Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις με θέμα την διασφάλιση της καταβολής των αμοιβών του προσωπικού που απασχολείται στους ΟΤΑ 

Θέμα: Διασφάλιση της καταβολής των αμοιβών του προσωπικού που απασχολείται στους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη προς αποφυγήν ερμηνευτικών δυσχερειών στο μέλλον όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής αυτής αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή των αμοιβών του προσωπικού (άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε του ν.2190/1994) που απασχολείται κατά κύριο λόγο στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, βάσει του άρθρου 206 του ν.3584/2007, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν μη νόμιμες τις δαπάνες για την αμοιβή του μετά την παράταση των συμβάσεών τους με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4325/ 2015.

Με την εν λόγω διάταξη θα αρθεί το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στην καταβολή των δεδουλευμένων του ως άνω προσωπικού και θα αντιμετωπισθούν ομοιόμορφα όλες οι περιπτώσεις συμβασιούχων που απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας.

 

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως νυν ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται από την ισχύ του ν. 4325/2015 (Α’47) και για τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.»

 

Αθήνα,  5 Μαΐου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θελερίτη Μαρία

Δημητριάδης Δημήτρης

Θεοφύλακτος Γιάννης

Λάππας Σπύρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μπαλλής Συμεών

Σταμπουλή ΑφροδίτηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ