ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/06/2017

Δημ. Παπαδημούλης σε Κομισιόν: Να λάβει μέτρα η Κομισιόν, ώστε να ενισχύσει την σύγκλιση κρατών-μελών, όπως η Ελλάδα, στους δείκτες που αποτυπώνουν τον μέσο όρο της ΕΕ

Δημ. Παπαδημούλης σε Κομισιόν: Να λάβει μέτρα η Κομισιόν, ώστε να ενισχύσει την σύγκλιση κρατών-μελών, όπως η Ελλάδα, στους δείκτες που αποτυπώνουν τον μέσο όρο της ΕΕΑπάντηση της Μ. Τίσεν στον Δημ. Παπαδημούλη: «Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σταδιακή βελτίωση, γεγονός που αντικατοπτρίζεται επίσης στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται σταθερά».

Απάντηση έδωσε η αρμόδια Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η κα Τίσεν αναφέρει πως «στην περίπτωση της Ελλάδας, η δύσκολη κοινωνική και οικονομική κατάσταση αποτελεί άμεση συνέπεια της σοβαρής οικονομικής κρίσης, καθώς και της κρίσης δημόσιου χρέους, οι οποίες με τη σειρά τους ανέκυψαν από προϋπάρχουσες διαρθρωτικές προκλήσεις».

Η κα Τίσεν τονίζει επίσης στην απάντησή της: «Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σταδιακή βελτίωση, γεγονός που αντικατοπτρίζεται επίσης στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται σταθερά, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται ικανοποιητικά, παράλληλα με την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και τις αυξήσεις των μισθών. Οι δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σημειώνουν επίσης βελτίωση το 2015».

Aναφέρει επίσης πως «η Επιτροπή υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα που επικεντρώνεται στην απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας».

Στην απάντησή της η Κομισιόν σημειώνει επίσης «ότι εκτιμά ιδιαίτερα το έργο που επιτελεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για την επανεξέταση των ελληνικών θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας και έχει λάβει δεόντως υπόψη τα πορίσματα και τις συστάσεις της ομάδας, πάντοτε με σκοπό την προώθηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και καλών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα».

Στην ερώτησή του ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος έρευνα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων το Μάρτιο του 2017, που αναφέρει ότι το ρίσκο της εργασιακής ανασφάλειας (risk of precariousness), είναι μεγαλύτερο σε κράτη μέλη της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία, λόγω της πολυετούς κρίσης, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν ζητώντας να μάθει μεταξύ άλλων ποια μέτρα εξετάζει, ώστε να ενισχύσει την σύγκλιση κρατών μελών όπως η Ελλάδα στους δείκτες που αποτυπώνουν το μέσο όρο της ΕΕ. Ταυτόχρονα ο κ. Παπαδημούλης ζητούσε να σχολιάσει η Επίτροπος το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τα εργασιακά το οποίο καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη από την Επιτροπή.

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Αύξηση εργασιακής ανασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη λόγω της κρίσης

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μάρτιος 2017), το ρίσκο της εργασιακής ανασφάλειας (risk of precariousness), είναι μεγαλύτερο σε κράτη μέλη της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία, λόγω της πολυετούς κρίσης.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, όλοι οι δείκτες που περιγράφουν την κατάσταση των εργαζομένων πλήρoυς απασχόλησης, από το 2010 στο 2015, δείχνουν έντονα αρνητικές τάσεις. Η απόκλιση του δείκτη εργασιακής ασφάλειας από τον μέσο όρο της ΕΕ έχει αυξηθεί ραγδαία από το -0,15 (2010) στο -0,37 (2015) και ο δείκτης ικανοποίησης με βάση τον μισθό, έχει επιδεινωθεί από το -0,01 στο -0,2.

Με δεδομένο ότι οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά και τα δημοσιονομικά προγράμματα από το 2010 έως το 2015, έχουν απελευθερωθεί με αρνητικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και συνολικά την αγορά εργασίας, ερωτάται η Επιτροπή:

Τι μέτρα σχεδιάζει για να ενισχύσει την σύγκλιση κρατών μελών όπως η Ελλάδα στους δείκτες που αποτυπώνουν το μέσο όρο της ΕΕ;

Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι μέχρι στιγμής, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τα εργασιακά το οποίο καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη από την Επιτροπή;

 

Aπάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (15.6.2017)

Οι υποκειμενικοί δείκτες της εργασιακής ασφάλειας και της ικανοποίησης με βάση τον μισθό, όπως αυτοί που αναφέρει ο αξιότιμος κ. βουλευτής, είναι πιθανό να επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της οικονομίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η δύσκολη κοινωνική και οικονομική κατάσταση αποτελεί άμεση συνέπεια της σοβαρής οικονομικής κρίσης, καθώς και της κρίσης δημόσιου χρέους, οι οποίες, με τη σειρά τους, ανέκυψαν από προϋπάρχουσες διαρθρωτικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της εξέλιξης των εν λόγω δεικτών και συγκεκριμένων αλλαγών στην ελληνική νομοθεσία για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις κατά την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση υγιούς οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σταδιακή βελτίωση, γεγονός που αντικατοπτρίζεται επίσης στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις , το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται σταθερά, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται ικανοποιητικά, παράλληλα με την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και τις αυξήσεις των μισθών. Οι δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σημειώνουν επίσης βελτίωση το 2015.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα που επικεντρώνεται στην απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας.

Η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα το έργο που επιτελεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για την επανεξέταση των ελληνικών θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας και έχει λάβει δεόντως υπόψη τα πορίσματα και τις συστάσεις της ομάδας, πάντοτε με σκοπό την προώθηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και καλών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα.

 

[1]https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_el_en.pdfΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ