ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/07/2017

Δημ. Παπαδημούλης: Απαραίτητο να αμφισβητηθεί η πρακτική μεγάλων εταιρειών τροφίμων, που πωλούν σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. προϊόντα τα οποία είναι κατώτερης ποιότητας

Δημ. Παπαδημούλης: Απαραίτητο να αμφισβητηθεί η πρακτική μεγάλων εταιρειών τροφίμων, που πωλούν σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. προϊόντα τα οποία είναι κατώτερης ποιότηταςΑπάντηση της Επιτρόπου Γιούροβα στον Δημ.Παπαδημούλη: «Η Επιτροπή αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις εκθέσεις σχετικά με τρόφιμα διπλής ποιότητας σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Απάντηση έδωσε η Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων Βέρα Γιούροβα, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, σχετικά με την πώληση χαμηλότερης ποιότητας τροφίμων ιδιωτικής ετικέτας σε κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης.   

H Κομισιόν, στην απάντηση που έδωσε μέσω της αρμόδιας Επιτρόπου της Β. Γιούροβα, υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής συναντήθηκαν με αρχές προστασίας των καταναλωτών και τόνισαν ότι οι εν λόγω αρχές είχαν τη βέλτιστη εμπειρογνωμοσύνη για να εκτιμήσουν τυχόν παραπλανητικές πρακτικές και πως έχει καλέσει όλα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Ακόμα σημειώνει με νόημα πως «αν ένας έμπορος διαφημίζει το προϊόν ως το ίδιο σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά ταυτόχρονα μειώνει σκοπίμως την ποιότητα του προϊόντος σε ορισμένες από τις χώρες αυτές σε σύγκριση με άλλες, η πρακτική αυτή θα μπορούσε να αξιολογηθεί βάσει της οδηγία 2005/29/ΕΚ  από την αρμόδια εθνική αρχή».

Η κ. Γιούροβα συνεχίζει αναφέροντας πως «οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αναλύσουν τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών για τη συνεδρίαση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού με τρόφιμα».

Στην ερώτησή του ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος πληροφορίες που παρείχε το Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργικής Πολιτικής της Σλοβακίας, που ανέφερε ότι πάνω από το 50 % των τροφίμων που πωλούνται στο εν λόγω κράτος-μέλος είναι σημαντικά κατώτερης ποιότητας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προϊόντα που πωλούνται σε άλλα κράτη-μέλη, ζητούσε από την Κομισιόν να μάθει αν είναι ενήμερη σχετικά με την εν λόγω πρακτική των εταιρειών τροφίμων και, εάν ναι, αν έχει προβεί σε συγκριτική μελέτη σε κάθε κράτος μέλος όπως η Ελλάδα ή η Τσεχική Δημοκρατία.

Ταυτόχρονα ο κ. Παπαδημούλης ζήτησε να ενημερωθεί πώς σκοπεύει η Επιτροπή να προστατεύσει τους καταναλωτές στα κράτη μέλη από μη ενιαία πρότυπα εντός της Ένωσης και από προϊόντα κατώτερης ποιότητας.

 

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Πώληση χαμηλότερης ποιότητας τροφίμων ιδιωτικής ετικέτας σε κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε το Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργικής Πολιτικής της Σλοβακίας, πάνω από το 50 % των τροφίμων που πωλούνται στο εν λόγω κράτος μέλος είναι σημαντικά κατώτερης ποιότητας (όσον αφορά τα λίπη, τα συντηρητικά και τις τεχνητές ουσίες) σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προϊόντα που πωλούνται σε άλλα κράτη μέλη.

Παρόμοια αριθμητικά στοιχεία παρέχει η ουγγρική αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (NEBIH), η οποία σημειώνει ότι 24 προϊόντα που πωλούνται στην Ουγγαρία και στην Αυστρία με την ίδια εμπορική ονομασία φαίνεται να μην είναι τα ίδια στις δύο χώρες.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, είναι απαραίτητο να αμφισβητηθεί η πρακτική μεγάλων εταιρειών τροφίμων που πωλούν στις ενδιαφερόμενες χώρες προϊόντα τα οποία είναι κατώτερης ποιότητας από εκείνα που πωλούνται οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

1. Είναι ενήμερη η Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω πρακτική των εταιρειών τροφίμων και, εάν ναι, έχει προβεί σε συγκριτική μελέτη σε κάθε κράτος μέλος; Υπάρχουν στοιχεία για άλλα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα ή η Τσεχική Δημοκρατία;

2. Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με το γεγονός ότι, για το ίδιο προϊόν και την ίδια αναλογία κέρδους ανά μονάδα, οι εταιρείες χρησιμοποιούν υλικά κατώτερης ποιότητας; Υπάρχουν καταναλωτές πρώτης και δεύτερης κατηγορίας;

3. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να προστατεύσει τους καταναλωτές στα κράτη μέλη από μη ενιαία πρότυπα εντός της Ένωσης και από προϊόντα κατώτερης ποιότητας;

Απάντηση της Επιτρόπου Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να διαβεβαιώσει τον κύριο βουλευτή ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις εκθέσεις σχετικά με τρόφιμα διπλής ποιότητας. Όπως αναφέρει η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση P-001317/2017, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συναντήθηκαν με αρχές προστασίας των καταναλωτών και τόνισαν ότι οι εν λόγω αρχές είχαν τη βέλτιστη εμπειρογνωμοσύνη για να εκτιμήσουν τυχόν παραπλανητικές πρακτικές. Η Επιτροπή έχει καλέσει όλα τα κράτη μέλη να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

2. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στόχος της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, καθώς και την ασφάλεια και την ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, η νομοθεσία για τα τρόφιμα καθορίζει τους γενικούς κανόνες και τις απαιτήσεις επισήμανσης, και οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για τη σύνθεση των τροφίμων. Εφόσον τα τρόφιμα συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ και η επισήμανσή τους δεν παραπλανεί τους καταναλωτές ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά τους, δεν απαγορεύεται στις εταιρείες να διαφοροποιούν τα προϊόντα ανάλογα με τις αγορές σύμφωνα με τις προτιμήσεις ή την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ωστόσο, αν ένας έμπορος διαφημίζει το προϊόν ως το ίδιο σε διάφορα κράτη μέλη αλλά ταυτόχρονα μειώνει σκοπίμως την ποιότητα του προϊόντος σε ορισμένες από τις χώρες αυτές σε σύγκριση με άλλες, η πρακτική αυτή θα μπορούσε να αξιολογηθεί βάσει της οδηγία 2005/29/ΕΚ από την αρμόδια εθνική αρχή.

3. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αναλύσουν τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών για τη συνεδρίαση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού με τρόφιμα στις 20 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2017.

 

  1 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτέςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ