ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/12/2017

Δημ. Παπαδημούλης: Το Ευρωκοινοβούλιο, δεσμεύεται για την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ώστε να γίνει ένας χώρος προσβάσιμος σε όλους

Δημ. Παπαδημούλης: Το Ευρωκοινοβούλιο, δεσμεύεται για την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ώστε να γίνει ένας χώρος προσβάσιμος σε όλουςΟμιλία του Δημ. Παπαδημούλη στο 4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία

.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, απηύθυνε ομιλία στο «4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία» (4th EPPD), που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ιδιότητά του ως Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Αρμόδιος για Θέματα Ισότητας και Διαφορετικότητας.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, με στόχο να διευρύνει την πολιτική δέσμευση και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, όπως το δικαίωμα ψήφου, καθώς και να προωθήσει το διάλογο μεταξύ εκπροσώπων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Μεταξύ άλλων διακεκριμένων ομιλητών ήταν ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννης Βαρδακαστάνης, η Επίτροπος για την Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δεξιότητες και κινητικότητα του εργατικού δυναμικου, Μαριάν Τίσεν, η Επίτροπος για την Περιφερειακή πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, ο Επίτροπος για την Ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης ο Ευρωβουλευτής και Συμπρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου, Άνταμ Κόσα, ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου, Marek Plura, η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Διακοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, και η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, Emily O’Reilly.

Το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την 20η επέτειο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF). Στο ευρύ φάσμα θεμάτων που συζητήθηκαν συμπεριλαμβανόταν και η πλήρης ένταξη έως το 2030 των ατόμων με αναπηρίες και στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης ψηφίστηκαν δύο ψηφίσματα από εκπροσώπους των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Δημ. Παπαδημούλη:
«Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Αγαπητοί επισκέπτες
Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας σήμερα και συμμετέχω στο 4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο διοργανώθηκε φέτος από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας στους έξι ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αναπηρία που κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή, δηλαδή, σχεδόν 80 εκατομμύρια άνθρωποι.
Πριν από 3 ημέρες, στις 3 Δεκεμβρίου, ήταν η Διεθνής Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Η μέρα αυτή στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης των ατόμων με αναπηρία και στην κινητοποίηση υποστήριξης για την αξιοπρέπεια τους, τα δικαιώματα και την ευημερία τους. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμήσαμε φέτος τη Διεθνή Ημέρα με τη διοργάνωση ενημερωτικής συνόδου για τα μέλη του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία φροντίζουν ένα μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία ή μακροχρόνια ασθένεια.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα και την Διαφορετικότητα, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, έχει δεσμευτεί για την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία, ώστε να γίνει το Ευρωκοινοβούλιο ένας χώρος πλήρως προσβάσιμος από όλους.
Το 2006, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε Δήλωση Αρχών για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στη γραμματεία, ορίζοντας ως προτεραιότητα την «Απασχόληση και ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες». Παράλληλα, το Προεδρείο έχει εγκρίνει το δεύτερο πολυετές σχέδιο δράσης του για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, που καλύπτει την περίοδο 2014-2019.
Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη συγκεκριμένης προόδου όσον αφορά την ισότητα και τη διαφορετικότητα στη Γραμματεία του ΕΚ. Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, ορίζει τέσσερις βασικούς στόχους:
• να αναπτύξει την κουλτούρα των Ευρωπαϊκών θεσμών αναφορικά με το ζήτημα της αναπηρίας,
• να υλοποιήσει θετικά μέτρα δράσης για την περαιτέρω προώθηση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες,
• να διευκολύνει την είσοδο στην εργασία και την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων με αναπηρίες,
• και να προωθήσει την προσβασιμότητα των κτιρίων, των σταθμών εργασίας και των πληροφοριών.
Το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε εσωτερικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά το προσωπικό με αναπηρίες και την παροχή διευκολύνσεων στο χώρο εργασίας. Οι κανόνες παρέχουν μια διαδικασία αναγνώρισης της αναπηρίας ενός υπαλλήλου και μια διαδικασία για την παροχή εύλογων διευκολύνσεων για τα εν λόγω μέλη του προσωπικού. Η ίδια διαδικασία ισχύει για τους ασκούμενους και τους επισκέπτες στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μέχρι στιγμής το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που προσφέρει ένα πρόγραμμα θετικής δράσης για έναν συμβασιούχο υπάλληλο με αναπηρία. Τα τελευταία τρία χρόνια προσελήφθησαν 11 υπάλληλοι στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του ΕΚ για το θέμα αυτό. Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε ζητήματα όπως η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας και ο σεβασμός για το άτομο όπως αποτυπώνεται στις πολιτικές αντιμετώπισης της παρενόχλησης.
Μόνο μέσω της δέσμευσης όλων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να επιτευχθεί με επιτυχία η συμμετοχή και η ένταξη των συναδέλφων με αναπηρία. Θα συνεχίσω να καταβάλω κάθε προσπάθεια για την παροχή ενθάρρυνσης και συντονισμού, όσον αφορά τη συμμετοχή και ενσωμάτωση προσωπικού με αναπηρία.
Σας ευχαριστώ πολύ».Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ