ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/12/2017

Απάντηση Φιλ Χόγκαν στην ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη για την προστασία των προϊόντων σε καθεστώς Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Απάντηση Φιλ Χόγκαν στην ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη για την προστασία των προϊόντων σε καθεστώς Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενισχύει περαιτέρω την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ μέσω περαιτέρω διμερών συμφωνιών, της διεθνούς συνεργασίας και της επιβολής της προστασίας των ΓΕ σε τρίτες χώρες

Δημ. Παπαδημούλης: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την παραβίαση των εμπορικών σημάτων

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμοδίου Επιτρόπου της για Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Φιλ Χόγκαν, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την προστασία των προϊόντων σε καθεστώς Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Ο Επίτροπος Χόγκαν επισημαίνει πως «η διεθνής προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ διασφαλίζεται μέσω ειδικών συμφωνιών με τρίτες χώρες ή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ευρύτερων διμερών συμφωνιών», τονίζοντας ότι η Κομισιόν «θα συνεχίσει να ενισχύει περαιτέρω την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ μέσω περαιτέρω διμερών συμφωνιών, της διεθνούς συνεργασίας και της επιβολής της προστασίας των ΓΕ σε τρίτες χώρες».

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή την πρόσφατη έκθεση των Europol και του Γραφείου Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, με τίτλο «2017, Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union», είχε τονίσει ότι «η Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών, είναι ανάμεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την παραβίαση των αντίστοιχων σημάτων». Είχε, δε, σημειώσει ότι «η Ελλάδα είναι μέσα στις 5 χώρες (μαζί με Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία) που ηγούνται της παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ στην ΕΕ».

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περί των ποιών δράσεων θα αναλάβει η Κομισιόν «για να εξασφαλίσει την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών», δεδομένου ότι «η παραβίαση των εμπορικών σημάτων εγείρει ερωτήματα για τη διατροφική ασφάλεια», αλλά και του ότι «η αναγνώρισή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη του τοπικού ΑΕΠ, μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής, αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας», ο Επίτροπος Χόγκαν απάντησε ότι «το σύστημα διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο 2015 δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και υπονοιών απάτης κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών, με πιο αποτελεσματικό τρόπο».

Ακόμη, αποφεύγοντας να μιλήσει για τις συγκεκριμένες ευθύνες της Κομισιόν, συμπλήρωσε ότι «από τη δημιουργία του συστήματος, οι παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας αποτέλεσαν αντικείμενο επτά περιπτώσεων που ταξινομήθηκαν ως δυνητικά δόλιες και τεσσάρων περιπτώσεων που ταξινομήθηκαν ως περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τις οποίες ανέφεραν και χειρίστηκαν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη».


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Θέμα: Προστασία προϊόντων ΠΟΠ
Μέσα στον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή προσέθεσε το πευκοθυμαρόμελο Κρήτης στον κατάλογο με τα προϊόντα σε καθεστώς Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Τα προϊόντα ΠΟΠ παράγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, από όπου αντλούνται και οι πρώτες ύλες για την παραγωγή τους. Η Ελλάδα είναι μέσα στις 5 χώρες (μαζί με Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία) που ηγούνται της παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ στην ΕΕ.

Ωστόσο, συχνά παρατηρείται διεθνείς εμπορικοί εταίροι της Ένωσης να μη σέβονται εμπορικά σήματα, όπως των ΠΟΠ ή των προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Πρόσφατη έκθεση των Europol και του Γραφείου Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, με τίτλο «2017, Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union», υποδεικνύει ότι η Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών, είναι ανάμεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την παραβίαση των αντίστοιχων σημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι προτίθεται να κάνει για να εξασφαλίσει τη διεθνή προστασία των προϊόντων αυτών, δεδομένου ότι η αναγνώρισή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη του τοπικού ΑΕΠ, μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής, αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας;

2. Δεδομένου ότι η παραβίαση των εμπορικών σημάτων εγείρει ερωτήματα και για τη διατροφική ασφάλεια, τι σκοπεύει να κάνει για να εξασφαλίσει την προστασία των ευρωπαίων πολιτών;

Απάντηση του κ. Hogan
εξ ονόματος της Επιτροπής
(30.11.2017)


Η ποιότητα των τροφίμων και η γαστρονομική κληρονομιά της ΕΕ είναι φημισμένες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μητρώου των ονομασιών ποιότητας της ΕΕ και η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία τους.

Η διεθνής προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ διασφαλίζεται μέσω ειδικών συμφωνιών με τρίτες χώρες ή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ευρύτερων διμερών συμφωνιών. Επί του παρόντος, οι γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ προστατεύονται σε περισσότερες από 40 χώρες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενισχύει περαιτέρω την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ μέσω περαιτέρω διμερών συμφωνιών, της διεθνούς συνεργασίας και της επιβολής της προστασίας των ΓΕ σε τρίτες χώρες.

Το σύστημα διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο 2015 δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και υπονοιών απάτης κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών, με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την ονομασία προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις αποτελούν ένα από τα διάφορα είδη παραβιάσεων που χρησιμοποιεί το σύστημα για την κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

Από τη δημιουργία του συστήματος, οι παραβιάσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο επτά περιπτώσεων που ταξινομήθηκαν ως δυνητικά δόλιες και τεσσάρων περιπτώσεων που ταξινομήθηκαν ως περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τις οποίες ανέφεραν και χειρίστηκαν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ