ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/05/2018

Απάντηση Π. Μοσκοβισί σε ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη για τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ψηφιακών εταιριών

Απάντηση Π. Μοσκοβισί σε ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη για τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ψηφιακών εταιριώνΜοσκοβισί σε Δημ. Παπαδημούλη: Σύσταση προς τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις συμβάσεις για αποφυγή της διπλής φορολογίας, που έχουν συνάψει με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός ΕΕ

Ερώτηση Δημ. Παπαδημούλη σε Κομισιόν για τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ψηφιακών εταιριών: «Η Κομισιόν να διατυπώσει συνολική στρατηγική για το θέμα - Να συμπεριλάβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον διάλογο».

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμοδίου Επιτρόπου της για θέματα Οικονομικών, Νομισματικών Υποθέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ψηφιακών εταιριών.

Στην απάντησή του, ο Π. Μοσκοβισί, ο οποίος σε δημόσια ομιλία του στις 20 Φεβρουαρίου είχε επισημάνει τη σημασία που έχει η φορολόγηση των ψηφιακών εταιριών, καθώς «μπορεί να αποδώσει σημαντικό μέρος εσόδων που διαφεύγουν από τα κράτη μέληκαι συνολικά την ΕΕ», παραπέμπει στις δυο πρόσφατα κατατεθειμένες προτάσεις της Κομισιόν σχετικά με μια «ολοκληρωμένη λύση στο πλαίσιο του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο».


Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις αφορούν μια κοινή μεταρρύθμιση των κανόνων εταιρικής φορολογίας της ΕΕ«η οποία θα θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία» και θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να φορολογούν τα κέρδη που παράγονται στην επικράτειά τους, ακόμη και αν η εταιρεία δεν έχει φυσική παρουσία εκεί.
Η δεύτερη πρόταση αναφέρεται«σε μια σύσταση προς τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις συμβάσεις για αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχουν συνάψει με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός ΕΕ σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας, προκειμένου να επεκταθεί η ολοκληρωμένη λύση σε διεθνές επίπεδο».

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, επικαλούμενος το φλέγον ζήτημα των διαφυγόντων εσόδων από τα κρατικά ταμεία, έθιγε το ζήτημα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγήςτων ψηφιακών εταιριών, και ρωτούσε την Επιτροπή «πώς και πότε σκοπεύει να διατυπώσει συνολική στρατηγική σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα» καθώς και «με ποιον τρόπο θα περιλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αναγκαίο διάλογο»,

Σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης στρατηγικής θα είναι «η ενσωμάτωση των διατάξεων που προβλέπονται στην πρόταση οδηγίας, ως μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων με το Συμβούλιο» απαντά ο κ. Μοσκοβισί, προσθέτωντας ότι «η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις νέες αυτές προτάσεις θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης» καθώς και ότι «οι τροποποιήσεις που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκθέσεις για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και την ΚΕΒΦΕ αποτελούν μια καλή βάση για περαιτέρω εργασίες».

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001242/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην Τεχνολογική Βιομηχανία

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων και Φορολογίας Πιερ Μοσκοβισί, σε ομιλία του στις 20 Φεβρουαρίου σε διάσκεψη της Τεχνολογικής Βιομηχανίας,υπογράμμισε τη σημασία που έχει η φορολόγηση των ψηφιακών εταιριών, καθώς αυτή μπορεί να αποδώσει σημαντικό μέρος εσόδων που διαφεύγουν από τα κράτημέλη, καθώς και συνολικά την ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το υπάρχον πλαίσιο εταιρικής φορολογίας είναι ξεπερασμένο καθώς αφορά κυρίως την προ ίντερνετ εποχή και για αυτό τον λόγο δεν ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.

Ο Π. Μοσκοβισί, μάλιστα, αναφερόμενος στην πρόταση της Επιτροπής που θα ανακοινωθεί στις 21 Μαρτίου, έκανε λόγο για απλό προσωρινό μέτρο.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει στοιχεία ανά κράτοςμέλος, άλλα και συνολικά σε επίπεδο ΕΕ, που να αποτυπώνουν κατά προσέγγιση τα διαφυγόντα έσοδα από τις ψηφιακές εταιρίες που είτε φορολογούνται σε άλλη τοποθεσία από εκείνη που παράγουν τα κέρδη τους, είτε δεν φορολογούνται καθόλου;
  2. Εκτός των προσωρινών μέτρων που θα ανακοινώσει η Επιτροπή στις 21 Μαρτίου, πώς και πότε σκοπεύει να διατυπώσει συνολική στρατηγική σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα; Με ποιον τρόπο θα περιλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αναγκαίο διάλογο;

 

EL

E-001242/2018

Απάντηση του κ. Moscovici

εξ ονόματος της Επιτροπής

(25.4.2018)

  1. Οι προτάσεις της Επιτροπής για ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό πρότυπο για την ψηφιακή οικονομία[1], οι οποίες εγκρίθηκαν από το Σώμα των Επιτρόπων στις 21 Μαρτίου 2018, συνοδεύονται από εκτίμηση επιπτώσεων[2] που περιέχει τη σχετική οικονομική ανάλυση.
  1. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη λύση στο πλαίσιο του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο. Το πρώτο στοιχείο της ολοκληρωμένης λύσης είναι μια οδηγία που θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία. Το δεύτερο στοιχείο είναι μια σύσταση προς τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις συμβάσεις για αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχουν συνάψει με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός ΕΕ σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας, προκειμένου να επεκταθεί η ολοκληρωμένη λύση σε διεθνές επίπεδο. Η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις νέες αυτές προτάσεις θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της φορολογίας.

Άλλο σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση των διατάξεων που προβλέπονται στην πρόταση οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία στις προτάσεις για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ως μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων στο Συμβούλιο. Οι τροποποιήσεις που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκθέσεις για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και την ΚΕΒΦΕ αποτελούν μια καλή βάση για περαιτέρω εργασίες.

[1]     https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en

[2]     https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/fair_taxation_digital_economy_ia_21032018.pdf

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ