ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/07/2018

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη σχετικά με την αλλαγή χρώματος των ΕΔΧ Ειδικής ΜίσθωσηςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Αλλαγή χρώματος των ΕΔΧ Ειδικής Μίσθωσης»


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ. Α 28341/1395/2018 - ΦΕΚ 1703/Β/16-5-2018, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη καθορισμού ενιαίου χρωματισμού για την κυκλοφορία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης- Ειδικής Μίσθωσης (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκινήτων στην ελληνική επικράτεια, ορίζεται το μαύρο ως ενιαίος, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης – Ειδικής Μίσθωσης (Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
Επιπλέον με την ίδια απόφαση, τα κυκλοφορούντα ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα οφείλουν να προβούν στην αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της Υ.Α. δηλαδή έως τις 20/10/2018.
Επειδή οι άδειες κυκλοφορίας των ΕΔΧ – ΕΙΔΜΙΣΘ για ΑμΕΑ είναι πολύ λίγες αριθμητικά, καθώς το μεταφορικό έργο που εκτελούν είναι πολύ συγκεκριμένο και μικρό, προκαλώντας στους ιδιοκτήτες αφόρητη δαπάνη
Επειδή οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ για ΑμΕΑ επιτελούν ένα δύσκολο και ευαίσθητο κοινωνικά έργο

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται να εξαιρέσει τα ΕΔΧ ειδικής μίσθωσης για ΑμΕΑ από την εφαρμογή αυτής της απόφασης;


Ο Ερωτών Βουλευτής

Βαρδάκης Σωκράτης