ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/04/2019

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης επιχειρήσεων σε περιπτώσεις απολύσεων

Απάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης επιχειρήσεων σε περιπτώσεις απολύσεωνΑπάντηση Κομισιόν σε Δημ. Παπαδημούλη για την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης επιχειρήσεων σε περιπτώσεις απολύσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Μετάβασης

Επίτροπος Τίσεν: 40 εκατ. ευρώ ως σήμερα προς την Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020, έναντι περίπου 3 εκατ. ευρώ την περίοδο 2007-2013 – Η Κομισιόν έχει προτείνει την αύξηση του μέγιστου ετήσιου ποσού για το Ταμείο, μετά το 2020, από 170 εκατ. ευρώ στα 225 εκατ. ευρώ»

Δημ. Παπαδημούλης: Σε ποιο χρηματικό ύψος διαμορφώνεται η στήριξη στην Ελλάδα κατά τις περιόδους 2006-2014, και 2014 (ημερομηνία ισχύος του τελευταίου κανονισμού)-2018;


Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης.

Σύμφωνα με την ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη, προ μηνών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ενέκρινε μεταρρυθμίσεις στο εφεξής μετονομασθέν σε Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη σε περιπτώσεις απολύσεων άνω των 200 εργαζομένων ανά επιχείρηση, σε διάστημα μεγαλύτερο των 6 ως 9 μηνών».

Η Επίτροπος Μ. Τίσεν αναφέρει στην απάντησή της πως «την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα έλαβε στήριξη ύψους 2.918.500 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (σ.σ. πρώην ΕΤΜ), για μία αίτηση. Για την περίοδο 2014-2020, η στήριξη προς την Ελλάδα έχει ανέλθει, μέχρι στιγμής, στα 40.449.250 ευρώ (οκτώ αιτήσεις)».

Απαντώντας στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την εξασφάλιση της στήριξης των κρατών-μελών που το χρειάζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης και μετά το 2020, «δεδομένης της πρότασης της Κομισιόν για συνολική μείωση των πολιτικών συνοχής στο πλαίσιο του νέου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, και δεδομένου ότι ο ισχύων κανονισμός για το ΕΤΜ αφορά αιτήσεις έως 31/12/2020», η Επίτροπος σημειώνει: «Για την περίοδο μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση του μέγιστου ετήσιου ποσού από 170 εκατ. στα 225 εκατ. ευρώ».

Επιπροσθέτως, «έχει προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου ώστε να καλύπτει επίσης μαζικές εκτοπίσεις προσωπικού που προκαλούνται από την αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Η Μ. Τίσεν «δείχνοντας» το Συμβούλιο συμπληρώνει: «Εάν εγκριθεί από τους συννομοθέτες, θα επιτρέψει σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων να επωφεληθούν από τη στήριξη του ΕΤΠ».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το πώς η Κομισιόν «εξασφαλίζει τη δυνατότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων με λιγότερους από 200 εργαζομένους να προσφύγουν στο ΕΤΜ, σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων απασχολούν κάτω από 10 εργαζομένους και έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας», η Κομισιόν διευκρινίζει: «Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως όσον αφορά αιτήσεις που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μια αίτηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή χωρίς να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία». «Με τον τρόπο αυτό, διατίθεται στήριξη για εργαζομένους που απολύθηκαν από ΜΜΕ», θυμίζει η Μ. Τίσεν.


Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης

Το Ε/Κ ενέκρινε μεταρρυθμίσεις στο εφεξής μετονομασθέν σε Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης1, προκειμένου οι δικαιούχοι να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη σε περιπτώσεις απολύσεων άνω των 200 ανά επιχείρηση, σε διάστημα μεγαλύτερο των 6 ως 9 μηνών. Βάσει του τελευταίου κανονισμού2, εναπόκειται στην Κομισιόν να προτείνει το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για δράσεις εξατομικευμένων υπηρεσιών επανένταξης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, ενώ ορίζεται ότι το κόστος των επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση και την εκκίνηση επιχειρήσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.

Ερωτάται η Κομισιόν:

• Σε ποιο χρηματικό ύψος διαμορφώνεται η στήριξη στην Ελλάδα κατά τις περιόδους 2006-2014, και 2014 (ημερομηνία ισχύος του τελευταίου κανονισμού)-2018;

• Πώς εξασφαλίζει τη δυνατότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων με λιγότερους από 200 εργαζομένους να προσφύγουν στο ΕΤΜ, σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων απασχολούν κάτω από 10 εργαζομένους3 και έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας;

• Δεδομένης της πρότασης της Κομισιόν για συνολική μείωση των πολιτικών συνοχής στο πλαίσιο του νέου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, και δεδομένου ότι ο ισχύων κανονισμός αφορά αιτήσεις έως 31/12/2020, τι μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να εξασφαλίσει την στήριξη κρατών μελών που το έχουν ανάγκη;

Απάντηση από την κ. Thyssen
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(12.4.2019)

Την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα έλαβε στήριξη ύψους 2.918.500 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), για μία αίτηση. Για την περίοδο 2014-2020, η στήριξη προς την Ελλάδα έχει ανέλθει, μέχρι στιγμής, στα 40.449.250 ευρώ (οκτώ αιτήσεις).

Στην πρόταση της Επιτροπής για το μελλοντικό ΕΤΠ, σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως όσον αφορά αιτήσεις που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μια αίτηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή χωρίς να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία. Με τον τρόπο αυτό, διατίθεται στήριξη για εργαζομένους που απολύθηκαν από ΜΜΕ.

Για την περίοδο μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση του μέγιστου ετήσιου ποσού για το ΕΤΠ από 170 εκατ. στα 225 εκατ. (τρέχουσες τιμές).

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή έχει προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου ώστε να καλύπτει επίσης μαζικές εκτοπίσεις προσωπικού που προκαλούνται από την αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Εάν εγκριθεί από τους συννομοθέτες, θα επιτρέψει σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων να επωφεληθούν από τη στήριξη του ΕΤΠ.

1 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181127IPR20301/employment-meps-vote-for-reactive-and-accessible-european-fund-for-transition- Τροποποίηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 της 17/12/2013

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1309&from=EL

3 http://www.kathimerini.gr/955412/article/oikonomia/epixeirhseis/h-syntriptikh-pleionothta-twn-epixeirhsewn-exei-molis-enan-ypallhloΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ