ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

25/11/2019

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα μέτρα προστασίας παρόχθιων κατοικιών και ενοίκων τους, ρέματος Πέλεκα Ν. Πιερίας

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα μέτρα προστασίας παρόχθιων κατοικιών και ενοίκων τους, ρέματος Πέλεκα Ν. ΠιερίαςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Εσωτερικών

- Υποδομών και Μεταφορών


ΘΕΜΑ: «Μέτρα προστασίας παρόχθιων κατοικιών και ενοίκων τους, ρέματος Πέλεκα Ν. Πιερίας & έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία Ρέματος Πέλεκα»

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Πιερίας μεταξύ 15.11.2017 και 17.11.2017 επιτάχυνε την πρωτοβουλία της Πολιτείας για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Ειδικότερα, στο ονομαζόμενο έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία Ρέματος Πέλεκα» (αρχαίος ποταμός Λεύκος) εκτελέσθηκαν εργασίες απόληψης «δανείων υλικών» από την κοίτη του ρέματος Πέλεκα, δωρεάν και επ’ ωφελεία μάλιστα ετέρου έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της «Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» στο οποίο ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία «Κ/Ξ Γ. ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Το εν λόγω έργο είναι αντιπλημμυρικό́ και αποσκοπεί στη διευθέτηση του ως άνω ρέματος, με σκοπό́ τον περιορισμό́ της γραμμής πλημμύρας στα πρανή́ της κοίτης του, έτσι ώστε να προστατευθούν οι όμοροι οικισμοί, τα αγροκτήματα μέσα από́ τα οποία διέρχεται και βεβαίως και πρωτίστως η ζωή των συνανθρώπων μας που ζουν και εργάζονται εκεί.

Οι επεμβάσεις που προβλέφθηκαν αναλυτικά και με εξαιρετική περιγραφή βήμα-βήμα, ήταν η διαμόρφωση κοίτης και πρανών με χωμάτινη τραπεζοειδή́ διατομή́ και κλίση πρανών 1:1, έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η κοίτη του και να βελτιωθεί η κλίση της και επομένως η ταχύτητα ροής που διαβρώνει το ρέμα και μεταφέρει φερτά́ υλικά́ στην πεδινή́ περιοχή́. Στη συνέχεια, προβλεπόταν η άρση των φερτών υλικών, ώστε να επιτευχθεί υποβιβασμός της στάθμης ροής και περιορισμός της γραμμής πλημμύρας στα διαμορφωμένα πρανή́ της κοίτης του. Τέλος το ρέμα θα οριοθετούνταν, εσωκλείοντας τις γραμμές πλημμύρας.

Αν παρακάμψουμε το με ποια εγκληματική αμέλεια, και υπό ποιες κυβερνήσεις, ποταμοί ζωντανοί επί χιλιετηρίδες κατάντησαν ρέματα, που πλέον με την απρόβλεπτη ορμή και δύναμή τους εκδικούνται το ανθρώπινο είδος και αν παραβλέψουμε -επί του παρόντος- το αν υπήρχε υποχρέωση βάσει της σύμβασης ανάθεσης από την πολιτεία να παραχωρηθούν, και δη δωρεάν, χρήσιμα αδρανή υλικά από την κοίτη του ρέματος στην ανάδοχο κοινοπραξία που κατασκεύασε (ή κατασκευάζει ακόμη) την Περιφερειακή Οδό Κατερίνης, βλέπουμε το έργο της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης να έχει ολοκληρωθεί (ή κατ’ άλλες εκτιμήσεις μόνο κατά το 50% του), ενώ το έργο της Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ρέματος Πέλεκα να παραμένει ανεκτέλεστο, προφανώς αντίθετα προς την «απαραίτητη προϋπόθεση» (σ.σ. sic, ΑΔΑ: Ω6Ε8Η-ΕΜΝ, τελευταίες 4 σειρές της σελίδας 6) της (δωρεάν) παραχώρησης αμμοχάλικου στην κατασκευάστρια άλλου έργου κοινοπραξία, η οποία προηγούμενη και απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η κατασκευή και η ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου στο σύνολό του, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Οριστική́ Μελέτη και τους Περιβαλλοντικούς Όρους, εντός προθεσμίας δύο ετών από την υπογραφή́ της απόφασης, δηλαδή ως την 10.10.2018.

Επειδή επτά (7) κατοικίες, ένα (1) δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου και μια (1) αγροτική αποθήκη της περιοχής «Παράδεισος» του Δημοτικού Διαμερίσματος Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς ήδη από τις καταιγίδες του Νοεμβρίου του έτους 2017, το έδαφος εμπρός και κάτω από αυτά έχει υποχωρήσει από την ορμή του ρέματος, οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι εμπρός από τα σπίτια αυτά έχουν κατακερματισθεί και μερικώς έχουν καταρρεύσει προς την κοίτη του ποταμού, προμηνύοντας την επόμενη κατάρρευση, οσονούπω.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν άμεσα για τη στήριξη του υπεδάφους που δεν έχει ακόμη υποχωρήσει, κάτω από τις επτά (7) κατοικίες, το ένα (1) δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου και την μια (1) αγροτική αποθήκη της περιοχής «Παράδεισος» του Δημοτικού Διαμερίσματος Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης, προκειμένου να μη θρηνήσουμε συμπολίτες μας - θύματα της μη-πρόληψης;
2. Ποιο σχέδιο έχει εκπονήσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίπτωση όπου στην ως άνω περιοχή «Παράδεισος» κινδυνεύσει να υποχωρήσει ή υποχωρήσει το έδαφος και καταρρεύσουν οι επ’ αυτού κατοικίες;
3. Εντέλει και συνολικώς ως σήμερα, τι ποσότητα υλικών (όγκος & βάρος) και ποίων κατηγοριών απολήφθηκαν από την κοίτη του ρέματος Πέλεκα, εντός ποίου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σε πόσες τμηματικές απολήψεις (με την ημεροχρονολογία καθεμίας) και πώς όλα αυτά έχουν καταγραφεί και αποδεικνύονται εγγράφως;
4. Ποια η εκτίμηση της συνήθους (έστω κατά προσέγγιση) χρηματικής αξίας των αποληφθέντων υλικών στην ελεύθερη αγορά του κατασκευαστικού κλάδου;
5. Ποια ή ποιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επόπτευσαν τις άνω απολήψεις, για λογαριασμό του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Ρέματος Πέλεκα»;
6. Εκτός της απόληψης των άνω υλικών που αφορούν στη διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος Πέλεκα, ποια άλλα τμήματα περιλαμβάνει το έργο και ποια η πρόοδος καθενός τμήματος του έργου;
7. Βασίζεται η εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Ρέματος Πέλεκα» αποκλειστικά στην με αριθ. 2654/13.05.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ τεύχος Δ’150/2016) με αντικείμενο την επικύρωση καθορισμού́ οριογραμμών τμήματος ρέματος «Πέλεκα» στην περιοχή́ των Δ. Κατερίνης και Δ. Δίου-Ολύμπου της ΠΕ Πιερίας; Αν όχι, σε ποιες άλλες αποφάσεις καθορισμού́ οριογραμμών τμήματος ρέματος «Πέλεκα» βασίζεται η εκτέλεση του ως άνω έργου;
8. Δεδομένης της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την ΠΕ Πιερίας μεταξύ της 15.11.2017 και της 17.11.2017, χρειάζεται επικαιροποίηση της προγενέστερης, από 13.05.2016 ως άνω απόφασης του Γενικού Γραμματέα;
9. Μπορεί αποτελεσματικά να εκτελεσθεί ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας με καθορισμένη οριογραμμή μόνο τμήματος ή τμημάτων ενός ρέματος;
10. Έχει ενταχθεί το έργο της «Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ρέματος Πέλεκα» σε πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ, υπάρχει Απόφαση Εκτέλεσης του εν λόγω έργου, ποιος ο προϋπολογισμός του και ποια η πηγή χρηματοδότησής του;
11. Ποιος είναι ο ανάδοχος του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Ρέματος Πέλεκα»;
12. Εκτελείται το έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία Ρέματος Πέλεκα» σύμφωνα με την Απόφαση και τους επιμέρους όρους Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ, ΑΔΑ: 7Δ82ΟΡ1Υ-289) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Διαμόρφωση κοίτης και απόληψη υλικών για την αντιπλημμυρική́ προστασία του ρέματος «Πέλεκα», στην περιοχή́ της Δ.Ε. Κατερίνης, Δήμου Κατερίνης και της Δ.Ε. Δίου, Δήμου Δίου - Ολύμπου Π.Ε. Πιερίας / Π.Κ.Μ.»; Αν ναι, ποιο είναι ακριβώς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του άνω έργου, η ημερομηνία έναρξής του και η ημερομηνία περάτωσης και παράδοσής του;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Αυγέρη Θεοδώρα

Γιαννούλης ΧρήστοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ