ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/12/2019

Ερώτηση 24 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την προσμέτρηση της πλασματικής 5ετίας στους παλαιούς ασφαλισμένους εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ

Ερώτηση 24 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την προσμέτρηση της πλασματικής 5ετίας στους παλαιούς ασφαλισμένους εν ενεργεία στελέχη των ΕΔΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
• Εθνικής Άμυνας
• Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Συνταξιοδοτική Νομοθεσία – Προσμέτρηση της πλασματικής 5ετίας στους παλαιούς ασφαλισμένους εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ».

Με το ν. 3883/10 (Α΄ 167), στην παρ. 3 του άρθρου 4, θεσπίσθηκε η υποχρέωση της διοίκησης προς τα στελέχη των ΕΔ, να «παρέχει τη δυνατότητα να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε (5) ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία προσμετράται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία».
Η διάταξη αυτή κατέστη αναγκαία, δεδομένου ότι, με το ν. 3865/2010 και τη ρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος των στελεχών των ΕΔ, προβλέφθηκε, στο άρθρο 20, ως γενική προϋπόθεση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος η συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
Επομένως, με το ν. 3883/10, η 35ετία της σταδιοδρομικής νομοθεσίας επαυξάνεται κατά μία 5ετία, προκειμένου έτσι να αγγίξει το όριο της ασφαλιστικής νομοθεσίας των 40 ετών εργασιακού βίου, καθόσον η έτερη διαζευκτικά προϋπόθεση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, δηλαδή της παραμονής έως το 60ο έτος της ηλικίας στο στράτευμα, εκ των πραγμάτων, δεν είναι εφικτή τόσο λόγω των εν ισχύ σταδιοδρομικών νόμων που εξασφαλίζουν το αξιόμαχο του στρατεύματος, όσο και της «πρόωρης» έναρξης της  εργασιακής σχέσης των στρατιωτικών (στα 18 έτη).
Ωστόσο, παρά τη δημοσίευση του ν.3883/10, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόσθηκε για πολλά χρόνια. Μόλις στις αρχές του 2019, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτης Ρήγας, αναγνωρίζοντας την αδικία που συντελείται όλα αυτά τα χρόνια σε βάρος των στελεχών των ΕΔ, εισήγαγε στη Βουλή πρόταση σχεδίου νόμου για την εφαρμογή της διάταξης του ν. 3883/2010.
 Ως εκ τούτου, μετά την ψήφιση του ν. 4609/19 (Α΄ 67), καθορίσθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 ότι:
«Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους».
Επίσης, εκδόθηκε διευκρινιστική οδηγία (ΥΣ 1931//26-6-19/ΑΝΥΕΘΑ) από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό προκειμένου να ενημερωθούν τα Γενικά Επιτελεία για την εφαρμογή της προσμέτρησης της πλασματικής 5ετίας. Σε αυτή ορίζονταν ότι:
α. Η προσμέτρηση κατά την παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 στο διπλάσιο ή τριπλάσιο ως πλασματικό χρόνο και μέχρι τα πέντε (5) έτη επί του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες τα στελέχη των ΕΔ έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους, λειτουργεί ανεξάρτητα και πέραν του λογιζόμενου ως διπλάσιου χρόνου της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε στις Μονάδες Εκστρατείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007.
β. Η υποχρέωση της εξαγοράς των πλασματικών ετών καθώς και των ετών εκστρατείας ανακύπτει για τα στελέχη με ημερομηνία κατάταξης από 1-10-1990, ενώ για τα στελέχη με ημερομηνία κατάταξης έως την 30.9.1990 δεν προκύπτει η υποχρέωση αντίστοιχης καταβολής.
 Πρόσφατα, με την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επανέρχεται στα ζητήματα εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 11 ν. 4609/2019, που ήδη είχαν διευκρινιστεί με την ανωτέρω οδηγία και θέτει εκ νέου ερωτήματα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το υπ’αρ.πρωτ. Φ.846/18/59906/Σ.16031 έγγραφο, ζητώντας παράλληλα οδηγίες- κατευθύνσεις αναφορικά με την προσμέτρηση της πλασματικής υπηρεσίας, τη δυνατότητα χορήγησης δικαιώματος σε παλαιούς ασφαλισμένους που έχουν διοριστεί έως την 30-9-1990, το χρονικό περιορισμό για το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας .
Επειδή, δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται εις το διηνεκές η αμήχανη στάση της Ελληνικής πολιτείας απέναντι σε υπαρκτό, βεβαιωμένο και ώριμο πρόβλημα που αναφέρεται σε σημαντικό αριθμό στελεχών,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Προτίθενται να εφαρμόσουν τη διάταξη του νόμου 4609/19 για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ, χωρίς κανέναν περιορισμό, ώστε να δοθεί οριστική λύση στην εκκρεμότητα που χρονίζει από το 2010 για τα προς αποστρατεία στελέχη, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει αδιαμφισβήτητα, αυτά έχουν χαμηλό συνταξιοδοτικό ποσοστό αναπλήρωσης.
2. Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να υπερκεραστούν γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια που καθυστερούν και αναβάλλουν την γενικευμένη εφαρμογή του νόμου;
3. Εάν όχι, με ποιον τρόπο προτίθενται να αποκαταστήσουν την αρχή της ισότητας έναντι των νόμων για όλες τις κατηγορίες των συνταξιοδοτούμενων – απόστρατων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Δρίτσας Θοδωρής

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης – Αλέξανδρος –Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βίτσας Δημήτριος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσης

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ