ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/12/2019

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον κίνδυνο απένταξης του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Νοσοκομείου Καβάλας

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον κίνδυνο απένταξης του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Νοσοκομείου ΚαβάλαςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Κίνδυνος απένταξης του έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας»

Στις 29/5/2018 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανήρτησε δημόσια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη- Άξονας Προτεραιότητας 10». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» με συνολικό προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ.
Στις 5/6/2019 εντάχθηκε στην ανωτέρω πράξη, με αποφάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ, ΕΤΠΑ και ΤΑ το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, έπειτα από εγκρίσεις σκοπιμότητας που έλαβε, βάσει αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι ύψους 2.460.439,56 ευρώ και αφορά:
-Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
-Προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικών επαφών στα κουφώματα του νοσοκομείου για την απενεργοποίηση των fan coils όταν τα παράθυρα είναι σε ανοικτή θέση
-Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος BMS σε συστήματα ενεργειακής διαχείρισης BEMS
-Αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες LED
-Υποκατάσταση καυσίμου diesel με πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG
-Επεμβάσεις ανάκτησης θερμότητας στον υδρόψυκτο ψύκτη
Να σημειωθεί, ότι από τις παραπάνω παρεμβάσεις υπολογίζεται ότι το νοσοκομείο Καβάλας θα έχει όφελος ανά χρόνο της τάξης των 386.766,08 ευρώ ανά έτος, ενώ η συνολική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 υπολογίζεται στους 422,65 tn CO2 ανά χρόνο.
Τα παραπάνω τελούν υπό αναμονή εξαιτίας της από 1/11/2019 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και της από 14/11/2019 εγκυκλίου της ίδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, που θεωρεί ότι δεν εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο της «Προμήθειας και Εγκατάστασης», αλλά αποτελεί δημόσιο έργο και ως τέτοιο πρέπει να δημοπρατηθεί (πρέπει, δηλαδή, να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4412/2016 και να χαρακτηριστεί ως δημόσιο έργο).
Τούτο όμως αντίκειται στη νομολογία ευρωπαϊκών και εθνικών Δικαστηρίων (χαρακτηριστικά ΕΑ ΣτΕ 201/2012, ΕΑ ΣτΕ 77/2010, ΕΑ ΣτΕ 358/2014). Εξάλλου, ο ορισμός μιας δημόσιας σύμβασης ως σύμβασης έργου, προμηθειών και υπηρεσιών δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό της ίδιας της σύμβασης με βάση την εθνική νομοθεσία, ακριβώς διότι ανάγεται στο ενωσιακό δίκαιο (ΔΕΚ Απόφαση C-348/10, σκ. 40, ΔΕΚ C-382/05 σκ.31 Επιτροπή κατά Ιταλίας, C- 196/08 σκ. 38 Acosel). Τούτων δοθέντων, η απόφαση του Υπουργείου χαρακτηρίζει λανθασμένα ως «έργα» τις παρεμβάσεις του Νοσοκομείου Καβάλας.
Αν οι υπηρεσίες του Υπουργείου επιμείνουν στην απόφαση αυτή, κινδυνεύει το έργο αναβάθμισης να ακυρωθεί από την Ε.Ε. και να επιβληθούν κυρώσεις στη χώρα. Επιπλέον αν χαρακτηρισθεί η ενεργειακή παρέμβαση ‘έργο’, τότε αυτό θα πρέπει να το διαχειρισθεί η Τεχνική Υπηρεσία της περιφέρειας ΑΜΘ και όχι το Νοσοκομείο Καβάλας, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική καθυστέρηση θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση του έργου, δεδομένου ότι λήγει το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Να σημειωθεί, ότι η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων κατά 30-40%, διότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα επίσημα τιμολόγια του κράτους. Εξάλλου, αν χαρακτηριστεί ως «έργο» θα πρέπει να προηγηθεί η εκπόνηση μελετών που θα χρειαστούν τουλάχιστον 8 εώς 10 μήνες και ενδέχεται να κοστίσουν, το λιγότερο, ένα εκατομμύριο.
Επειδή, η ολοκλήρωση του έργου θα βελτιώσει αντικειμενικά την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση του Νοσοκομείου Καβάλας, θα βελτιώσει σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, θα μειώσει τους εκπεμπόμενους ρύπους, θα εξοικονομήσει πρωτογενή ενέργεια 20,8% σε σχέση με την ξεχωριστή παραγωγή ενέργειας από τη ΔΕΗ και τους λέβητες του Νοσοκομείου,
Επειδή, τα ίδια έργα έχουν υλοποιηθεί τόσο στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όσο και στο Μαμάτσειο Κοζάνης και στο Μποσδάκειο Πτολεμαΐδας ως «Προμήθεια και Εγκατάσταση»,
Επειδή ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας έχει διατυπώσει την σύμφωνη γνώμη υλοποίησης των Πράξεων που αφορούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο ΓΝ Σερρών και στο ΑΝΘ Θεαγένειο, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Τεχνικά Δελτία Πράξης/ΟΠΣ: 5041850 και 5041453 αντίστοιχα στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, στο πλαίσιο των οποίων οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν ως «Προμήθεια και Εγκατάσταση»
Επειδή, σε περίπτωση χαρακτηρισμού ως «έργο» και όχι ως «Προμήθεια και Εγκατάσταση» θα τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση και η υλοποίηση του, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο τέλος του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθενται να εξεταστεί άμεσα η υπαγωγή της πρότασης στο θεσμικό πλαίσιο «Προμήθειας και Εγκατάστασης» ώστε να δημοπρατηθούν οι επιμέρους υποπροτάσεις ως τέτοιες;
2. Προτίθενται να ανακληθεί η με αριθμ. πρωτ. Α3β/Γ.Π.οικ. 76983/01-11-2019 καθώς επίσης και η με αριθ. πρωτ. Α3α,β/ΓΠ οικ. 80176/14.11.2019 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος απένταξης του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αμανατίδης Ιωάννης

Γκαρά Αναστασία

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ