ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

17/02/2020

Επίκαιρη ερώτηση του Π. Σκουρλέτη με θέμα τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α

Επίκαιρη ερώτηση του Π. Σκουρλέτη με θέμα τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.ΑΕπίκαιρη Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν. 4555/2018(«Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),προβλέφθηκε η δημιουργία Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. (Α.Υ.Ε. ΟΤΑ) και δρομολογήθηκε η μεταρρύθμιση βασικών πτυχών του συστήματος οργάνωσης και διεξαγωγής της κρατικής εποπτείας επί των Ο.Τ.Α και των νομικών προσώπων τους, σύμφωνα με ρητή συνταγματική επιταγή (άρθρο 102 παρ. 4 του Σ.), με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου λυσιτελούς, έγκαιρου και αποτελεσματικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεών τους, χωρίς να θίγεται η διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Βασική επιλογή του προγράμματος ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ήταν η απεμπλοκή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από την εποπτεία των Ο.Τ.Α, με την ίδρυση επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών – στην έδρα κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά ανεξάρτητων από αυτές – ως αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, με βασική αποστολή την άσκηση ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών. Προϊστάμενος των ανεξάρτητων αυτών υπηρεσιών είναι πλέον ο Επόπτης Ο.Τ.Α. και όχι ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος είναι αυξημένων προσόντων και επιλέγεται με διαφανή αξιοκρατική διαδικασία, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων του ΑΣΕΠ, ενώ υποστηρίζεται στο έργο του από ειδικό και εξειδικευμένο Τμήμα Νομικών Συμβούλων, παράμετροι που εγγυώνται την ποιοτική αναβάθμιση του ελέγχου νομιμότητας (κατά τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται ότι η κρατική εποπτεία δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο σκοπιμότητας), με όρους επιστημονικής επάρκειας, ταχύτητας και αποτελεσματικότητας. Σημαντική δε, καινοτομία αποτελεί ο συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους μέσω της Επιτροπής Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α. Με την υπ΄ αρ. 27/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκαν διευκρινίσεις για το σύντομο μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ, καθώς και για τα όρια του υποχρεωτικού και του αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας υπό το νέο καθεστώς.
Επειδή, αν και έχει συντελεστεί εδώ και πολλούς μήνες η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠΕΣ, έχει δε προχωρήσει η διαδικασία επιλογής των Εποπτών από το ΑΣΕΠ, παραμένει άγνωστο, μέχρι σήμερα, το χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, μέχρι σήμερα, για την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και για ποιους λόγους καθυστερεί αυτή;
Ο ερωτών βουλευτής
Σκουρλέτης Παναγιώτης(Πάνος)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ