ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/03/2020

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για την Ευρωπαϊκή ΕισαγγελίαΟι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην EPPO για υποθέσεις παραβίασης του δικαίου της Ένωσης

Στα 18,6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της αρχής – Θα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της σε θέματα έρευνας και δίωξης

Η Συνθήκη της ΕΕ υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να προστατεύουν αποτελεσματικά τα οικονομικά συμφέροντά της – Η OLAF διερευνά περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς στα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στην EPPO

Δημ. Παπαδημούλης: Η οικονομική απάτη και το διασυνοριακό έγκλημα κοστίζουν δεκάδες δισ. ευρώ ετησίως στην ΕΕ

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια του Αρμόδιου Επιτρόπου της για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με το ρόλο και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καθώς και τη συνεργασία της με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Ο Επίτροπος επιβεβαιώνει ότι η σύσταση της EPPO θα ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος, και σημειώνει πως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της έχει οριστεί στα 18,6 εκατ. ευρώ κατά τον κανονικό ρυθμό λειτουργίας της, και αναμένεται να επιτευχθεί το 2023. Ο κανονισμός λειτουργίας της επιτρέπει "να θεσπίζει δικούς της κανόνες σχετικά με τη συνεργασία με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος”, ενώ ευρωπαϊκή οδηγία του 2019 "προβλέπει ότι οι καταγγέλλοντες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην EPPO για να καταγγείλουν υποθέσεις παραβίασης του δικαίου της Ένωσης ή για να παράσχουν σχετικές πληροφορίες". Σύμφωνα με την Κομισιόν, προβλέπεται επιπλέον "η EPPO να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της σε θέματα έρευνας και δίωξης".

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τα μέτρα που θα λάβει η Κομισιόν ώστε "να εξασφαλιστεί η συνεργασία της με χώρες που είχαν αρνηθεί αρχικά να συνεργαστούν με την EPPO, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στην ΕΕ", όπως Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία, ο Επίτροπος Ρέιντερς τονίζει ότι "ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 παρέχει μια βάση για τη συνεργασία μεταξύ της EPPO και των μη συμμετεχόντων κρατών μελών", ενώ σημειώνει πως "η Μάλτα και οι Κάτω Χώρες προσχώρησαν στην EPPO τον Αύγουστο του 2018, ενώ και η Σουηδία εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της".

Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι "το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την Ένωση και όλα τα κράτη μέλη να προστατεύουν αποτελεσματικά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης", και επισημαίνει πως "η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα συνεχίσει να διερευνά περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ στα κράτη μέλη τα οποία επί του παρόντος δεν συμμετέχουν στην EPPO".

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis

Θέμα: Λειτουργία και στόχοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Επίτροπος Βιέρα Γιούροβα, αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, επισήμανε ότι ως το τέλος του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Η διαδικασία προχωρά με τον προ ημερών διορισμό της Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεσι στην κεφαλή της EPPO και με επταετή θητεία.

Σε σχετική ερώτησή μου -ήδη από τα τέλη του 2017- για το πεδίο εντολής της EPPΟ όσον αφορά στην πάταξη του οικονομικού εγκλήματος και της διασυνοριακής απάτης στην ΕΕ που κοστίζουν δεκάδες δισ. ευρώ ετησίως, η Επίτροπος Γιούροβα απαντούσε ότι στον εσωτερικό κανονισμό της Εισαγγελίας “ενδέχεται να περιλαμβάνονται κανόνες για τη συνεργασία με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος”.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

1 Τι κατευθύνσεις δίνει, όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της EPPO, και ειδικότερα αναφορικά με τη συνεργασία της με τους whistleblowers;

2 Δεδομένου ότι Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Μάλτα και Ολλανδία είχαν αρνηθεί αρχικά να συνεργαστούν με την EPPO, με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα εξασφαλιστεί η συνεργασία, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στην ΕΕ;

3 Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού της EPPO και σε ποιες προτεραιότητες θα κατανεμηθεί;

 

Απάντηση του κυρίου Reynders εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3.3.2020)


Η οργάνωση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση της σύστασης, θα διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό της [άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939]. Ο εν λόγω κανονισμός επιτρέπει επίσης στην EPPO να θεσπίζει δικούς της κανόνες σχετικά με τη συνεργασία με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης προβλέπει επίσης ότι οι καταγγέλλοντες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην EPPO για να καταγγείλουν υποθέσεις παραβίασης του δικαίου της Ένωσης ή για να παράσχουν σχετικές πληροφορίες.

Η Μάλτα και οι Κάτω Χώρες προσχώρησαν στην EPPO τον Αύγουστο του 2018, ενώ και η Σουηδία εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της. Όσον αφορά τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 παρέχει μια βάση για τη συνεργασία μεταξύ της EPPO και των μη συμμετεχόντων κρατών μελών. Επιπλέον, το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την Ένωση και όλα τα κράτη μέλη να προστατεύουν αποτελεσματικά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα συνεχίσει να διερευνά περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ στα κράτη μέλη τα οποία επί του παρόντος δεν συμμετέχουν στην EPPO.

Το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει τον ιδρυτικό κανονισμό προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 18,6 εκατομμυρίων ευρώ κατά τον κανονικό ρυθμό λειτουργίας της EPPO, ο οποίος αναμένεται να επιτευχθεί το 2023. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η EPPO να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της σε θέματα έρευνας και δίωξης.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ