ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/04/2020

Κ. Μάλαμα - Κ. Νοτοπούλου: «Άμεσα μέτρα και επόμενη ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό και την Χαλκιδική»

Κ. Μάλαμα - Κ. Νοτοπούλου: «Άμεσα μέτρα και επόμενη ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό και την Χαλκιδική»ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Τουρισμού
- Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Οικονομικών
- Υποδομών και Μεταφορών
- Εσωτερικών

Θέμα: «Άμεσα μέτρα και επόμενη ημέρα για τον ελληνικό τουρισμό και την Χαλκιδική»
Ο Τουρισμός είναι ο κλάδος που πλήττεται οικονομικά από την κρίση του κορωνοϊού παγκοσμίως. Η απαγόρευση μετακινήσεων και ταξιδιών στο εξωτερικό αναμένεται να οδη-γήσει σε κατάρρευση όλο το σύστημα του παγκοσμίου τουρισμού. Ταυτόχρονα, αναμένεται να πληγεί άμεσα κι η “κουλτούρα τουρισμού”, όπως τουλάχιστον αυτή είχε αναπτυχθεί στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η χώρα μας είναι πολλαπλώς ε-κτεθειμένη σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις. Ήδη η επερχόμενη τουριστική σεζόν αναμένεται σχεδόν μηδενική σε επίπεδο εσόδων, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουλίου, με ό,τι αυτό συ-νεπάγεται για τους σχεδόν ένα εκατομμύριο άμεσα ή έμμεσα εξαρτώμενους από την τουρι-στική οικονομία, αλλά και για το συνολικό ΑΕΠ της χώρας, το οποίο μοιραία θα βυθιστεί, με ανυπολόγιστη συνεπακόλουθη ύφεση. Στη Χαλκιδική η πορεία αναμένεται αντίστοιχα δύ-σκολη, σε ένα Νομό όπου το 85% της οικονομίας συνδέεται με τον τουρισμό.
Σε αυτό το αρνητικό τοπίο, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει αφενός άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων στον τουριστικό κλάδο κι αφετέρου, με το πέ-ρας της υγειονομικής κρίσης, να στηρίξει επιθετικά ένα αναπτυξιακό τουριστικό μοντέλο, ώστε άμεσα να επανεκκινηθεί η τουριστική δραστηριότητα στη χώρα μας. Ιδιαίτερα στη Χαλκιδική οφείλει να διαμορφώσει ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο προκειμένου να σώσει την τοπική οικονομία.
Ως άμεσα μέτρα ορίζονται οι παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης και φορολογικής ελάφρυνσης όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, όσων εργάζονται στον κλάδο του τουρισμού αλλά κι όσων δραστηριοποιούνται σε όμορους επιχειρηματικούς κλάδους που συμπαρασύρονται από την τουριστική κατάρρευση στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ως διαρ-θρωτικά μέτρα θα πρέπει να εξεταστούν παρεμβάσεις δημιουργίας ενός νέου τουριστικού μοντέλου λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Χαλκιδικής, το οποίο θα ε-πιτρέψει την όσο τον δυνατόν γρηγορότερη ανάκαμψη της τουριστικής οικονομίας της στην περιοχή μας.
Επειδή οι εργαζόμενοι κι οι επιχειρήσεις του τουρισμού πλήττονται ήδη καίρια από την κρίση του κορωνοϊού.
Επειδή η επόμενη ημέρα για τον τουρισμό παγκοσμίως θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και τις επιπτώσεις θα τις αντιμετωπίσουν οι πολίτες σε τοπικό επίπεδο.
Επειδή η Χαλκιδική είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός νομός.
Επειδή ενδεχόμενη κατάρρευση του τουριστικού κλάδου στην Χαλκιδική θα συμπαρασύρει όλη την τοπική οικονομία σε ύφεση.
Επειδή χιλιάδες κάτοικοι της Χαλκιδικής που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού έμειναν εκτός των μέτρων προστασίας της κυβέρνησης και άρα αντιμετωπίζουν σο-βαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
1. Θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, ώστε ο ελληνικός τουρισμός να καταστεί ανταγωνιστικός μετά την κρίση;
2. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβουν χώρα σε σχέση με την ενίσχυση των επι-χειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα; Θα υπάρξει μέριμνα ώστε να προ-στατευτούν οι επαγγελματίες του τουρισμού από χρέη σε τράπεζες, με ρυθμίσεις των δανείων τους σε βάθος χρόνου;
3. Υπάρχει σχέδιο άμεσης τουριστικής προβολής της Χαλκιδικής, μετά από την λήξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας και ταξιδιών προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα; Τι κονδύλι θα διαθέσει ο ΕΟΤ για την προβολή της περιοχής;
4. Υπάρχει σχέδιο αναπλήρωσης των διαρθρωτικών κενών που θα προκύψουν από την κατάρρευση τουριστικών κι αεροπορικών κολοσσών, ώστε να μην πληγεί ανεπανόρθωτα ο ελληνικός τουρισμός;
5. Υπάρχει η πολιτική βούληση να ολοκληρωθούν κρίσιμα έργα υποδομών για τη Χαλκιδική, όπως οι οδικοί άξονες κι οι θαλάσσιες υποδομές της, ώστε να αποτελέσει ελκυστικό προορισμό;
6. Πώς θα στηριχθούν οι μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται στην περιοχή της Χαλκιδικής αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια για την υπαγωγή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κυβέρνησης γιατί είναι μικρές οικογενειακές επιχει-ρήσεις;
7. Προτίθενται να επιταχύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τουριστικές επενδύσεις κατά προ-τεραιότητα;
8. Προτίθενται να προβούν σε απόδοση επιπλέον οικονομικών πόρων στους ΟΤΑ των κατεξοχήν τουριστικών περιοχών, όπως η Χαλκιδική, για τη στή-ριξή τους;

Οι ερωτώσες βουλευτές

Μάλαμα Κυριακή

Νοτοπούλου ΚατερίναΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ