ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/04/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη λήψη μέτρων στήριξης για τους ωρομίσθιους καθηγητές και συμβούλους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη λήψη μέτρων στήριξης για τους ωρομίσθιους καθηγητές και συμβούλους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας



Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας κατέθεσαν 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τη λήψη μέτρων στήριξης για τους ωρομίσθιους καθηγητές και συμβούλους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως οι ωρομίσθιοι καθηγητές και σύμβουλοι που εργάζονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς δεν έχουν υπαχθεί σε κανένα μέτρο από αυτά που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων. Αν και εργάζονταν από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, μέχρι σήμερα δεν τους έχουν καταβληθεί οι δεδουλευμένες αποδοχές και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων και Ωρομίσθιων Καθηγητών στα ΣΔΕ, υπάρχει προφορική ενημέρωση απ` το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αρμόδιου φορέα για την επεξεργασία των πληρωμών, ότι οι εργαζόμενοι με ασφάλιση Ι.Κ.Α. θα λάβουν μια πρώτη δόση των οφειλόμενων μέσα στον Απρίλιο, αλλά καμία επίσημη δέσμευση.

Σε αυτή τη ζοφερή υγειονομική αλλά και οικονομική συγκυρία, οι ωρομίσθιοι καθηγητές και οι σύμβουλοι των ΣΔΕ βιώνουν και την απόλυτη αβεβαιότητα για την τύχη των αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών τους για την περίοδο που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ήδη από τις αρχές Μαρτίου, ενώ η δυνατότητα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 € δεν αφορά όλους τους ωρομίσθιους στα ΣΔΕ. Και τούτο γιατί σύμφωνα με γραπτό μήνυμα της Ομάδας Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που έχει σταλεί στα σχολεία, μπορούν να το διεκδικήσουν μόνον εκείνοι που είναι αυτοαπασχολούμενοι και έχουν δηλώσει κάποιον από τους προβλεπόμενους Κ.Α.Δ

Επειδή είναι πολύ πιθανό οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι και οι σύμβουλοι στα ΣΔΕ να μη λάβουν καμία αμοιβή ή αποζημίωση για το διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά και τούτο θα έχει τραγικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα δε για εκείνους που έχουν τα ΣΔΕ ως αποκλειστική απασχόληση, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους υπουργούς τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε:

- Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον Νοέμβριο του 2019 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020.

- Να καταβληθούν οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές για όλο το διάστημα που τελούν τα ΣΔΕ σε «απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας», με δεδομένο ότι η μη παροχή εργασίας εκ μέρους τους δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα ούτε οφείλεται σε παράγοντα που μπορούσαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να καλυφθεί δημοσιονομικά.

- Να εξασφαλιστεί ότι όλες οι χαμένες διδακτικές ώρες θα αναπληρωθούν όταν ανοίξουν τα σχολεία ή αν είναι εφικτή μόνο η μερική αναπλήρωση.

- Να επεκταθεί με νομοθετική ρύθμιση το δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και στους ωρομίσθιους εργαζόμενους των ΣΔΕ ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα (Ι.Κ.Α. ή αυτοαπασχολούμενοι).

 

Επισυνάπτεται η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Οικονομικών
• Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Μέτρα στήριξης για τους ωρομίσθιους καθηγητές και συμβούλους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Οι ωρομίσθιοι καθηγητές και σύμβουλοι που εργάζονται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς δεν έχουν υπαχθεί σε κανένα μέτρο από αυτά που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων.
Αν και εργάζονταν από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, μέχρι σήμερα δεν τους έχουν καταβληθεί οι δεδουλευμένες αποδοχές και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων και Ωρομίσθιων Καθηγητών στα ΣΔΕ, υπάρχει προφορική ενημέρωση απ’ το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αρμόδιου φορέα για την επεξεργασία των πληρωμών, ότι οι εργαζόμενοι με ασφάλιση Ι.Κ.Α. θα λάβουν μια πρώτη δόση των οφειλόμενων μέσα στον Απρίλιο, αλλά καμία επίσημη δέσμευση. Ακόμη κι αν αυτό επαληθευθεί, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκονται όσοι καθηγητές και σύμβουλοι απασχολούνται αποκλειστικά σε ΣΔΕ και οι οποίοι θα λάβουν με τόσο μεγάλη καθυστέρηση ένα μόνο μέρος των δεδουλευμένων τους σε περίοδο κρίσης.
Σε αυτή τη ζοφερή υγειονομική αλλά και οικονομική συγκυρία, οι ωρομίσθιοι καθηγητές και οι σύμβουλοι των ΣΔΕ βιώνουν και την απόλυτη αβεβαιότητα για την τύχη των αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών τους για την περίοδο που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ήδη από τις αρχές Μαρτίου. Για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στα σχολεία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και τις εκπαιδευτικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ., έχει εξασφαλιστεί η καταβολή αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών για την περίοδο αυτή, όχι όμως και για τους απασχολούμενους στα ΣΔΕ. Είναι προφανές ότι η αδυναμία να εργασθούν δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά προκλήθηκε από ένα αιφνίδιο γεγονός, όπως η πανδημία.
Τέλος και η δυνατότητα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 €, όπως αναφέρει ο Σύλλογος στην παραπάνω ανοιχτή επιστολή του, δεν αφορά όλους τους ωρομίσθιους στα ΣΔΕ. Και τούτο γιατί σύμφωνα με γραπτό μήνυμα της Ομάδας Έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που έχει σταλεί στα σχολεία, μπορούν να το διεκδικήσουν μόνον εκείνοι που είναι αυτοαπασχολούμενοι και έχουν δηλώσει κάποιον από τους προβλεπόμενους Κ.Α.Δ. Για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «συνδέονται με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με σύμβαση μίσθωσης έργου… χωρίς αναγνώριση ότι παρέχουν εξαρτημένη εργασία». Δυστυχώς το προηγούμενο καθεστώς της σύναψης συμβάσεων έργου για την παροχή μιας κατεξοχήν εξαρτημένης εργασίας, εκτός από τα προβλήματα που εγείρει σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα, συνιστά και απαράδεκτη διακριτική μεταχείριση μεταξύ συναδέλφων, που κάνουν την ίδια δουλειά.
Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι είναι πολύ πιθανό οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι και οι σύμβουλοι στα ΣΔΕ να μη λάβουν καμία αμοιβή ή αποζημίωση για το διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά και τούτο θα έχει τραγικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα δε για εκείνους που έχουν τα ΣΔΕ ως αποκλειστική απασχόληση.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε:
- Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον Νοέμβριο του 2019 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020.
- Να καταβληθούν οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές για όλο το διάστημα που τελούν τα ΣΔΕ σε «απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας», με δεδομένο ότι η μη παροχή εργασίας εκ μέρους τους δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα ούτε οφείλεται σε παράγοντα που μπορούσαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να καλυφθεί δημοσιονομικά.
- Να εξασφαλιστεί ότι όλες οι χαμένες διδακτικές ώρες θα αναπληρωθούν όταν ανοίξουν τα σχολεία ή αν είναι εφικτή μόνο η μερική αναπλήρωση.
- Να επεκταθεί με νομοθετική ρύθμιση το δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και στους ωρομίσθιους εργαζόμενους των ΣΔΕ ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα (Ι.Κ.Α. ή αυτοαπασχολούμενοι).

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιαννούλης Χρήστος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη- Ελένη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Ιωάννης
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Λάππας Σπυρίδωνας
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία- Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

 



Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ