ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/04/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την ένταξη εργαζομένων στο Λιμένα Πειραιά σε Βαρέα & Ανθυγιεινά

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την ένταξη εργαζομένων στο Λιμένα Πειραιά σε Βαρέα & ΑνθυγιεινάΕρώτηση κατέθεσαν 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Θοδωρή Δρίτσα, βουλευτή Α` Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργού, με θέμα την ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς.


Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε παρελθόντα χρόνο πριν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η Γενική Γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αβάσιμα και αναρμοδίως, με έγγραφό της χαρακτήρισε τις εγκαταστάσεις διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά ως «λιμενικές εγκαταστάσεις» με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην ενταχθούν στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Οι βουλευτές τονίζουν πως την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε σειρά ενεργειών και μάλιστα με την Εγκύκλιο 46/2018 του ΕΦΚΑ (Δ/νση Ασφάλισης) ορίστηκε ότι ο ισχύον πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα έχει εφαρμογή και για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στις εγκαταστάσεις στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν πως οι εργοδοτικές εταιρείες μέσω του ΣΕΒ προσέφυγαν στο ΣΤΕ και δεν εφάρμοσαν την ανωτέρω εγκύκλιο και επιπλέον με την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης και της νέας Διοίκησης ΕΦΚΑ οι εργοδότες συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της συγκεκριμένης εγκυκλίου και ταυτόχρονα ο ΕΦΚΑ δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες που να υποχρεώνει τους εργοδότες να καταχωρούν τους εργαζόμενους με ειδικότητα εργατοτεχνίτη στα ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αδικούνται και παράλληλα ο ΕΦΚΑ να λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων του.

Οι βουλευτές ρωτούν μεταξύ άλλων τον υπουργό Εργασίας:

-Προτίθεται να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ και την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζόμενων με τη μετατροπή των σχετικών εγγραφών στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ) από Μικτά ΤΕΑΜ σε Βαρέα ΤΕΑΜ;

-Ποια θα είναι η θέση του Ελληνικού Δημοσίου για το θέμα ενώπιον του Σ.Τ.Ε που θα εκδικάσει την προσφυγή του Σ.Ε.Β;

 

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Οικονομικών
Θέμα: «Ασφάλιση εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς»

Σύμφωνα με την υπ`αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», η οποία εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 και τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2012, καταρτίστηκε ο νέος πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε). Στον πίνακα , που ισχύει μέχρι σήμερα, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των λιμενικών χώρων, εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών εντάσσεται στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Επίσης , το απασχολούμενο προσωπικό στον συγκεκριμένο χώρο υπαγόταν εξ’ αρχής στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε. ανάλογα με το χώρο εργασίας και την ειδικότητά τους ή ανάλογα με την ειδικότητά τους ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις ή το χώρο που εργάζονται (σχετική η υπ` αριθ. 27/2012 Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 
Σε παρελθόντα χρόνο πριν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η Γενική Γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αβάσιμα και αναρμοδίως, με έγγραφό της χαρακτήρισε τις εγκαταστάσεις διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά ως «λιμενικές εγκαταστάσεις» με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην ενταχθούν στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
Την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ , διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ.  3113.10-12/55573/18/20-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο ανέφερε ότι, σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ καθώς και του τοπογραφικού διαγράμματος του Παραρτήματος που προσαρτάται σε αυτήν, η Χερσαία Λιμενική Ζώνη του λιμένα Πειραιά περιλαμβάνει, εκτός από τον προβλήτα Ι και τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ .
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το υπ` αριθ. Φ.10141/οικ.36181/937/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζεται ότι, καθώς οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν και αυτοί τμήματα του Εμπορικού λιμένα Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιάγραμμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της Σύμβασης Παραχώρησης, οι διατάξεις της περίπτωσης 41 εδάφιο Α` του ισχύοντος Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα έχουν εφαρμογή και για το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην υπαλλήλων γραφείων, φυλάκων και επιστατών) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά, καθώς βρίσκονται εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και αποτελούν τμήματα του Εμπορικού λιμένα Πειραιά.

Με την Εγκύκλιο 46/2018 του ΕΦΚΑ (Δ/νση Ασφάλισης) ορίστηκε  ότι ο ισχύον πίνακας θα έχει εφαρμογή και για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στις εγκαταστάσεις στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά. Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών ΕΦΚΑ, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω και την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση του απασχολούμενου προσωπικού στους ανωτέρω προβλήτες, ενημερώνοντας τους εργοδότες που απασχολούν το προσωπικό.
Οι εργοδοτικές εταιρείες μέσω του ΣΕΒ προσέφυγαν στο ΣΤΕ, δεν εφάρμοσαν την ανωτέρω εγκύκλιο, συνεχίζοντας να καταθέτουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ) και να καταχωρούν την συγκεκριμένη κατηγορία εργαζόμενων στην κατηγορία μικτών ΤΕΑΜ αντί βαρέων ΤΕΑΜ.
Το γεγονός αυτό που εκτός από τις βλαπτικές συνέπειες στους εργαζόμενους, έχει βλαπτικές συνέπειες και στα έσοδα του ΕΦΚΑ, οδήγησε την τότε Διοίκηση του ΕΦΚΑ να διατάξει την διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων και την ασφαλιστική τακτοποίηση των συγκεκριμένων κατηγοριών. Με την μετατροπή της ασφάλισης από ΜΙΚΤΑ σε ΒΑΡΕΑ εκδόθηκαν και μια σειρά καταλογιστέων πράξεων αρχόμενες από τον Αύγουστο του 2018.
Με την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης και της νέας Διοίκησης ΕΦΚΑ οι εργοδότες συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της συγκεκριμένης εγκυκλίου και ταυτόχρονα ο ΕΦΚΑ δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες που να υποχρεώνει τους εργοδότες να καταχωρούν τους εργαζόμενους με ειδικότητα εργατοτεχνίτη στα ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΜ, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αδικούνται και παράλληλα ο ΕΦΚΑ να λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων του.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Προτίθενται να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ και την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζόμενων με τη μετατροπή των σχετικών εγγραφών στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ) από Μικτά ΤΕΑΜ σε Βαρέα ΤΕΑΜ;
2. Θα τροποποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ ώστε με την καταχώρηση του Κ.Α.Δ και του κωδικού Ειδικότητας, να αποτυπώνεται το πακέτο κάλυψης των Βαρέων ΤΕΑΜ, αντί των Μικτών ΤΕΑΜ;
3. Με ποιο τρόπο θα υποχρεώσουν τους εργοδότες για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της εγκυκλίου 46/2018 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ;
4. Ποια θα είναι η θέση του Ελληνικού Δημοσίου για το θέμα ενώπιον του Σ.Τ.Ε που θα εκδικάσει την προσφυγή του Σ.Ε.Β;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Δρίτσας Θοδωρής

Αλεξιάδης Τρύφων
Αχτσιόγλου Έφη
Κασιμάτη Νίνα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Τσακαλώτος ΕυκλείδηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ