ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/05/2020

Ερώτηση 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα της τις εκκρεμότητες της εφαρμογής της νέας διάταξης περίεκκαθάρισης των οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των εργατών γης.

Ερώτηση 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα της τις εκκρεμότητες της εφαρμογής της νέας διάταξης περίεκκαθάρισης των οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των εργατών γης.ρώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας κατέθεσαν 38 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της κ. Μπέττυς Σκούφα με θέμα της τις εκκρεμότητες της εφαρμογής της νέας διάταξης περί εκκαθάρισης των οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των εργατών γης.

Οι βουλευτές τοίζουν πως από την καθυστέρηση της Κυβέρνησής για τις περιόδους ασφάλισης των ετών 2017, 2018 και 2019, χιλιάδες ασφαλισμένοι εργάτες γης δεν μπορούν να αποδείξουν την ασφαλιστική τους ικανότητα και συνέχεια, πολλοί δε άλλοι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τις εισφορές τους προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Ρωτούν τον αρμόδιο υπουργό:

1. Έχει εκκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης των οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των εργατών γης σύμφωνα με το νέο άρθρο 38 του ν. 4670/2020;

2. Αν ναι, πόσες συντάξεις που περιέχουν συνυπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών εξ εργοσήμων έχουν απονεμηθεί και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης;

3. Αν όχι, τότε για ποιους λόγους;

4. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί κάποια από τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν. 4670/2020;

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Εκκρεμότητες εφαρμογής της νέας διάταξης περί εκκαθάρισης των οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των εργατών γης [άρθρο 42 του ν. 4387/2016 (Α’85) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του ν. 4670/2020 (Α’43)]»


Με το άρθρο 38 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’43) αντικαταστάθηκε το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’85) λόγω της -κατά την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4670/2020- μη ενεργοποίησης των διατάξεων του αρχικού άρθρου 42 του v. 4387/2016 σε συνδυασμό με την κατάργηση, βάσει του άρθρου 40 του τελευταίου, των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του v. 2458/1997 ασφαλιστικών κατηγοριών, η οποία «στέρησε στην συγκεκριμένη κατηγορία των ασφαλισμένων εργατών γης, καθ` όλο το διάστημα ισχύος των διατάξεων του v. 4387/2016, τη δυνατότητα υπολογισμού και αναγνώρισης του ασφαλιστικού τους χρόνου, προκαλώντας πολλαπλά ζητήματα στην ασφάλισή τους με κυριότερο και πιο επιτακτικό την αδυναμία συνταξιοδότησής τους.»

Επειδή κατά ορθή νομική ανάγνωση, η πρόβλεψη του αρχικού άρθρου 42 του v. 4387/2016 έθετε τη βάση ενός ετέρου, αμιγώς αγροτικού εργοσήμου υπό το όνομα «Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών», προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες των αγροτικών εργασιών και έτσι λανθασμένα χαρακτηρίσθηκε στην Αιτιολογική του ν. 4670/2020 Έκθεση ως ένας εκ των λόγων δημιουργίας αδυναμίας υπολογισμού και αναγνώρισης ασφαλιστικού χρόνου των ασφαλισμένων εργατών γης, αφού ήταν επαρκές το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται στην ως άνω Αιτιολογική (περίπου λίγο πριν το μέσο αυτής), καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 περίπτωση Γ του v. 3863/2010 «οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του v. 2639/1998 αμείβονται με εργόσημο» και «από τις διατάξεις του άρθρου 22 του v. 3863/2010 ως ισχύει, προβλέπεται η διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών στην ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων.».

Επειδή απομένει πλέον να αποδειχθούν οι αληθείς προθέσεις της Κυβέρνησής σας στην εκκρεμότητα υπολογισμού και αναγνώρισης του ασφαλιστικού χρόνου των ασφαλισμένων εργατών γης για τις περιόδους ασφάλισης των ετών 2017, 2018 και 2019.

Επειδή παρά τους περιορισμούς μετακίνησης που επιβλήθηκαν προληπτικά και για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η δημόσια διοίκηση συνεχίζει να λειτουργεί, χωρίς ωστόσο στους δύο (2) πλήρεις μήνες που μεσολάβησαν από τη δημοσίευση του ν. 4670/2020 μέχρι σήμερα να έχει δημοσιευθεί κάποια από τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 38 του νόμου αυτού, παρά μόνον η με α.π. Δ.15/Δ`/οικ.12565/311/16.03.2020 Εγκύκλιος της Προϊστάμενής της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επειδή είναι εξόχως σημαντικό να ενημερώνεται το νομοθετικό σώμα για την τύχη των εξουσιοδοτικών διατάξεων που ψηφίζονται.

Επειδή από την καθυστέρηση της Κυβέρνησής σας για τις περιόδους ασφάλισης των ετών 2017, 2018 και 2019, χιλιάδες ασφαλισμένοι εργάτες γης δεν μπορούν να αποδείξουν την ασφαλιστική τους ικανότητα και συνέχεια, πολλοί δε άλλοι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τις εισφορές τους προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Έχει εκκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης των οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών των εργατών γης σύμφωνα με το νέο άρθρο 38 του ν. 4670/2020;
2. Αν ναι, πόσες συντάξεις που περιέχουν συνυπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών εξ εργοσήμων έχουν απονεμηθεί και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης;
3. Αν όχι, τότε για ποιους λόγους;
4. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί κάποια από τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 38 του ν. 4670/2020;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκιόλας Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδωνας
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαηλιού Γεώργιος
Παππάς Νικόλαος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ