ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/05/2020

Ερώτηση κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του τομεάρχη Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Σαντορινιού, προς τον υπουργό Ναυτιλίας και θέμα τις «Σοβαρές συνέπειες από τη μη λειτουργία του ΚΕΣΕΝ»

Ερώτηση κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του τομεάρχη Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Σαντορινιού, προς τον υπουργό Ναυτιλίας και θέμα τις «Σοβαρές συνέπειες από τη μη λειτουργία του ΚΕΣΕΝ»Με δεδομένα ότι:

Η αναστολή λειτουργίας των ΚΕΣΕΝ (Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού) και η μη λήψη μέτρων για τη συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεεκπαίδευσης έχει προκαλέσει μεγάλη βλάβη και δυσφορία στους μετεκπαιδευόμενους πλοιάρχους και μηχανικούς,
Από όλο τον εκπαιδευτικό κύκλο, μόνο τα ΚΕΣΕΝ έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, γεγονός απαράδεκτο και μη κατανοητό, δεδομένων των μεγάλων βημάτων που έγιναν στον τομέα της τηλεεκπαίδευσης στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα,
Η διαμορφούμενη αυτή κατάσταση κρατάει ομήρους πολλούς ενήλικες που χρειάζονται για την εύρεση εργασίας αλλά και για την αναβάθμιση των προσόντων τους το ΚΕΣΕΝ,
Στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση στον κλάδο των ναυτικών, δημιουργούνται δυο ταχύτητες, ανάμεσα σε αυτούς που προτίμησαν την Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και το Κράτος τους γύρισε την πλάτη, και σε αυτούς που αναγκάστηκαν να στραφούν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, ολοκληρώνουν την μετεκπαίδευσή τους,
Είναι υποχρεωτικό και προαπαιτούμενο να διέπεται από κοινούς και ισότιμους κανόνες, η λειτουργία της ΔημόσιαςΕκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα,
Δεν πρέπει να δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης όπως αυτή προσφέρεται στα ΚΕΣΕΝ, οι οποίες ευνοούν την Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί ολιγώρησε το Υπουργείο και δεν μερίμνησε ώστε να λειτουργήσει πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης στο ΚΕΣΕΝ, παρά την εκφρασμένη διαθεσιμότητα καθηγητών και σπουδαστών;

2. Γιατί, παρά της οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για επανέναρξη στις 18/5/2020 της μη τυπικής εκπαίδευσης με φυσική παρουσία, το Υπουργείο εμμένει στην απόφασή του για παράταση της μη λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ έως τις 31/5/2020;

3. Πως αντιλαμβάνεται το Υπουργείο την ισότιμη αντιμετώπιση της λειτουργίας της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης;

4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ενισχυθεί η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, και ιδιαίτερα το ΚΕΣΕΝ, οι σπουδαστές του οποίου έχουν χάσει ήδη πολύτιμο χρόνο;

 

Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση.

Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Σοβαρές συνέπειες από τη μη λειτουργία του ΚΕΣΕΝ»

Η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ναυτικής παράδοσης της χώρας μας και τροφοδοτεί, παραδοσιακά, την ελληνική ναυτιλία με ναυτικούς υψηλών προσόντων και αξιώσεων. Περαιτέρω, η δωρεάν πρόσβαση στις δομές της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης δίνει την ευκαιρία σε πολλούς νέους και νέες να δουλέψουν στη θάλασσα και να δομήσουν με αξιώσεις τη ζωή τους.

Ιδιαίτερος προβληματισμός,όμως, έχει αναπτυχθεί σχετικά με την έλλειψη πρωτοβουλιών, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τη στήριξη της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, κατά το διάστημα της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν και όχι μόνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο αφού μεσολάβησαν έγγραφες διαμαρτυρίες σπουδαστών, ερωτήσεις και ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, αποφάσισε το ΥΝΑΝΠ να εκκινήσει η τηλεκπαίδευση στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).Η καθυστέρηση έναρξης των μαθημάτων μέσω τηλεεκπαίδευσης δημιούργησε αβεβαιότητα στους σπουδαστές για το μέλλον τους αλλά και για τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης, σε σχέση με την στήριξη στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση.

Αντίθετα, όλο αυτό το διάστημα,από την ανακοίνωση των περιοριστικών μέτρων και μετά, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), με τρόπο ώστε να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες για την προστασία της δημόσιας υγείας και παράλληλα να μην χαθεί ο χρόνος εκπαίδευσης για τους σπουδαστές.

Τα ΚΕΣΕΝ προσφέρουν εκπαιδευτικούς κύκλους επιμόρφωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν τα απαραίτητα, από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, προσόντα για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος. Είναι λοιπόν σαφές ότι τα ΚΕΣΕΝ, αποτελούν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα της ενίσχυσης και αναβάθμισης του ναυτικού επαγγέλματος και άρα η συνέχιση της λειτουργίας τους θεωρείται απαραίτητη και εκ των ων ουκ άνευ, συνθήκη, για την αναβάθμιση της τεχνογνωσίας των Ελλήνων αξιωματικών.

Η αδράνεια του Υπουργείου για τα ΚΕΣΕΝ είναι πρόδηλη: Στις 28 Απρίλη και ενώ έχει μεσολαβήσει, παράσταση διαμαρτυρίας από σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών στοΥΝΑΝΠ για το θέμα, ακολούθησαν κάποιες αόριστες δηλώσεις, χωρίς την ανακοίνωση ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος για έναρξη εφαρμογής τηλεκπαίδευσης στα ΚΕΣΕΝ. Έως σήμερα, και παρά τα επανειλημμένα υπομνήματα των φορέων της Ναυτιλίας, όπως η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ), που με επιστολή της από 5/5/2020 αναφέρουν ως απαράδεκτο το γεγονός της μη χρήσης εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τα ΚΕΣΕΝ, το Υπουργείο όχι μόνο δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της επαναλειτουργίας τους, αλλά, αντίθετασυνεχίζει την αναστολή λειτουργίας τους έως τις 31 Μαΐου.

Στον αντίποδα της διαμορφούμενης αυτής κατάστασης, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στις 18 Μαΐου θα επανεκκινήσει η λειτουργία της μη τυπικής εκπαίδευσηςμε την φυσική παρουσία των σπουδαστών, δηλαδή των ΙΕΚ και των ιδιωτικών σχολών πιστοποίησης ναυτικών. Να σημειωθεί, δε, ότι οι ιδιωτικές σχολές πιστοποίησης ναυτικών, συνέχισαν, κατά την περίοδο της πανδημίας, μέσω τηλεκπαίδευσης, τη λειτουργία τους, παρέχοντας πιστοποιήσεις στους σπουδαστές τους, με αποτέλεσμα να μπορούν αυτοί πια να εργαστούν σε πλοία με τρίτες σημαίες.

Τέλος, η στασιμότητα αναφορικά με τη λειτουργία των ΚΕΣΕΝ, έρχεται σε αντίθεση με τις εφαρμοσμένες πολιτικές από την προηγούμενη Κυβέρνηση η οποία ενίσχυσε τις υποδομές (ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας) και πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες αναφορικά με τα συγγράμματα και τη στήριξη των καθηγητών.

Επειδή, η αναστολή λειτουργίας των ΚΕΣΕΝ και η μη λήψη μέτρων για τη συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεεκπαίδευσης έχει προκαλέσει μεγάλη βλάβη και δυσφορία στους μετεκπαιδευόμενους πλοιάρχους και μηχανικούς,

Επειδή, από όλο τον εκπαιδευτικό κύκλο, μόνο τα ΚΕΣΕΝ έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, γεγονός απαράδεκτο και μη κατανοητό, δεδομένων των μεγάλων βημάτων που έγιναν στον τομέα της τηλεεκπαίδευσης στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα,

Επειδή, η διαμορφούμενη αυτή κατάσταση κρατάει ομήρους πολλούς ενήλικες που χρειάζονται για την εύρεση εργασίας αλλά και για την αναβάθμιση των προσόντων τους το ΚΕΣΕΝ,

Επειδή, στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση στον κλάδο των ναυτικών, δημιουργούνται δυο ταχύτητες, ανάμεσα σε αυτούς που προτίμησαν την Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση και το Κράτος τους γύρισε την πλάτη, και σε αυτούς που αναγκάστηκαν να στραφούν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, ολοκληρώνουν την μετεκπαίδευσή τους,

Επειδή, είναι υποχρεωτικό και προαπαιτούμενο να διέπεται από κοινούς και ισότιμους κανόνες, η λειτουργία της ΔημόσιαςΕκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα,

Επειδή, δεν πρέπει να δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης όπως αυτή προσφέρεται στα ΚΕΣΕΝ, οι οποίες ευνοούν την Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Γιατί ολιγώρησε το Υπουργείο και δεν μερίμνησε ώστε να λειτουργήσει πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης στο ΚΕΣΕΝ, παρά την εκφρασμένη διαθεσιμότητα καθηγητών και σπουδαστών;

2. Γιατί, παρά της οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για επανέναρξη στις 18/5/2020 της μη τυπικής εκπαίδευσης με φυσική παρουσία, το Υπουργείο εμμένει στην απόφασή του για παράταση της μη λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ έως τις 31/5/2020;

3. Πως αντιλαμβάνεται το Υπουργείο την ισότιμη αντιμετώπιση της λειτουργίας της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης;

4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ενισχυθεί η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, και ιδιαίτερα το ΚΕΣΕΝ, οι σπουδαστές του οποίου έχουν χάσει ήδη πολύτιμο χρόνο;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σαντορινιός Νεκτάριος

Δρίτσας Θοδωρής

Καλαματιανός ΔιονύσηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ