ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/05/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Νέος ΧΥΤΑ στη Φυλή»

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Νέος ΧΥΤΑ στη Φυλή»ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Εσωτερικών
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας


ΘΕΜΑ: «Νέος ΧΥΤΑ στη Φυλή»

Τρεις και πλέον δεκαετίες η Δυτική Αθήνα/Αττική αντιμετωπίζεται ως η πίσω αυλή του λεκανοπεδίου με αιχμή το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Οι κάτοικοι της εγγύς και ευρύτερης περιοχής κουβαλούν διαχρονικά ένα μεγάλο ταξικό φορτίο μιας τοξικής αντιπεριβαλλοντικής πολιτικής στο εν λόγω ζήτημα.

Απτή απόδειξη για τα ως άνω αποτελούν τα ανησυχητικά ευρήματα που γνωστοποιήθηκαν από τις δύο (2) μελέτες της ASPROFOS ENGINEERING για την «αναλυτική καταγραφή ρυπαντικών φορτίων στο ΧΥΤΑ Φυλής» και την «αναλυτική καταγραφή της ποσοτικής και ποιοτικής σύστασης αποβλήτων ΧΥΤΑ Φυλής».

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ρύποι του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια. Στα συμπεράσματα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι τιμές των αέριων, εδαφικών ρύπων και ρύπων του υδροφόρου ορίζοντα μετρήθηκαν αναλυτικά και διαπιστώθηκαν μεγάλες και εγκληματικές υπερβάσεις σε σχέση με τα θεσμοθετημένα όρια (εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία, νέα Ολλανδική λίστα, οριακές τιμές έκθεσης)». Επίσης στην παλιά χωματερή έχουν ανιχνευτεί αυξημένες συγκεντρώσεις ραδιενεργών στοιχείων που «προκαλούν ακτινοβολίες πολύ μεγαλύτερες από τη φυσική ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας όλων των ζώντων οργανισμών».

Επομένως, προκύπτει η αδήριτη ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων ασφαλούς τελικής διάθεσης κάτι που τεκμηριώνεται αλλά και περιλαμβάνεται ρητά στις προβλέψεις του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ), που εγκρίθηκε το Δεκέμβρη του 2016.

Η παρούσα διακυβέρνηση όμως και η υφιστάμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής όχι μόνο δεν αντιλαμβάνεται αυτή την αναγκαιότητα αλλά μέσα από συγκεκριμένες εξαγγελίες και πρακτικές βάζει ταφόπλακα σε ένα δημόσιο, σύγχρονο και αποκεντρωμένο σχεδιασμό προωθώντας για το λεκανοπέδιο της Αττικής ένα σχέδιο γεμάτο με ΣΔΙΤ και που όλα τα απόβλητα θα καταλήγουν στη Φυλή έχοντας μάλιστα την καύση προ των πυλών.

Συγκεκριμένα, οι εξαγγελίες αναφορικά με το σχεδιασμό του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη στο Ζάππειο, στις 30 Ιανουαρίου 2020, προβλέπουν την γιγάντωση της εγκατάστασης της Φυλής όπου θα καταλήγει το σύνολο σχεδόν των αποβλήτων της Αττικής. Συγκεκριμένα καταργούνται τρεις (3) από τις έξι (6) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) - που προέβλεπε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής και ορίζει πως θα γίνουν μόνο τρεις (3), εκ των οποίων η μία και μεγαλύτερη στη Φυλή, ενώ οι άλλες δύο μικρότερης δυναμικότητας στο Γραμματικό και το Σχιστό. Οι νέες μονάδες θα γίνουν με Συμβάσεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), δηλαδή με συμβάσεις αποικιακού χαρακτήρα με ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες.

Η γιγάντωση που προαναφέρεται, ήδη παίρνει σάρκα και οστά καθώς προχωράει από τον ΕΔΣΝΑ με την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)) η κατασκευή νέου χώρου ταφής, εντός έκτασης 62,5 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, ο οποίος έχει σταματήσει να δέχεται απορρίμματα για ταφή εδώ και δεκαπέντε, περίπου, χρόνια.

Όμως, πουθενά στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ δεν υπονοείται ότι μπορεί και να μη δημιουργηθούν νέοι ΧΥΤΥ, ούτε ότι μπορούν -στο διηνεκές- να κατασκευάζονται νέοι ΧΥΤΑ στη Φυλή, πέραν αυτών που είχαν αδειοδοτηθεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, το Δεκέμβρη του 2016.

Συνεπώς, η κατασκευή νέου χώρου ταφής σε περιοχή της ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων είναι ασύμβατη με τον ισχύοντα περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής.

Όπως σημειώνει σε Δελτίο Τύπου η Διαδημοτική Επιτροπή Δυτικής Αθήνας – Αττικής
[…]«Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, χωρίς καμία διαβούλευση και με συνοπτικές διαδικασίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των νέων ΧΥΤΑ στα Άνω Λιόσια (14/5/2020), ενώ παρατάθηκε και η σχετική άδεια του ΧΥΤΑ Φυλής μέχρι 31/12/2020 (από 25/8/2020).
Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΥΠΕΝ και της Διεύθυνση Υγείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς όμως την αντίστοιχη έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ως όφειλε, προχώρησε στην παραπάνω Περιβαλλοντική Αδειοδότηση την οποία έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε παράνομη.»[…]


Επειδή το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής είναι ένα πάγιο, διαρκές και δίκαιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών

Επειδή υπάρχει ανάλογο αίτημα και των 7 δημάρχων της Δυτικής Αθήνας που σε κοινή ανακοίνωση τους σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι η συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής δεν είναι μονόδρομος.

Επειδή πουθενά στον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό δεν προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχου έργου με αυτό των 62,5 στρεμμάτων.

Επειδή ούτε προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση αλλά και η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση δεν έχει την αντίστοιχη έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Εάν η από 14.05.2020 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των νέων ΧΥΤΑ στα Άνω Λιόσια έχει την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής;

2. Στον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ, πού αναφέρεται ότι μπορεί να κατασκευάζονται νέοι ΧΥΤΑ στη Φυλή, πέραν αυτών που είχαν αδειοδοτηθεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισής του, τον Δεκέμβρη του 2016;

3. Πότε κατατέθηκε η μελέτη του έργου στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ) και πότε υπήρξε ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου;

4. Σε τι ενέργειες θα προβούν ώστε να πραγματοποιηθεί νέος ραδιολογικός έλεγχος στη παλιά χωματερή των Άνω Λιοσίων;

5. Γιατί δεν προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω έργο;

6. Ποιες είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ποιες οι Επιδημιολογικές Μελέτες που βασίζονται οι αρμόδιοι φορείς και καθιστούν σύννομη τη συνέχιση λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής και την επέκτασή της σε γειτονικές περιοχές;

7. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤ Φυλής;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές


Βίτσας Δημήτριος

Δραγασάκης Ιωάννης

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Παπαχριστόπουλος ΑθανάσιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ