ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

01/06/2020

Ερώτηση 14 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τις τεράστιες δυσκολίες που συναντούν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Leader Ιονίων Νήσων

Ερώτηση 14 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τις τεράστιες δυσκολίες που συναντούν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Leader Ιονίων ΝήσωνΕρώτηση σχετικά με τις τεράστιες δυσκολίες που συναντούν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Leader Ιονίων Νήσων κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνου Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου.

-Αμφίβολη η επανεκκίνηση της οικονομίας, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των τοπικών περιοχών

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν χαρακτηριστικά πως μικροί και μεσαίοι φορείς, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα, που επιθυμούσαν την ένταξή τους στη συγκεκριμένη Δράση, βρέθηκαν άνευ δικής τους υπαιτιότητας, ενώπιον αντικειμενικά ανυπέρβλητων δυσχερειών, που συνίσταντο συνοπτικά στα εξής: υπολειτουργία γραφείων υπηρεσιών και απαγόρευση επαφής με τον πολίτη, αδυναμία σύνταξης φακέλου σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (χρήσεις γης, όρους αρτιότητας της ενδιαφερόμενης περιοχής, όρους δόμησης, περιβαλλοντική διαχείριση κ.λπ.) με σχέδια κατόψεων - τομών – όψεων, αδυναμία σύνταξης οικονομικού προϋπολογισμού επιδότησης, λόγω κυρίως των ριζικών τροποποιήσεων, που προσφάτως επήλθαν στην υφιστάμενη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία για τους εγκεκριμένους δικαιούχους, αδυναμία προσκόμισης βεβαιώσεων χρήσεως γης, που αποτελεί ένα εκ των βασικών υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, λόγω υπολειτουργίας των Πολεοδομιών κ.λπ.

 

Επισυνάπτεται η ερώτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα LEADER Ιονίων Νήσων

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προέβη τον Φεβρουάριο του 2020 στη δημοσίευση προσκλήσεως, που αφορούσε σε έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER για το νησί της Κέρκυρας, τους Παξούς, τα διαπόντια νησιά, το νησί της Λευκάδος, την Κάλαμο και την Κάστο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ 2635/13-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3313), που είχε ως περιεχόμενό της τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» και στόχο την ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα των τοπικών κοινωνιών και την υπ’ αριθμ 13214/06.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4268) ΥΑ, με την οποία θεσπίζονταν οι ειδικότεροι όροι για την εφαρμογή των Τοπικών Προγραμμάτων, οι κανόνες και οι διαδικασίες.

Τα συγκεκριμένα Προγράμματα LEADER έχουν στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και η έκδοση της σχετικής πρόσκλησης που θα ακολουθούσε την ΚΥΑ και ΥΑ αναμενόταν, όπως ήταν φυσικό, με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον από τοπικούς φορείς, νομικά αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Ως βέλτιστη ημερομηνία δημοσίευσής της πρόσκλησης επελέγη από την Κυβέρνηση η 24.02.2020, ενώ ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων το διάστημα από 11.03.2020-15.05.2020, ήτοι, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, λίγες ημέρες πριν πρωτόγνωρο lock down ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και σχεδόν ταυτόχρονα με την ψήφιση από τη Βουλή του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και την κατάθεση στη Βουλή του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού, που αμφότερα επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Έτσι, μικροί και μεσαίοι φορείς, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα, που επιθυμούσαν την ένταξή τους στη συγκεκριμένη Δράση, βρέθηκαν άνευ δικής τους υπαιτιότητας, ενώπιον αντικειμενικά ανυπέρβλητων δυσχερειών, που συνίσταντο συνοπτικά στα εξής: υπολειτουργία γραφείων υπηρεσιών και απαγόρευση επαφής με τον πολίτη, αδυναμία σύνταξης φακέλου σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (χρήσεις γης, όρους αρτιότητας της ενδιαφερόμενης περιοχής, όρους δόμησης, περιβαλλοντική διαχείριση κ.λπ.) με σχέδια κατόψεων - τομών – όψεων, αδυναμία σύνταξης οικονομικού προϋπολογισμού επιδότησης, λόγω κυρίως των ριζικών τροποποιήσεων, που προσφάτως επήλθαν στην υφιστάμενη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία για τους εγκεκριμένους δικαιούχους, αδυναμία προσκόμισης βεβαιώσεων χρήσεως γης, που αποτελεί ένα εκ των βασικών υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, λόγω υπολειτουργίας των Πολεοδομιών κ.λπ.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης, που αφορά στη συγκεκριμένη ως άνω πρόσκληση, παρατάθηκε με νεότερη απόφαση μέχρι την 30.06.2020, όμως και πάλι ο χρόνος αυτός κρίνεται ως ελάχιστος. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα) βρέθηκαν ούτως ή άλλως απροετοίμαστοι οικονομικά και ψυχολογικά, για τον πρόσθετο λόγο ότι φέρουν την επιστημονική ευθύνη υποβολής άρτιων μελετών, οι οποίες καλούνται να είναι συμβατές με τις πρόσφατες και γοργές νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της περιβαλλοντικής και χωροταξικής αλλά και της τουριστικής νομοθεσίας, πράγμα που θεωρείται δυσανάλογα δυσχερές. Ως εκ τούτου, με τα παραπάνω δεδομένα, η επανεκκίνηση της οικονομίας με τη συμμετοχή όλων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των τοπικών περιοχών είναι αμφίβολη.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1) Είναι στα σχέδια της Κυβέρνησης η χορήγηση αξιόλογης παράτασης, ώστε να είναι τελικώς πραγματικά επαρκής ο χρόνος προετοιμασίας για την υποβολή της ηλεκτρονικής αιτήσεως αλλά και του φυσικού φακέλου, με σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής προς όλους με αξιοκρατικά κριτήρια και με τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση της μεσαίας τάξης;

2) Ποια ακριβώς ήταν τα κριτήρια, με τα οποία αποφασίστηκε ως βέλτιστος χρόνος έκδοσης της πολυαναμενόμενης προσκλήσεως η 24.02.2020 και περίοδος υποβολής των αιτήσεων η 11.03.2020-15.05.2020 (και κατόπιν σύντομης παρατάσεως η 30.06.2020) ήτοι εν μέσω της καινοφανούς και πρωτόγνωρης πρώτης φάσης της πανδημίας του COVID-19, λίγες ημέρες πριν το lock down ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και σχεδόν ταυτόχρονα με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού, που αμφότερα περιέχουν κρίσιμες διατάξεις;

3) Με ποιες ακριβώς ενέργειες διασφάλισε το Υπουργείο, ότι θα είναι δυνατή η επιστημονικά και τεχνικά άρτια συμμετοχή του κόσμου στην εν λόγω Πράξη, εν μέσω της τρομερής αυτής συγκυρίας με τις ως άνω αναφερθείσες αντικειμενικές δυσχέρειες, προς αποφυγή, μεταξύ άλλων και φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού;


Ο ερωτώντες Βουλευτές
Μάρκου Κωνσταντίνος
Αναγνωστοπούλου Αθανασία
Αθανασίου Αθανάσιος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Νίνα
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Παππάς Νικόλαος
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος ΣωκράτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ