ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/06/2020

Ερώτηση & ΑΚΕ 4 Βουλευτών Δυτικού Τομέα ΣΥΡΙΖΑ προς 5 υπουργούς με θέμα "Αναγκαία Χρηματοδοτικά εργαλεία/αποζημιώσεις στη Δυτ. Αθήνα

Ερώτηση & ΑΚΕ 4 Βουλευτών Δυτικού Τομέα ΣΥΡΙΖΑ προς 5 υπουργούς με θέμαΕρώτηση και ΑΚΕ κατέθεσαν οι 4 βουλευτές του Δυτ. Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Δ. Βίτσα προς τους υπουργούς: Εσωτερικών,Υποδομών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Παιδείας και θέμα "Αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία/αποζημιώσεις στη Δυτική Αθήνα»

Επειδή, η στήριξη των Δήμων οδηγεί σε καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες.

Επειδή, η απόκτηση μέσων και εξοπλισμού αλλά και υποδομών από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας συνεπάγεται πιο ποιοτική παρουσία των δομών διοίκησης του Κράτους προς τους πολίτες, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση, όπως η μη καταβολή ενοικίων για μίσθωση χώρων για δημαρχείο κ.α..

Επειδή, η Δυτική Αθήνα γειτνιάζει με τη χωματερή στη Φυλή και είναι προκλητικό να μην μπορούν όλοι οι Δήμοι της να λάβουν σχετική χρηματοδότηση για απορριμματοφόρα κ.α..

Επειδή, το πρόγραμμα Φιλόδημος έφερε οριζόντιες δράσεις κορυφαίας κοινωνικής σημασίας όπως ράμπες για ΑμεΑ στα σχολεία, ανάπλαση παιδικών χαρών, ανέγερση χώρων πολιτισμού, έργα ύδρευσης κ.α.

Επειδή, η αντισεισμική θωράκιση, αποζημίωση πληγέντων και αποκατάσταση ζημιών στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας λόγω του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019 είναι ένα άκρως σημαντικό ζήτημα για την εν λόγω περιοχή.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο το ερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε μοναδικό κριτήριο το πληθυσμό για τη με αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. 83448/22-11-2019 πρόσκληση για προμήθεια απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων; Σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να μπορούν να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας και να αυξηθεί και η χρηματοδότηση προς αυτούς λόγω γειτνίασης με τον ΟΕΔΑ Φυλής;

2. Σε τι ενέργειες θα προβεί το ερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να επαναληφθεί η πρόσκληση για ανέγερση δημαρχείων και χώρων πολιτισμού;

3. Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ενός προγράμματος προμηθειών για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών που έφερε η πανδημία λόγω Covid-19;

4. Προτίθενται τα ερωτώμενα Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση ενός χρηματοδοτικού/επενδυτικού προγράμματος για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια από τον σεισμό του Ιουλίου του 2019; Έχουν υποβληθεί «ώριμες» μελέτες προς χρηματοδότηση από Δήμους της Δυτικής Αθήνας για επισκευή ή ανέγερση σχολικών μονάδων λόγω του σεισμού;

5. Προτίθενται τα ερωτώμενα Υπουργεία να προχωρήσουν σε μόνιμα οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση ιδιωτικών κτιρίων που διατρέχουν κίνδυνο βλαβών από σεισμό με ιδιαίτερη υποστήριξη σε πολίτες που αντικειμενικά αδυνατούν με ίδιες οικονομικές δυνάμεις (δικαιούχοι ΚΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι κ.α.) να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες εργασίες;

6. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στους πληγέντες (συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων) από τον σεισμό του Ιουλίου, σε συνέχεια της Αρ. Πρωτ. 2383/04-12-2019 Ερώτησης που είχε κατατεθεί και των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν από τις απαντήσεις;

7. Ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό ή όπου απαιτείται η ανέγερση νέων, για την ομαλή και εύρυθμη επαναλειτουργία τους στα πλαίσια και της επερχόμενης νέας σχολικής χρονιάς;

Επίσης αιτούμαστε,

Α) Να κατατεθούν σε κατάλογο όλα τα ενταγμένα έργα (με όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο, π/υ κλπ) του Φιλόδημου Ι και ΙΙ ανά Δήμο και πρόσκληση της Δυτικής Αθήνας αλλά και το σύνολο των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από αυτούς από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και σήμερα.

Β) Να κατατεθούν σε κατάλογο όλες οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που αφορούν την ενίσχυση των εν λόγω Δήμων και την αποκατάσταση υποδομών από τον σεισμό του Ιούλιου του 2019 καθώς και συνολικά οι αποζημιώσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις αλλά και το σύνολο των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

• Εσωτερικών
• Υποδομών και Μεταφορών
• Οικονομικών
• Ανάπτυξης και Επενδύσεων
• Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία/αποζημιώσεις στη Δυτική Αθήνα»

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ένας πυλώνας καθημερινής επαφής με τον πολίτη σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια χρειάζεται σημαντική και ουσιαστική ενίσχυση σε πόρους και προσωπικό ώστε να μπορεί να ικανοποιεί καθημερινές ανάγκες των πολιτών με σύγχρονους όρους. Αυτό το δεδομένο σε περιόδους κρίσεων, φυσικών καταστροφών (βλ. σεισμός κλπ) επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο. Ιδιαίτερα όμως με την εκδήλωση της πανδημίας αναδείχθηκε ακόμη πιο ισχυρά το βάρος που σηκώνει για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών που η κεντρική διοίκηση αδυνατεί να καλύψει με την αμεσότητα που απαιτείται κάθε φορά.

Υπενθυμίζεται ότι, στη Δυτική Αθήνα είχαμε τον σεισμό του Ιουλίου του 2019 όπου καταγράφηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μια σειρά από ζημιές σε υποδομές, δημοτικά κτίρια, σχολεία, κατοικίες πολιτών, εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους στις περιοχές. Πολίτες έχουν ήδη υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, ενώ από τη μεριά προαναφερόμενων Δήμων έχουν κατατεθεί αιτήματα την αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να σχηματιστεί άμεσα ένα επενδυτικό πρόγραμμα, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με εδαφική αναφορά τους επτά (7) Δήμους ώστε να μπορούν να επανορθώσουν αυτές τις ζημιές με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση στην εύρεση των αναγκαίων πόρων.

Επίσης, η Εθνική Αντιπροσωπεία είναι σημαντικό να ενημερωθεί και εύλογα οι δικαιούχοι και οι τοπικές κοινωνίες, πού βρίσκεται συνολικά η διαδικασία των αποζημιώσεων ένα σχεδόν χρόνο μετά τον σεισμό και αρκετούς μήνες μετά την καταγραφή όλων των σχετικών αιτημάτων. Για την πληρότητα του θέματος σημειώνουμε ότι έχει κατατεθεί η με Αρ. Πρωτ. 2383/04-12-2019 Ερώτηση. Από τις σχετικές απαντήσεις προκύπτει μια σειρά από εκκρεμότητες αναφορικά με την αποκατάσταση / αποζημίωση των πληγέντων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε α) το με αρ. πρωτ. Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ./2097/ΓΔη2/09.12.2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, όπου ενημερώνει ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., έχει συντάξει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στη χορήγηση επιδότησης ενοικίου / συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης των κατοίκων που επλήγησαν από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, το οποίο υπογράφηκε από τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων και είχε σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών προς υπογραφή, β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 129258/12-12-2019 έγγραφο 12/12/19 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, όπου αναφέρει ότι δεν έχει υποβληθεί πρόταση από τους αρμόδιους φορείς για την ένταξή στο ΠΔΕ του έτους 2019 έργων σχετιζόμενων με φυσικές καταστροφές και γ) το με αρ. πρωτ. 7798/23.01.2020 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών όπου ενημερώνει ότι αναμένεται η αποστολή της καταγραφής των ζημιών των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια προκειμένου να εκδοθεί η σχετική κ.υ.α αποζημίωσης των επιχειρήσεων.

Η προηγούμενη κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη την ανάγκη της συνεχούς αυξανόμενης χρηματοδότησης των Δήμων από την Κεντρική Διοίκηση για την απόκτηση ή ενίσχυση σημαντικών υποδομών προχώρησε σε μια σειρά εμβληματικών δράσεων για την οικονομική ανάταση και ολοκληρωμένη καταγραφή αναγκών των δήμων (ΑΚΣΙΑ, Φιλόδημος, Περιφερειακά Συνέδρια, Τομεακά προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ για δημοτικά κτίρια, παραλίες χωρίς αποκλεισμούς κ.α.). Εμβληματική ήταν η εκπόνηση των Ειδικών Επενδυτικών Προγραμμάτων Ενίσχυσης Δήμων «Φιλόδημος Ι» και «Φιλόδημος ΙΙ».

Για Δήμους της Δυτικής Αθήνας η συνέχιση των προσκλήσεων, η χρονική παράτασή τους και η τροποποίηση τους ώστε να περιληφθούν όλοι, θα αποτελούσε σημαντικό εργαλείο για την ομαλή λειτουργία τους.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 21546/11-12-2019 (ΠΡΑΞΗΣ με αριθ. 325/2019) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης ζητείται η χρονική παράταση και τροποποίηση προσκλήσεων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα Φιλόδημος Ι και ΙΙ.

Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 83448/22-11-2019 πρόσκληση στο Φιλόδημος ΙΙ που αφορά «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» συνολικού π/υ 40 εκατομμυρίων ευρώ. Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι (ανώτατο ποσό επιχορήγησης 150.000 €) με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Αυτό το πληθυσμιακό κριτήριο οδηγεί αυτομάτως εκτός χρηματοδότησης δήμους της Δυτικής Αθήνας όπως το Αιγάλεω, Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Ίλιον, Πετρούπολη και Περιστέρι.
Επίσης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Φιλόδημος Ι για «Κατασκευή και ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων» συνολικού π/υ 50 εκατ. Ευρώ, παρέχονταν η δυνατότητα στους Δήμους να υποβάλλουν σχετική μελέτη σκοπιμότητας προς ανέγερση κτιρίου σε ιδιόκτητο χώρο με πλήρη χρηματοδότηση. Η σχετική πρόσκληση έληξε την 31η Οκτωβρίου 2019 και, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, δεν κατέστη χρονικά και επιχειρησιακά εφικτό να κατατεθεί από το Δήμο Πετρούπολης σχετικό αίτημα χρηματοδότησης, λόγω μη ολοκλήρωσής βασικών διαδικασιών που απαιτούνται καθώς δεν έδωσε άλλη χρονική παράταση το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, σύμφωνα με το παραπάνω ψήφισμά του, θεωρεί αναγκαία την επανάληψη της συγκεκριμένης πρόσκλησης με αποκλειστική εστίαση στο σκέλος του Δημαρχείου. Η απόκτηση ιδιόκτητου δημαρχείου οδηγεί σε σημαντική στήριξη για τους δήμους που δύναται, αντί για την συνεχή καταβολή μισθωμάτων, να στηρίξουν άμεσα με αυτούς τους πόρους κοινωνικές και αναπτυξιακές τους δράσεις.

Από την στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία όλες και όλοι ζούμε σε μια νέα, πρωτόγνωρη κατάσταση με διαφοροποιημένες και αναβαθμισμένες απαιτήσεις. Αυτό έχει άμεση επίδραση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το ενδεχόμενο μάλιστα ενός νέου κύματος της πανδημίας καθιστά επιτακτική την στήριξη της με έναν άμεσο και γενναίο τρόπο. Είναι ανάγκη η εκπόνηση ενός προγράμματος προμηθειών «Φιλόδημος Προμηθειών» για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας, ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης, υλικών προστασίας προσωπικού, απολυμαντικών, αναλωσίμων και λοιπών υλικών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ειδικά για τις υπηρεσίες καθαριότητας και της προμήθειας μηχανημάτων, ανταλλακτικών και κάδων εργασίας.

Επειδή, η στήριξη των Δήμων οδηγεί σε καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες.

Επειδή, η απόκτηση μέσων και εξοπλισμού αλλά και υποδομών από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας συνεπάγεται πιο ποιοτική παρουσία των δομών διοίκησης του Κράτους προς τους πολίτες, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση, όπως η μη καταβολή ενοικίων για μίσθωση χώρων για δημαρχείο κ.α..

Επειδή, η Δυτική Αθήνα γειτνιάζει με τη χωματερή στη Φυλή και είναι προκλητικό να μην μπορούν όλοι οι Δήμοι της να λάβουν σχετική χρηματοδότηση για απορριμματοφόρα κ.α..

Επειδή, το πρόγραμμα Φιλόδημος έφερε οριζόντιες δράσεις κορυφαίας κοινωνικής σημασίας όπως ράμπες για ΑμεΑ στα σχολεία, ανάπλαση παιδικών χαρών, ανέγερση χώρων πολιτισμού, έργα ύδρευσης κ.α.

Επειδή, η αντισεισμική θωράκιση, αποζημίωση πληγέντων και αποκατάσταση ζημιών στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας λόγω του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019 είναι ένα άκρως σημαντικό ζήτημα για την εν λόγω περιοχή.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο το ερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε μοναδικό κριτήριο το πληθυσμό για τη με αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ. 83448/22-11-2019 πρόσκληση για προμήθεια απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων; Σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να μπορούν να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας και να αυξηθεί και η χρηματοδότηση προς αυτούς λόγω γειτνίασης με τον ΟΕΔΑ Φυλής;

2. Σε τι ενέργειες θα προβεί το ερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να επαναληφθεί η πρόσκληση για ανέγερση δημαρχείων και χώρων πολιτισμού;

3. Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ενός προγράμματος προμηθειών για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών που έφερε η πανδημία λόγω Covid-19;

4. Προτίθενται τα ερωτώμενα Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση ενός χρηματοδοτικού/επενδυτικού προγράμματος για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια από τον σεισμό του Ιουλίου του 2019; Έχουν υποβληθεί «ώριμες» μελέτες προς χρηματοδότηση από Δήμους της Δυτικής Αθήνας για επισκευή ή ανέγερση σχολικών μονάδων λόγω του σεισμού;

5. Προτίθενται τα ερωτώμενα Υπουργεία να προχωρήσουν σε μόνιμα οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση ιδιωτικών κτιρίων που διατρέχουν κίνδυνο βλαβών από σεισμό με ιδιαίτερη υποστήριξη σε πολίτες που αντικειμενικά αδυνατούν με ίδιες οικονομικές δυνάμεις (δικαιούχοι ΚΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι κ.α.) να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες εργασίες;

6. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στους πληγέντες (συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων) από τον σεισμό του Ιουλίου, σε συνέχεια της Αρ. Πρωτ. 2383/04-12-2019 Ερώτησης που είχε κατατεθεί και των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν από τις απαντήσεις;

7. Ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό ή όπου απαιτείται η ανέγερση νέων, για την ομαλή και εύρυθμη επαναλειτουργία τους στα πλαίσια και της επερχόμενης νέας σχολικής χρονιάς;

Επίσης αιτούμαστε,
Α) Να κατατεθούν σε κατάλογο όλα τα ενταγμένα έργα (με όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο, π/υ κλπ) του Φιλόδημου Ι και ΙΙ ανά Δήμο και πρόσκληση της Δυτικής Αθήνας αλλά και το σύνολο των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από αυτούς από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και σήμερα.
Β) Να κατατεθούν σε κατάλογο όλες οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που αφορούν την ενίσχυση των εν λόγω Δήμων και την αποκατάσταση υποδομών από τον σεισμό του Ιούλιου του 2019 καθώς και συνολικά οι αποζημιώσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις αλλά και το σύνολο των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές


Βίτσας Δημήτριος


Δραγασάκης Ιωάννης


Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)


Παπαχριστόπουλος ΑθΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ