ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/06/2020

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία σχεδιασμού στην Πυροσβεστική εν μέσω αντιπυρικής περιόδου έκτακτες εξαγγελίες για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Ανάγκη αναθεώρησης της σχεδιαζόμενης Προκήρυξης

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία σχεδιασμού στην Πυροσβεστική εν μέσω αντιπυρικής περιόδου έκτακτες εξαγγελίες για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Ανάγκη αναθεώρησης της σχεδιαζόμενης ΠροκήρυξηςΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Απουσία σχεδιασμού στην Πυροσβεστική: Εν μέσω αντιπυρικής περιόδου έκτακτες εξαγγελίες για προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών. Ανάγκη αναθεώρησης της σχεδιαζόμενης Προκήρυξης.
Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος δήθεν αναδιοργάνωσης της πολιτικής προστασίας με την «αναστολή εφαρμογής» του πολυδιαφημισμένου σχετικού ν. 4662/2020, ο οποίος αντί για υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για να αποτραπούν άλλες τραγωδίες αποδείχθηκε το φύλλο συκής για την Κυβέρνηση της ΝΔ,
Μετά την «αναβίωση του πρότερου νομοθετικού και επιχειρησιακού πλαισίου» (sic!) για την πολιτική προστασία, στην οποία η Κυβέρνηση προέβη με την από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και κατόπιν σχετικής Απόφασης του Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας και
μόλις τέσσερις ημέρες μετά την κατάθεση σχετικής ερώτησης από 48 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ΑΠ 7252/10.06.2020 και τίτλο «Καταρρέει το αφήγημα για αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας - με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η Κυβέρνηση ανέστειλε την εφαρμογή του αλυσιτελούς ν. 4662/2020»,
Εκτάκτως, ανακοινώθηκαν από την πολιτική ηγεσία προσλήψεις ακόμη 1.300 εποχικών πυροσβεστών για κάλυψη αναγκών στελέχωσης 80 νέων Πυροσβεστικών Κλιμακίων.
Ωστόσο, ο χρόνος που έχει χαθεί για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου λόγω της λανθασμένης πολιτικής επιλογής νομοθέτησης του ν. 4662/2020, η ανασφάλεια δικαίου και η αβεβαιότητα τόσο ως προς το νομοθετικό όσο και ως προς το επιχειρησιακό πλαίσιο, καθόλου δεν μπορούν να καλυφθούν από προσλήψεις εποχικών της τελευταίας στιγμής και μάλιστα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου!
Θυμίζουμε ότι μόλις τον Μάρτιο και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. 17980 οικ. Φ. 211.5/30.03.2020 Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος [ΑΔΑ: ΩΜΩΒ46ΜΤΛΒ-Π4Ρ] προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1.300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Προς τί λοιπόν οι προ ημερών εξαγγελίες, όπως καταχωρήθηκαν στον Τύπο, περί πρόσληψης επιπλέον 1.300 εποχικών πυροσβεστών και για ποιο λόγο δεν προκηρύχθηκαν ενιαία οι θέσεις αυτές ήδη από τον Μάρτιο; Δεν ήταν, άραγε, τότε γνωστές στην ηγεσία οι ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου;
Με δεδομένο δε ότι από την όποια προκήρυξη μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων εμφιλοχωρεί κατά κανόνα διάστημα 2-3 μηνών ενώ επιπλέον είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των προσλαμβανομένων πριν την ανάθεση σε αυτούς των προβλεπόμενων καθηκόντων, το σενάριο παραγωγικής αξιοποίησης των εποχικών αυτών πυροσβεστών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο κάθε άλλο παρά ρεαλιστικό φαντάζει..
Προς τί, λοιπόν και πώς δικαιολογείται αυτή η αν μη τί άλλο αστοχία στον σχεδιασμό προσλήψεων εποχικών πυροσβεστών;
Επιπλέον δυνάμει του π.δ. 51/12.06.2020 συστάθηκαν 80 Πυροσβεστικά Κλιμάκια ανά την Επικράτεια, τα οποία σύμφωνα με τις δηλώσεις της ηγεσίας, όπως αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας, θα καλυφθούν από τις νέες – υπό σχεδιασμό προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών.
Για ακόμη μια φορά όμως ολόκληρες Περιφέρειες παραλείπονται ολοκληρωτικά και συλλήβδην από τον σχεδιασμό της Πυροσβεστικής, όπως χαρακτηριστικά η Περιφέρεια Ηπείρου. Κανένα πυροσβεστικό κλιμάκιο δεν φαίνεται να ιδρύεται στην Περιφέρεια Ηπείρου όπως και στην τελευταία προκήρυξη εποχικών πυροσβεστών καμία θέση δεν είχε προβλεφθεί για την Περιφέρεια Ηπείρου. Την σημαντική αυτή παράλειψη είχαμε επισημάνει και με την υπ’ αριθμ. 5333/31.03.2020 Ερώτησή μας προς τον κο Υπουργό. Κατ’ αποτέλεσμα η Ήπειρος παντελώς αδικαιολόγητα αποκλείεται από τις 2.600 θέσεις εποχικών πυροσβεστών που προκηρύχθηκαν/πρόκειται να προκηρυχθούν παρά τις σοβαρές ανάγκες για θωράκισή της κατά την αντιπυρική περίοδο.
Πέρα από τις «διακρίσεις λόγω τόπου» ας μην εμφιλοχωρήσουν όμως και «διακρίσεις λόγω φύλου».
Συγκεκριμένα, όπως είχαμε επισημάνει με την υπ’ αριθμ. 5466/06.04.2020 Ερώτησή μας με το π.δ. 38/26.03.2020, με θέμα: «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» προβλέπεται στα αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης ότι: [αποδίδονται] (κριτήριο 21.1.α): «50 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή ως έφεδρος αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά». Αντιστοίχως το συγκεκριμένο κριτήριο υπάρχει και στην ως άνω υπ’ αριθμ. 17980 οικ. Φ. 211.5/30.03.2020 Προκήρυξη 1.300 εποχικών πυροσβεστών.
Όμως, με βάση το από 12.05.2020 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη κατ’ άρθρον 25 παρ. 10 εδ. Β του ν. 3896/2010 επί αναφοράς υποψηφίας η οποία προσέφυγε κατά του σχετικού όρου στον ΣτΠ: «η θέσπιση του κριτηρίου πρόσδοσης μορίων σε άνδρες υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις ή την Προεδρική φρουρά συνιστά αθέμιτη έμμεση διάκριση σε βάρος των γυναικών υποψηφίων, το δε Πυροσβεστικό Σώμα δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση επαρκούς αντίκρουσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί αντιστροφής του βάρους απόδειξης κατά το άρθρο 24 του ν. 3896/2010.» Καταλήγει δε ο ΣτΠ ότι ο σχετικός όρος «συνιστά διάκριση λόγω φύλου και για τον λόγο αυτό εισηγείται την άμεση αφαίρεση αυτού του όρου.»
Μετά την τελευταία αυτή εξέλιξη και τη σαφή θέση του ΣτΠ συναφώς, ευχής έργον να ληφθούν διορθωτικά μέτρα και να υπάρξει η σχετική μέριμνα, ώστε ο σχετικός όρος να μην εισαχθεί στη σχεδιαζόμενη ή σε μελλοντικές προκηρύξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Εν όψει των ανωτέρω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1) Δεν ήταν γνωστές στην ηγεσία οι ανάγκες του αντιπυρικού σχεδιασμού; Για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκαν στην Προκήρυξη του Μαρτίου οι θέσεις που εξαγγέλλονται καθυστερημένα τώρα και μάλιστα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου;
2) Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου η σχεδιαζόμενη Προκήρυξη ή εξαγγέλθηκε μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, αφού οι διαδικασίες πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών διαρκούν κατά κανόνα 2-3 μήνες από την προκήρυξη - χωρίς να συνυπολογίζεται ο σε κάθε περίπτωση απαραίτητος χρόνος εκπαίδευσης κι ενώ η συγκεκριμένη Προκήρυξη βρίσκεται ακόμη στα χαρτιά;
3) Θα ληφθεί μέριμνα ώστε στη νέα Προκήρυξη να αρθεί η διαπιστούμενη από το Συνήγορο του Πολίτη «αθέμιτη έμμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των γυναικών» και θα τροποποιηθεί σχετικά το π.δ. 3/2020 ώστε να απαλειφθεί από τις μελλοντικές προκηρύξεις ο επίμαχος όρος περί μοριοδότησης της θητείας στις ειδικές δυνάμεις ή στην Προεδρική φρουρά;
4) Συνιστά στάση ευθύνης και πώς δικαιολογείται ο αποκλεισμός ακόμη και ολόκληρων Περιφερειών, όπως χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ηπείρου, από τις προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών; Πώς δικαιολογείται αυτή η δυσμένεια σε βάρος της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία αποκλείστηκε τόσο από την προηγούμενη όσο και από την σχεδιαζόμενη Προκήρυξη για εποχικούς πυροσβέστες (αφού κανένα από τα νέα πυροσβεστικά κλιμάκια προς στελέχωση δεν ιδρύεται στην Ήπειρο) παρά τις ανάγκες για ενίσχυση στην πυροπροστασία της λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου που η Περιφέρεια αυτή έχει;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γεροβασίλη Όλγα

Ραγκούσης Γιάννης

Αγαθοπούλου Ειρήνη – Ελένη

Αβραμάκης Λευτέρης

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Δώρα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κώστας

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Γιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Μπέττυ

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτριος

Χαρίτσης Αλέξης

Χρηστίδου Ραλλία
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ