ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

08/07/2020

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Τα ανάπηρα τέκνα θανόντων γονέων στερούνται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα γιατί δε λειτουργεί σωστά το σύστημα του ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Τα ανάπηρα τέκνα θανόντων γονέων στερούνται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα γιατί δε λειτουργεί σωστά το σύστημα του ΗΔΙΚΑ Α.Ε.Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσαν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της βουλευτού Νοτίου Τομέα Αθηνών και Αναπλ. Τομεάρχη για την Κοινων. Αλληλεγγύη Θεανούς Φωτίου. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν τη στέρηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από ανάπηρα τέκνα θανόντων γονέων διότι δεν λειτουργούν ορθά τα ψηφιακά συστήματα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετά τη μεταφορά της στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Οι βουλευτές σημειώνουν:

- Τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν εισοδήματα από καμία άλλη πηγή πλην του προνοιακού αναπηρικού τους επιδόματος, πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν την προβλεπόμενη από το νόμο ενίσχυση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

- Πολλοί από τους αναπήρους παραμένουν υπό την προστασία των γονέων τους μέχρι τον θάνατο αυτών και εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη και στη φορολογική αρχή

- Μετά τον θάνατο των γονέων, αυτά τα ανάπηρα τέκνα υποχρεούνται σε υποβολή ατομικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

- Μέχρι πρόσφατα, το ηλεκτρονικό σύστημα που είχε δημιουργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ΚΕΑ αναγνώριζε τις περιπτώσεις που ανάπηρο τέκνο θανόντος γονέα υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά, εμφανιζόμενο μέχρι τότε στην αντίστοιχη του γονέα του ως προστατευόμενο μέλος. Το γεγονός, επομένως, ότι δεν υπήρχαν στο όνομα του αιτούντος οι δηλώσεις εισοδήματος των πέντε τελευταίων ετών, όπως απαιτούσε το νομοθετικό πλαίσιο του ΚΕΑ, δεν δημιουργούσε πρόβλημα στην απονομή του δικαιούμενου επιδόματος

- Εδώ και κάποιο καιρό, ωστόσο, το σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας, μη διακρίνοντας τα ανάπηρα προστατευόμενα τέκνα θανόντων γονέων

- Η συνέπεια είναι ότι τα ανάπηρα αυτά άτομα που μετά τον θάνατο των γονέων είναι διπλά ευάλωτα και απειλείται ευθέως η επιβίωσή τους, να μην μπορούν να λάβουν το ΕΕΕ.

 

Ρωτούν, λοιπόν, τους Υπουργούς:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Πότε θα αποκατασταθεί η δυσλειτουργία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και άμεσης έγκρισης των δικαιούχων ΕΕΕ ώστε να μην αποκλείονται τα ανάπηρα τέκνα θανόντων γονέων που δεν διαθέτουν ατομικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πενταετίας διότι ήταν προστατευόμενα μέλη των γονέων τους;

2. Θα εγκριθούν αναδρομικά, από την πρώτη ημερομηνία υποβολής τους, οι αιτήσεις των αναπήρων τέκνων θανόντων γονέων που απορρίφθηκαν εξ αιτίας της δυσλειτουργίας του συστήματος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε, λόγω μη ύπαρξης πέντε ατομικών φορολογικών δηλώσεων των αιτούντων;

 

*Επισυνάπτεται η Ερώτηση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: « Στερούνται τα ανάπηρα τέκνα θανόντων γονέων το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ τ. ΚΕΑ) διότι δεν λειτουργούν ορθά τα ψηφιακά συστήματα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετά τη μεταφορά της στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν εισοδήματα από καμία άλλη πηγή πλην του προνοιακού αναπηρικού τους επιδόματος, πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν την προβλεπόμενη από το νόμο ενίσχυση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ, πρ. ΚΕΑ), ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με στοιχειώδη αξιοπρέπεια.

Πολλοί από τους αναπήρους, ακριβώς λόγω της κατάστασής τους, παραμένουν υπό την προστασία των γονέων τους μέχρι τον θάνατο αυτών και εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη και στη φορολογική αρχή, άρα και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μετά τον θάνατο των γονέων, αυτά τα ανάπηρα τέκνα υποχρεούνται σε υποβολή ατομικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Μέχρι πρόσφατα, το ηλεκτρονικό σύστημα που είχε δημιουργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (φορέα που είχε ιδρύσει το Υπουργείο Εργασίας) για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ΚΕΑ, το οποίο διασταύρωνε οn line 6 βάσεις δεδομένων του κράτους και απαντούσε άμεσα στον αιτούντα εάν δικαιούται το επίδομα και ποιο ποσό ακριβώς θα λάβει, λειτουργούσε άψογα, αναγνωρίζοντας τις περιπτώσεις που ανάπηρο τέκνο θανόντος γονέα υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά, εμφανιζόμενο μέχρι τότε στην αντίστοιχη του γονέα του ως προστατευόμενο μέλος. Το γεγονός, επομένως, ότι δεν υπήρχαν στο όνομα του αιτούντος οι δηλώσεις εισοδήματος των πέντε τελευταίων ετών, όπως απαιτούσε το νομοθετικό πλαίσιο του ΚΕΑ, δεν δημιουργούσε πρόβλημα στην απονομή του δικαιούμενου επιδόματος.

Εδώ και κάποιο καιρό, ωστόσο, το σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η οποία, μετά τις εκλογές του 2019, μεταφέρθηκε ως εποπτευόμενος φορέας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας, μη διακρίνοντας τα ανάπηρα προστατευόμενα τέκνα θανόντων γονέων τα οποία υποβάλλουν για πρώτη φορά ατομική δήλωση από τους υπόλοιπους πολίτες. Αποτέλεσμα είναι να τα αποκλείει από την απονομή του ΕΕΕ. Αυτό ισχύει, τόσο όταν η αίτηση γίνεται από τον ίδιο τον αιτούντα, μέσω προσωπικού υπολογιστή, όσο και όταν απευθύνεται στον Δήμο.

Η συνέπεια είναι ότι τα ανάπηρα αυτά άτομα που μετά τον θάνατο των γονέων είναι διπλά ευάλωτα και απειλείται ευθέως η επιβίωσή τους, να μην μπορούν να λάβουν το ΕΕΕ και να βρίσκονται πολλαπλώς εκτεθειμένα. Πρόσφατες περιπτώσεις που ήρθαν σε γνώση μας διατρέχουν άμεσο κίνδυνο διακοπής της ηλεκτρικής τους παροχής λόγω κληρονομούμενων χρεών.

Επειδή τα ανάπηρα τέκνα θανόντων γονέων που βρίσκονται απροστάτευτα μετά τον θάνατο των προστατών τους είναι πολλαπλώς ευάλωτα και απειλείται η ίδια η επιβίωσή τους χωρίς την επιπλέον ενίσχυση του κράτους

Επειδή δεν είναι δυνατόν το ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ενταγμένης πλέον στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντί να βελτιώνεται και να τελειοποιείται, να γίνεται ατελέστερο και δυσλειτουργικό

Επειδή δεν είναι δυνατόν για τεχνικούς λόγους να στερούνται οι ανάπηροι βασικά δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος, με πιθανές ολέθριες συνέπειες για τους όρους διαβίωσής τους

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1. Πότε θα αποκατασταθεί η δυσλειτουργία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και άμεσης έγκρισης των δικαιούχων ΕΕΕ ώστε να μην αποκλείονται τα ανάπηρα τέκνα θανόντων γονέων που δεν διαθέτουν ατομικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πενταετίας διότι ήταν προστατευόμενα μέλη των γονέων τους;
2. Θα εγκριθούν αναδρομικά, από την πρώτη ημερομηνία υποβολής τους, οι αιτήσεις των αναπήρων τέκνων θανόντων γονέων που απορρίφθηκαν εξ αιτίας της δυσλειτουργίας του συστήματος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε, λόγω μη ύπαρξης πέντε ατομικών φορολογικών δηλώσεων των αιτούντων;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Φωτίου Θεανώ

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα(Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαγενά - Κηλαηδόνη Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδωνας
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Αλέξανδρος
Μουζάλας Ιωάννης
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος (Θανάσης)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Ψυχογιός ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ