ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/07/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει την έκδοση προσκλήσεων για επιχορήγηση υφιστάμενων αλλά και νέων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει την έκδοση προσκλήσεων για επιχορήγηση υφιστάμενων αλλά και νέων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει την έκδοση προσκλήσεων για επιχορήγηση υφιστάμενων αλλά και νέων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, είναι το θέμα της ερώτησης που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Εργασίας 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη.

Ακολουθεί η ερώτηση:


Στις 26/09/2019 κατατέθηκε Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εργασίας με θέμα «Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της Κοινωνικής και Αλλήλεγγυας Οικονομίας;». Στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργού, που κοινοποιήθηκε στους ερωτώντες βουλευτές στις 22 Οκτωβρίου 2019, αναφερόταν ότι:

-«αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 –2020, για τη σύσταση νέων Κέντρων Στήριξης της ΚΑΛΟ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας,

-σύμφωνα με την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 της 32ης Επιτροπής Παρακολούθησης του εν λόγω Ε.Π. στις 19/06/2019 προβλέπεται η έκδοση μίας ακόμη πρόσκλησης που αφορά στην Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Προκειμένου η συγκεκριμένη δράση να υλοποιηθεί με συγχρηματοδοτούμενους πόρους, η αρμόδια υπηρεσία μας επεξεργάζεται τη δυνατότητα χρήσης επιλογών απλουστευμένου κόστους».

Επιπλέον, είχαμε ενημερωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019 που θα προσέφερε μια επικαιροποιημένη εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία των φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.Α.Λ.Ο., καθώς και μια συνολική εικονα για την πορεία της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας.

Επειδή οι προσκλήσεις για τις δύο προαναφερερόμενες δράσεις δεν έχουν ακόμα εκδοθεί, παρόλο που πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την γραπτή δέσμευση του Υπουργού, μέσω απάντησης στην κοινοβουλευτική Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Επειδή οι σχετικοί φορείς και επιχειρήσεις αγωνιούν για την έλλειψη στήριξης από την πολιτεία

Επειδή η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Επειδή στον σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης είχε δρομολογηθεί πρόγραμμα επιχορήγησης νέων φορέων Κ.Α.Λ.Ο., το οποίο θα «έτρεχε» από τις Διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 82 εκ. ευρώ

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην έκδοση πρόσκλησης για την επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

-Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην έκδοση πρόσκλησης για τη σύσταση νέων Κέντρων στήριξης της ΚΑΛΟ προκειμένουν να καλυφθούν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας;

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει την έκδοση προσκλήσεων για επιχορήγηση υφιστάμενων αλλά και νέων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;»

Στις 26/09/2019 κατατέθηκε Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εργασίας με θέμα «Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της Κοινωνικής και Αλλήλεγγυας Οικονομίας;». Στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργού, που κοινοποιήθηκε στους ερωτώντες βουλευτές στις 22 Οκτωβρίου 2019, αναφερόταν ότι:
-«αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 –2020, για τη σύσταση νέων Κέντρων Στήριξης της ΚΑΛΟ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας,
-σύμφωνα με την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 της 32ης Επιτροπής Παρακολούθησης του εν λόγω Ε.Π. στις 19/06/2019 προβλέπεται η έκδοση μίας ακόμη πρόσκλησης που αφορά στην Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ). Προκειμένου η συγκεκριμένη δράση να υλοποιηθεί με συγχρηματοδοτούμενους πόρους, η αρμόδια υπηρεσία μας επεξεργάζεται τη δυνατότητα χρήσης επιλογών απλουστευμένου κόστους».
Επιπλέον, είχαμε ενημερωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019 που θα προσέφερε μια επικαιροποιημένη εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία των φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.Α.Λ.Ο., καθώς και μια συνολική εικονα για την πορεία της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας.
Επειδή οι προσκλήσεις για τις δύο προαναφερερόμενες δράσεις δεν έχουν ακομα εκδοθεί, παρόλο που πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την γραπτή δέσμευση του Υπουργού, μέσω απάντησης στην κοινοβουλευτική Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Επειδή οι σχετικοί φορείς και επιχειρήσεις αγωνιούν για την έλλειψη στήριξης από την πολιτεία
Επειδή η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Επειδή στον σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης είχε δρομολογηθεί πρόγραμμα επιχορήγησης νέων φορέων Κ.Α.Λ.Ο., το οποίο θα «έτρεχε» από τις Διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 82 εκ. ευρώ
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην έκδοση πρόσκλησης για την επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;
2) Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην έκδοση πρόσκλησης για τη σύσταση νέων Κέντρων στήριξης της ΚΑΛΟ προκειμένουν να καλυφθούν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας;
3) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019;


Οι καταθέτοντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χάρης
Φωτίου Θεανώ
Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Δραγασάκης Γιάννης
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Θραψανιώτης Μανόλης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πούλου Γιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Συρμαλένιος Νίκος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ