ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

29/07/2020

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις πεδινές περιοχές της Μαγνησίας

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις πεδινές περιοχές της ΜαγνησίαςΕρώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Ανάπτυξης κατέθεσαν 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της βουλευτή Μαγνησίας Αικατερίνης Παπανάτσιου και θέμα της την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις πεδινές περιοχές της Μαγνησίας.

Οι βουλευτές επισημαίνουν:

- Το τελευταίο χρονικό διάστημα σωρεία αιτήσεων για γνωμοδοτήσεις επί της αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας έχουν κατακλύσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς της Μαγνησίας και γενικότερα της Θεσσαλίας

- Παράλληλα σε όλες τις αγροτικές πεδινές περιοχές εκδηλώνεται εντονότατη ζήτηση αγροτεμαχίων, μέσω μεσαζόντων, από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ΑΠΕ και ειδικότερα μέσω φωτοβολταϊκών.

- οι αιτήσεις για γνωμοδοτήσεις επί της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι διάσπαρτες σε ολόκληρη την πεδινή περιοχή Natura

- Παράλληλα, μεγάλη ανησυχία επικρατεί στον αγροτικό κόσμο για την άναρχη χωροθέτηση των υπό αδειοδότηση φωτοβολταϊκών μονάδων σε πεδινές περιοχές της Μαγνησίας καλύπτοντας αγροτικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ενδεχομένως και υψηλής παραγωγικότητας.

- Η ύπαρξη νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ που θα καλύπτει τις νέες ενεργειακές ανάγκες της χώρας αλλά θα προστατεύει παράλληλα το περιβάλλον, τις λοιπές ανθρωπογενείς δραστηριότητες και ιδιαιτέρως την παραγωγική γη ώστε να εξασφαλίζεται η διατροφική επάρκεια της χώρας μας και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, κρίνεται όσο ποτέ άλλοτε απαραίτητη.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιο είναι το ποσοστό της καλλιεργήσιμης γης υψηλής παραγωγικότητας ή μη που σχεδιάζεται να καλυφθεί από φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ενέργειας στη Μαγνησία;

2. Ποιο είναι το μέγεθος και πού χωροθετείται η γη υψηλής παραγωγικότητας στη Μαγνησία;

3. Πόσες αιτήσεις με τις ανάλογες εκτάσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων σε γη υψηλής παραγωγικότητας στη Μαγνησία και σε άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις;

4. Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας γεωργικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017, στη Μαγνησία το σύνολο καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης ανέρχεται στα 622.371 στρέμματα, έχετε προχωρήσει σε έκδοση διάταξης, όπως ορίζει ο νόμος 4643/2019 με την οποία να καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας στη Μαγνησία και να προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών;

5. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν ώστε να μη κατακερματιστεί η πεδινή περιοχή Natura του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού από την εγκατάσταση ΑΠΕ, ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στους βιότοπους άγριας ζωής και στην εύρυθμη λειτουργία των οικοσυστημάτων;

6. Πότε πρόκειται να εκδοθεί το νέο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ;

7. Πότε θα ολοκληρωθεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και θα εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την προστατευόμενη περιοχή Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού;

8. Ελλείψει του νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ και του Προεδρικού Διατάγματος για τις επιτρεπόμενες χρήσης γης στην προστατευόμενη περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δεδομένο ότι το παλιό ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ του 2009 αναφέρει ότι: «Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας και κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, και με δυνατότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα» με ποια κριτήρια θα γίνει η τελική αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ενέργειας στην πεδινή παραγωγική γη της Μαγνησίας ;

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Εσωτερικών
• Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα σωρεία αιτήσεων για γνωμοδοτήσεις επί της αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας έχουν κατακλύσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς της Μαγνησίας και γενικότερα της Θεσσαλίας.
Παράλληλα σε όλες τις αγροτικές πεδινές περιοχές εκδηλώνεται εντονότατη ζήτηση αγροτεμαχίων, μέσω μεσαζόντων, από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ΑΠΕ και ειδικότερα μέσω φωτοβολταϊκών.
Ήδη ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού σε σχετικό Δελτίο Τύπου εκδηλώνει την ανησυχία του, καθώς οι αιτήσεις για γνωμοδοτήσεις επί της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι διάσπαρτες σε ολόκληρη την πεδινή περιοχή Natura δικαιοδοσίας του, κατακερματίζοντάς την και καλύπτοντας συνολικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της έκτασής της.
Παράλληλα, μεγάλη ανησυχία επικρατεί στον αγροτικό κόσμο για την άναρχη χωροθέτηση των υπό αδειοδότηση φωτοβολταϊκών μονάδων σε πεδινές περιοχές της Μαγνησίας καλύπτοντας αγροτικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ενδεχομένως και υψηλής παραγωγικότητας.
Η ύπαρξη νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ που θα καλύπτει τις νέες ενεργειακές ανάγκες της χώρας αλλά θα προστατεύει παράλληλα το περιβάλλον, τις λοιπές ανθρωπογενείς δραστηριότητες και ιδιαιτέρως την παραγωγική γη ώστε να εξασφαλίζεται η διατροφική επάρκεια της χώρας μας και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, κρίνεται όσο ποτέ άλλοτε απαραίτητη.
Σύμφωνα με την προσφάτως ψηφισθείσα νομοθεσία, νόμος 4643/2019 άρθρο 24:
«Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από την αγροτική εκμετάλλευση - αγροτική δραστηριότητα, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) όπως ισχύει, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. » και « Ειδικά η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, …. υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας».
Παρακάτω στο ίδιο άρθρο αναφέρεται: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών. Για τον ανωτέρω καθορισμό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και λαμβάνεται υπόψη μία τυπική στρεμματική κάλυψη ανά μονάδα ισχύος των φωτοβολταϊκών σταθμών. Με την απόφαση αυτή δύναται να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ενώ μπορεί να περιορίζεται και το ως άνω ποσοστό σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες…».
Από τον γεωχωρικό χάρτη της ΡΑΕ γίνεται αντιληπτό ότι βρίσκονται υπό αξιολόγηση ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης του 1MW σε ολόκληρη την πεδινή περιοχή της Μαγνησίας ενώ, καθώς δεν υπάρχουν χάρτες γης υψηλής παραγωγικότητας, δε μπορεί να γίνει και ο σχετικός έλεγχος και να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.
Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποιο είναι το ποσοστό της καλλιεργήσιμης γης υψηλής παραγωγικότητας ή μη που σχεδιάζεται να καλυφθεί από φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ενέργειας στη Μαγνησία;
2. Ποιο είναι το μέγεθος και πού χωροθετείται η γη υψηλής παραγωγικότητας στη Μαγνησία;
3. Πόσες αιτήσεις με τις ανάλογες εκτάσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων σε γη υψηλής παραγωγικότητας στη Μαγνησία και σε άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις;
4. Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας γεωργικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017, στη Μαγνησία το σύνολο καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης ανέρχεται στα 622.371 στρέμματα, έχετε προχωρήσει σε έκδοση διάταξης, όπως ορίζει ο νόμος 4643/2019 με την οποία να καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας στη Μαγνησία και να προσδιορίζονται οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών;
5. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν ώστε να μη κατακερματιστεί η πεδινή περιοχή Natura του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού από την εγκατάσταση ΑΠΕ, ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στους βιότοπους άγριας ζωής και στην εύρυθμη λειτουργία των οικοσυστημάτων;
6. Πότε πρόκειται να εκδοθεί το νέο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ;
7. Πότε θα ολοκληρωθεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και θα εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την προστατευόμενη περιοχή Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού;
8. Ελλείψει του νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ και του Προεδρικού Διατάγματος για τις επιτρεπόμενες χρήσης γης στην προστατευόμενη περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δεδομένο ότι το παλιό ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ του 2009 αναφέρει ότι: «Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας και κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, και με δυνατότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα» με ποια κριτήρια θα γίνει η τελική αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ενέργειας στην πεδινή παραγωγική γη της Μαγνησίας ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Αραχωβίτης Σταύρος
Παππάς Νικόλαος
Φάμελλος Σωκράτης
Βαγενά Άννα
Μεϊκόπουλος ΑλέξανδροςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ