ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/07/2020

ΑΚΕ Χ. Βερναρδάκη για την απόφαση επιχορήγησης με 1 εκατομμύριο ευρώ, του υπό εκκαθάρισηΤαμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΚΕ Χ. Βερναρδάκη για την απόφαση επιχορήγησης με 1 εκατομμύριο ευρώ, του υπό εκκαθάρισηΤαμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΤην κατάθεση εγγράφων σχετικά με την απόφαση επιχορήγησης με 1 εκατομμύριο ευρώ, του υπό εκκαθάριση Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά η Βουλή και οι πολίτες, αιτείται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθηνών, Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Ακολουθεί η ΑΚΕ:

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
• Οικονομικών
• Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: «Κατάθεση εγγράφων σχετικά με την απόφαση επιχορήγησης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
Στο πλαίσιο της πρόσφατης έκδοσης της υπ΄ αρ. πρωτ ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/384753/1582/21-07-2020 Κοινής Απόφασης με θέμα: «Επιχορήγηση του υπό εκκαθάριση Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΑΔΑ: Ψ5ΥΘ4653Π4-ΕΕΒ) με την οποία αποφασίζεται η επιχορήγηση του ΤΑ.ΥΠ.ΥΠΠΟ με το ποσό του 1.084.379,67 ευρώ και προς το σκοπό της ενημέρωσης της Βουλής και των πολιτών, αιτούμαστε την κατάθεση στο Σώμα εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργών των ακόλουθων εγγράφων:

1. Το υπ΄ αριθμ. E.Π. 174/22-6-2020 έγγραφο του ορισθέντα δυνάμει της ΥΑ 708890/53538/52265/1800 ΦΕΚ Β’ 4742/2019 εκκαθαριστή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και τον συνταχθέντα προϋπολογισμό του υπό εκκαθάριση Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 της ΥΑ YΠΠOA/ATNEKE/52500/165 ΦΕΚ Β’ 207/2020, στον οποίον προϋπολογισμό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και οι ήδη εγκεκριμένες μέσω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δαπάνες, που ο εκκαθαριστής έκρινε με πλήρη αιτιολογία αναγκαίες για τη λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση των σκοπών του κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

2. Τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η κατάθεση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Ταμείου.

3. Το υπ΄ αριθμ. ΕΠ 175/1-7-2020 αίτημα του εκκαθαριστή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το υπ΄ αριθμ. ΕΠ 177/6-7-2020 (ανακοινοποίηση στο ορθό) έγγραφό του (με την πλήρη αιτιολογία και όλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα, όπως ενδεικτικά απολογισμός 2019, προϋπολογισμός 2020 κλπ), κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 της ΥΑ YΠΠOA/ATNEKE/52500/165, προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση της επιχορήγησης σχετικά με τον ως άνω προϋπολογισμό του Ταμείου.

4. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/342832/24176/20993/3-7-2020 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ.

5. Το υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/341003/1433/3-7-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.


6. Το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων της ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/384753/1582/ 21-07-2020 με θέμα την επιχορήγηση του υπό εκκαθάριση Ταμείου Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

7. Τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.) με τα οποία αποδεικνύεται το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από το Ταμείο Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ. και τον εκκαθαριστή για την κάλυψη δαπανών του 13ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Π.Ο.Ε ΥΠ.ΠΟ.), που έλαβε χώρα στις 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2019, καθώς και ενδεχόμενων άλλων δαπανών του Ταμείου μετά τις 3-9-2019 και του εκκαθαριστή για την κάλυψη δαπανών της Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. και των διαφόρων δραστηριοτήτων της.

8. Τα εντάλματα πληρωμής ή οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικνύουν την εκτέλεση από τον εκκαθαριστή των πληρωμών που έλαβαν χώρα στις 13.02.2020 και στις 04.03.2020 (όπως ρητά προκύπτει από το υπ’ αριθ. 329/05-05-2020 έγγραφο του εκκαθαριστή του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.), καθώς και ενδεχόμενων άλλων πληρωμών του Ταμείου μετά τις 3-9-2019 και του εκκαθαριστή για την κάλυψη δαπανών του 13ου Συνεδρίου και άλλων δαπανών της Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. και των διαφόρων δραστηριοτήτων της.

9. Τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.) και τα εντάλματα πληρωμής ή οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικνύουν την εκτέλεση των ακόλουθων πληρωμών από το Ταμείο και τον εκκαθαριστή:
α) Διοργάνωση ημερίδας - πολιτιστικό 42.482,23 Ευρώ
β) ΦΠΑ διοργάνωσης πολιτιστικής ημερίδας 6.363,77 Ευρώ
γ) Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων για υπαλλήλους ΥΠΠΟΑ 59.000 Ευρώ
δ) Πολιτιστικές ημερίδες, συνέδρια κλπ 72.000 Ευρώ

10. Τις περιοδικές και συγκεντρωτικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του υπό εκκαθάριση Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ, που αφορούν τα έτη 2019 και 2020.

Ο αιτών βουλευτής

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ